عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به کاستی های موجود در آموزش زبان عربی با روش های جدید در دانشگاه های ایران، در پژوهش حاضر تدریس ادبیات معاصر عربی را با رویکرد ارتباطی پیشنهاد داده و تأثیر آن در رشد توانش ارتباطی نمونه آماری را بررسی نموده ایم. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر این رویکرد در تدریس ادبیات معاصر عربی به دانشجویان ایرانی است. سوال‌های پژوهش عبارتند از: 1ـ گنجاندن ادبیات معاصر عربی در برنامه آموزش زبان عربی به دانشجویان ایرانی چه فایده‌ای دارد؟ 2ـ چگونه می‌توان ادبیات معاصر عربی را ...

روش تدریس نوین زبان که توسط متخصصان آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مورد بحث قرار گرفته است رویکرد ارتباطی آموزش زبان می باشد . این رویکرد بیشتر بر قواعد به کار گیری زبان متکی است تا قواعد دستوری و نمایانگر این واقعیت است که دانستن یک زبان و توانایی به کار گرفتن آن مفهوم یکسانی ندارند . رویکرد ارتباطی در یادگیری مهارت های زبان توصیه می شود و در طرح فرضیه های این تحقیق و انجام این تجربه به کار گرفته شده است . هدف از این پژوهش مقایسه رویکرد ارتباطی آموزش زبان و شیوه سنت ...

در این تحقیق به بررسی نقش یادگیری دستور زبان بر توانش ارتباطی و هم چنین نقش توانش ارتباطی بر یادگیری دستور زبان خواهیم پرداخت. از آن جا که برخورداری از یک توانش ارتباطی خوب جز انتظارات اولیه ای است که از یک دانشجوی زبان خارجی می رود، تحقیق و بررسی این موضوع با در نظر گرفتن نقش دستور زبان، در روند یادگیری زبان فرانسه خالی از فایده نخواهد بود. دیده شده است که بسیاری از دانشجویان با وجود نمرات خوب از درس دستور زبان دارای توانایی لازم برای برقراری ارتباط چه در زمینه مکالمه و چه ...

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه ی میزان تاثیر آموزش غیرمستقیم و/ یا استنتاجی زبان فرانسه نزد زبان آموزان ایرانی است و با تکیه بر فوایدی که روش استنتاجی نزد زبان آموز ایجاد می کند، که عبارتند از: ایجاد انگیزه، استقلال در یادگیری و کسب یادگیری پایدارتر، انجام می پذیرد. علاوه بر این، آنچه که ما را در رسیدن به نتایج دقیق تر یاری می دهد، تحقیقات میدانی است که در کلاس های زبان فرانسه با سطوح مختلف انجام شده است و همچنین، پرسشنامه ای، که با هدف معرفی دیدگاه های مختلف در مورد روش اس ...