عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نماینده قضایی ماموری از ماموران دولتی است که اختیار و تکلیف انجام امور معین حقوقی(اعم از قضایی یا اداری) را دارد.این نوع نمایندگی از آن رو نمایندگی قضایی نامیده شده است که غالبا در پرونده های مطروحه در محاکم نمود پیدا می کند و مبنای قانونی آن نیز موادی از قانون آئین دادرسی مدنی در باب وکالت می باشد.گویی که این نوع نمایندگی در کنار نمایندگی قراردادی(مثل وکالت) و نمایندگی قانونی(مثل قیمومت) صور مختلف نمایندگی را تشکیل می دهند. قانونگذار اعطای حق تعیین نماینده قضایی را بعنوان ی ...

اینکه چرا برخی از کشورها نسبت به دیگران سریع‌تر رشد می‌کنند یکی از مهم‌ترین مسائل در اقتصاد است. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش می‌باشد که چرا برخی از کشورها رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتری نسبت به دیگر کشورها دارند. برای پاسخ به این سوال به مطالعه‌ی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده‌ی رشد، یعنی مقررات حاکم بر فعالیت‌های کسب و کار پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل‌ها بر یک نهاد خاص، نظام قضایی، متمرکز می‌شود و برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده‌های تابلویی صورت گرفته است. ...

تنظیم رابطه بین وسایل ارتباط جمعی و قوه قضائیه از مسائل مهم میان رشته ای حقوق است که در کشورهای مختلف، از اهمیت خاصی برخوردار است. اصل علنی بودن محاکمات، آزادی اطلاعات و آزادی بیان با توجه به منافع مهمی که عاید جامعه می کنند از مهمترین مبانی حق دسترسی رسانه ها به دادرسی ها و اطلاعات قضایی محسوب می شوند. در مقابل، برخی از اصول دادرسی منصفانه، نظم عمومی و اخلاق حسنه ایجاب می کنند که از حضور رسانه ها در محاکم و دسترسی آنها به اطلاعات قضایی جلوگیری شود. ‏ایجاد تعادل بین این دو ...

پيش از پيدايش حقوق کیفری مدرن ، صرفاً به نتیجۀ حاصل از عمل مرتکب توجه می شد ، اما در حقوق کیفری نوين برای تعقیب و اعمال مجازات متهم لازم نیست که از عمل وی خسارتی به جامعه وارد شود بلکه در جرایمی نظیر شروع به قتل ، رفتار مرتکب قابلیت ایجاد خطر و تجاوز به حقوق جامعه و افراد حاضر در آن را دارد. در فقه اسلامی هم شارع مقدس کسی را سزاوار مجازات می داند که عمل وی گناه و مفسده ای از آن پیش آید، و نسبت به حالت خطرناک و همچنین مراحل تکوین عمل مجرمانه چندان اعتنا نشده است. تأثیر پذیری ق ...

پژوهش حاضر با جمع آوری معاهدات دوجانبه ی دولت ایران در سال های پس از انقلاب اسلامی در زمینه ی اجرای احکام مدنی خارجی و نیز تهیه و ترجمه ی کنوانسیون های منطقه ای اتحادیه ی اروپا شامل کنوانسیون بروکسل 1968، پروتکل لوکزامبورگ، کنوانسیون لوگانو 1988 و دستورالعمل 2000 اتحادیه ی اروپا مشهور به کنوانسیون بروکسل2 در این خصوص با مطالعه تطبیقی، به روش تحلیلی_توصیفی تهیه شده است. از جمع بندی یافته های پایان نامه می توان چنین نتیجه گرفت که این معاهدات از تکلف کمتری نسبت به قوانین داخلی ...

هر مردی باید در زندگی زناشویی حقوق و وظایف زوجیت را به درستی انجام دهد یا علقه‌ی زوجیت را قطع کند و زن را رها سازد. اگر چه آیات مورد استناد قرآن بیشتر در مورد احکام طلاق وارد شده است ولی از آن یک حکم کلی استخراج می‌شود و آن اینکه چنانچه مرد وظایف زناشویی را به نحو درست انجام ندهد و زن را طلاق ندهد، زن می‌تواند برای درخواست طلاق به حاکم مراجعه کند. مقنن حق درخواست طلاق از طرف زوجه را، محدود به موارد خاصی از قبیل ماده‌ی 1129 و 1130 ق.م. کرده است. هرگاه فردی با وجود ملائت از پر ...

نظام مديريت پرونده‌هاي قضايي به عنوان یکی از کاربردهای مهم فنّاوري اطلاعات و ارتباطات در محاکم شناخته می‌شود. از زمان پيدايش فنّاوري اطلاعات و ارتباطات، تأثير استفاده از اين فنّاوري و ارزيابي کارايي آن، همواره مورد توجه بوده است. بنابراين در حوزۀ حقوق، چاره‌اي جز استفاده از آن براي سرعت بخشيدن و تسهيل امور افراد جامعه در محاكم قضايي وجود ندارد. اکثر کشورهای توسعه یافته ایجاد این برنامه را در ساختار قضایی خود در اولویت قرار داده‌اند. بر اساس مطالعات صورت گرفته در ایران بخشي از ...

اختیار دادرس کیفری درارزیابی ادله،نقش وقدرتی است که به قاضی کیفری داده می شودتاآزادانه تمامی ادله مطروحه درپرونده را برای کشف حقیقت، مورد ارزیابی قرار دهد با این هدف که اگربرای وی قناعت قضایی مبنی برارتکاب جرم توسط متهم حاصل شد،نسبت به صدورقرارمجرمیت یارأی محکومیت اقدام نماید.اصل اولی دردادرسی های کیفری،آزادی واختیار دادرس کیفری در ارزیابی ادله است مگر مواردی که استثناء شده باشد.مطالعه تطبیقی حقوق ایران ومصردرخصوص اختیار دادرس کیفری درارزشیابی ادله،نشان می دهد که اصل یاد شده ...

در میان رسانه‌های مجازی، اینترنت نه تنها منجر به گسترش برخی جرایم شده بلکه بسیاری از جرایمِ جدید را نیز به وجود آورده است و به ‌همین دلیل است که اِعمال کنترل بر روی آن بیش از دیگرِ رسانه‌ها اهمیّت دارد. امّا در مورد رسانه‌های ضالّه، آن رسانه‌هایی که باعث گمراه‌کنندگی افراد جامعه شده و آن‌ها را به ‌سوی انحراف سوق می‌دهد امروزه، مصادیق رسانه‌های ضالّه توسعه پیدا کرده است و علاوه‌ بر مسائل مکتوب و نوشتاری، فضای مجازی را هم در‌بر ‌می‌گیرد و در واقع بخش عمده‌ای از رسانه‌های ضالّه ...