عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 149

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیرت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است. عوامل بسیاری بر وضعیت منابع آب یک منطقه اثر می‌گذارند که مهمترین آن‌ها وضعیت اقلیمی بوده که خود تامین کننده ورودی اصلی چرخه آب یعنی بارش است. دشت تویسرکان یکی از مهم‌ترین دشت‌های کشاورزی استان همدان می‌باشد که بیشترین مقدار آب مصرفی آن از طریق چاههای حفر شده در سطح دشت تامین می‌گردد. این دشت با اقلیم نیمه خشک از جمله دشتهایی است که با برداشت چشمگیر آب‌های زیرزمینی در ...

دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخل کشور بوده که طی سال‌های اخیر شاهد کاهش چشمگیر در تراز سطح آب می-باشد. دلایل متعددی مانند تغییر اقلیم، خشکسالی‌های مستمر، توسعه سطح زیر کشت و تغییر کاربری اراضی و احداث سدها برای آن ذکر شده است، ولی کمتر در کنار دلایل ارائه شده، مستندات و ادله علمی مربوط نیز همراه بوده است. تحقیق حاضر تلاشی است تا با این نگاه به این مهم بپردازد و در این راستا به بررسی اثرات تغییرات سری‌های زمانی بارش و دما و کاربری اراضی، همراه با نقش بهره‌برداری از سد ونیار ...

این طرح به منظور مطالعه روند سرمایه گذاری در سالهای اخیر و همچنین پیش بینی روند سرمایه گذاری در پنج ساله سوم و چهارم با توجه به واحدهای فعال، پروژه های در دست احداث، درصد پیشرفت فیزیکی طرح ها، مقایسه روند سرمایه گذاری در مناطق محروم و برخوردار، تعیین و تحلیل میزان سرمایه گذاری با توجه به پارامترهای زمین، ساختمان و ماشین الات داخلی و خارجی)، تحلیل میزان سرمایه گذاری با توجه به نوع مالکیت واحدها (دولتی، تعاونی، خصوصی و ...) بررسی میزان اعتبار استفاده شده از منابع بانکی داخلی و ...

در این تحقیق روند نرخ برابری ریال در مقابل دلار ( آمریکا ) تحت تاثیر سیاست آزاد سازی مورد بررسی قرار گرفته است . هدف از این بررسی پیش بینی نرخ ارز با توجه به روند گذشته آن و میزان تاثیر تغییر این نرخ بر قیمت گوشت مرغ می باشد . روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از سری های زمانی برای پیش بینی روند نرخ ارز و بررسی همگرایی و رابطه بلند مدت آن بر قیمت گوشت مرغ استفاده شدهاست . نتایج بدست آمده نشان می دهد در صورت اتخاذ سیاست آزاد سازی، نرخ ارز به شدت افزایش می یابد ، اما در صورت اتخاذ ...

این طرح به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش صنعت استان در طیف زمانی سالهای 68 و 73 پرداخته است. هدف نهائی از این طرح شناخت عوامل بر روند مذبور و تعیین حد حدود آن بمنظور اشراف بر تحولات حاکم بر توسعه صنعت در مقاطع مذبور در جهت دستیابی به گزینش های بهینه و عقلانی تر آینده و انتخاب مناسب ترین روشها و راه کارها در برنامه ریزیهای آتی میباشد. در این بررسیها نقش و درجه تاثیر عوامل و متغیرهای مستقل و وابسته مختلفی از قبیل تشکیل سرمایه گذاری ـ نرخ های بهره و ارز تنگناها و یا پتانسیل ها ...

این طرح به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش صنعت استان در طیف زمانی سالهای 68 و 73 پرداخته است. هدف نهائی از این طرح شناخت عوامل بر روند مذبور و تعیین حد حدود آن بمنظور اشراف بر تحولات حاکم بر توسعه صنعت در مقاطع مذبور در جهت دستیابی به گزینش های بهینه و عقلانی تر آینده و انتخاب مناسب ترین روشها و راه کارها در برنامه ریزیهای آتی میباشد. در این بررسیها نقش و درجه تاثیر عوامل و متغیرهای مستقل و وابسته مختلفی از قبیل تشکیل سرمایه گذاری ـ نرخ های بهره و ارز تنگناها و یا پتانسیل ها ...

تغییر اقلیم در بسیاری از نقاط جهان آثار خود را در دهه های اخیر به جای گذاشته و انتظار میرود در دهه های آینده اثرات این تغییرات تشدید شود. ایران نیز از این تغییرات بزرگ مقیاس مستثنا نبوده و اثرات آن در بسیاری از نقاط کشور مشاهده شده است.پارامترهای اقلیمی دما و بارش به تغییر اقلیم حساس میباشند. لذا بررسی روند زمانی در چنین متغییرهایی می تواند در تشخیص تغییرات اقلیمی موجود در منطقه کمک نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند بارش و دمای ماهانه و سالانه ایستگاه سینوپتیک ارومیه در دو ...
نمایه ها:
سن | 
روند | 

آب های زیرزمینی برای تأمین آب شرب و صنعتی در مناطق شهری از اهمیت زیادی برخوردارند و در اکثر موارد بدون اینکه عملیات تصفیه قابل ملاحظه ای برروی آنها انجام شود، به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند. در سال های اخیر در بسیاری از مناطق شهری به دلیل استفاده روز افزون مواد شیمیائی محلول و همچنین نشت فاضلاب های خانگی و صنعتی به داخل سفره های آب زیرزمینی کیفیت آب های زیرزمینی به شدت کاهش یافته است. یون نیترات از جمله مهم ترین آلاینده های منابع آب زیرزمینی به شدت کاهش یافته است. ی ...
نمایه ها:
روند | 

این پژوهش با هدف شناسایی روند بارش و خشکسالی حوضه کارون صورت پذیرفت. برای این منظور، داده‌های بارش ماهانه محدوده حوضه کارون را با روش میانیابی به داده‌های پهنه‌ای تبدیل و سپس برحسب مختصاد زیرحوضه‌هاف بارش ماهانه هریک تفکیک گردید. از روش نمایه بارش استاندارد (SPI) برای ارزیابی خشکسالی‌های اقلیمی استفاده نموده و این شاخص بصورت ماهانه برای هریک از زیرحوضه‌ها محاسبه شد. نمایه خشکسالی حوضه نشان داد که حوضه در دهه 50 و 60 میلادی، خشکسالی نسبتاً مداومی را تجربه نموده است. بر اساس آز ...