عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 116

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دیابت شیرین بیماری متابولیکی است که سیستم های مختلفی در انسان را تحت تاثیر قرار می دهد. دامنه وسیعی از اختلالات اسکلتی عضلانی همراه با بیماری دیابت شرح داده شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی فراوانی روماتیسم بافت نرم اندام فوقانی در بیماران دیابتی در شهر کرمان در سال 1380 می باشد. در یک مطالعه مقطعی 300 بیمار دیابتی به کمک پرسشنامه ‏‎COPCORD‎‏مورد مطالعه قرار گرفتند. معاینه این بیماران توسط متخصص داخلی و یک روماتولوژیست انجام شد. تحلیل داده ها به کمک رگرسیون لجستیک انجام گرد ...

درمان ناقص و غلط و بی‌اهمیت شمردن گلودرد چرکی، همینطور ترس پزشکان، مردم و مسئولین تزریقات از پیگردهای غیرعلمی قانونی سبب شده که بیش از 50 درصد بیماران قلبی ایران را روماتیسم تشکیل دهد و با مخارج سنگینی که بر اقتصاد کشور برای جراحی این بیماران تحمیل می‌شد، تازه فردی معلول وابسته به دارو و جراحی مجدد تحویل اجتماع می‌داد. بدین لحاظ از آغاز سال 1366 با نوشتن مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات 1366/2/8 و سپس نامه‌نگاریهای مفصل و متعدد، سرانجام در زمان وزارت آقای دکتر فاضل طرح پذیرفته و ب ...
نمایه ها:
    
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
مفاصل | 
درمان | 
rheumatism |