عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور مطالعه ارزش تغذیه‌ای دانه‌های گاودانه، ماشک و خلر نمونه‌هایی از نقاط مختلف استان اردبیل به روش نمونه برداری تصادفی ساده تهیه شد. نمونه‌ها به دو صورت خام و فرآوری شده با اتوکلاو (به مدت 20 دقیقه با فشار 1/3 بار و دمای 127 سانتی‌گراد)، برای اندازه گیری ترکیبات شیمیایی، ساختار اسیدهای آمینه، بخش‌های مختلف پروتئین، قابلیت هضم ماده خشک و ماده آلی به روش‌های آزمایشگاهی و تجزیه پذیری به روش کیسه نایلونی و آزمون گاز و قابلیت هضم روده ای پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه و اسید ...

این آزمایش به منظور تعیین ترکیبات ضد تغذیه‌ای و ارزش غذایی علوفه تازه و سیلو شده‌ی سورگوم برداشت شده در مراحل مختلف رشد با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی انجام شد. علوفه سورگوم در اواسط اردیبهشت ماه سال 1391 کشت شد و در طی سه مرحله از رشد (رویشی، گلدهی و بذردهی) برداشت شد. بخشی از علوفه‌های برداشت شده در طی مرحله رویشی وگلدهی در سطل‌های پلاستیکی در 4 تکرار سیلو شد. پس از 81 روز درب سیلوهای آزمایشی باز شد. نمونه‌برداری از سیلاژها و علوفه تازه در زمان معین انجام شد. فراسنجه‌ها ...

کنجاله ها یکی از مهمترین مکملهای پروتئینی در تغذیه دامها محسوب می شوند. در این میان کنجاله گوار یک مکمل پروتئینی با درصد پروتئین بالا می باشد که شناخت زیادی در رابطه با ارزش غذایی آن در دست نیست. عمده تحقیقات انجام شده بر روی آن بیشتر بر جنبه های فرآوری تأکید داشته و گاهی در آزمایشات in vivo از آن در جیره دامها استفاده شده است. این تحقیق به منظور ارزیابی ارزش غذایی کنجاله گوار به روشهای مختلف آزمایشگاهی و استفاده از کیسه های نایلونی انجام شد. آنالیز شیمیایی آن نشان داد ...

این آزمایش به منظور ارزیابی برخی مواد خوراکی متداول در جیره های نشخوارکنندگان با روش های تولید گاز و کیسه های نایلونی انجام شد. برای این منظور نمونه هایی از مواد خوراکی شامل علف خشک یونجه، کاه گندم، ذرت سیلو شده، دانه ذرت (704)، دانه جو (نصرت)، دانه جو (نیمروز)، دانه گندم (چمران)، دانه گندم (بهار)، دانه سویا (سحر) و کنجاله سویا از مزارع استان ایلام جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شد. برای تعیین تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام مواد خوراکی در شکمبه از 3 رأس گاو نر تالشی فیستول ...

هدف از انجام این تحقیق تعیین ارزش غذایی (ترکیبات شیمیایی، بخش‌های مختلف کربوهیدرات و پروتئین، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام و خصوصیات تجزیه پذیری) تفاله پرتقال و تفاله لیموترش با استفاده از روش‌های کیسه‌های نایلونی و تولید گاز بود. همچنین تاثیر تفاله مرکبات بر عملکرد بره‌های پرواری نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از 3 رأس میش فیستوله گذاری شده جهت انجام آزمایشات کیسه‌های نایلونی و آزمایش تولید گاز استفاده شد. داده‌های جمع آوری شده در قالب کاملا تصادفی با استفاده از ...

این پژوهش به منظور تعیین ارزش غذایی علوفه نی پرتوتابی شده با روش کیسههای نایلونی و تولید گاز انجام شد. برای این منظور نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌ها از مزارع سیستان به طور تصادفی سیستماتیک جمع‌آوری و پس از خشک‌کردن برای پرتوتابی ، سه نمونه 750 گرمی از این خوراک در کیسه‌های پلاستیکی بسته‌بندی و در سه سطح 100، 200 و 300 کیلوگری پرتوتابی شد. بعد از پرتوتابی، مقداری از نمونه‌ها با آسیاب مجهز به غربال 2 میلیمتری آسیاب‌شد و ترکیبات شیمیایی شامل ماده‌ خشک، ماده‌ آلی، پروتئین‌ خام، چربی ‌خام، الیاف ...

در این تحقیق تأثیر موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی بر ارزش خوراکی علوفه خشک یونجه چین-دوم چهار منطقه مختلف استان کردستان (سنندج و کامیاران، بانه و مریوان، سقز و دیواندره و قروه، دهگلان و بیجار) بر اساس 1- آنالیز شیمیایی 2- مقدار انواع انرژی 3- کینتیک تجزیه‌پذیری پروتئین، ماده خشک و ماده‌آلی به روش کیسه‌های نایلونی (In situ) 4- تعیین ساختار مولکولی-شیمیایی به روش اسپکتروسکوپیFTIR بررسی شد. نتایج آنالیز‌شیمیایی نشان داد که بیشترین میزان NDF و ADF و کمترین مقدار پروتئین‌خام مربوط ...

این آزمایش به منظور بررسی اثر فرآوری کاه برنج بر ترکیب شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای ماده خشک و ماده آلی با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی انجام شد. تیمار‌های آزمایشی شامل کاه برنج بدون فرآوری (شاهد) و کاه برنج فرآوری شده با محلول اوره 5 درصد، محلول اوره 5 درصد و سپس اتوکلاو (فشار بخار 15 بار به مدت 5 دقیقه)، محلول هیدروکسید سدیم 5 درصد، محلول هیدروکسید سدیم 5 درصد و سپس اتوکلاو، اتوکلاو و سپس محلول اوره 5 درصد، اتوکلاو و سپس محلول هیدروکسید سدیم 5 درصد و اتوکلا ...

این پژوهش به منظور بررسی تغییرات ترکیبات شیمیایی و ارزش غذایی سیلوی کاه کنجد با افزودن اوره، ملاس و آنزیم به روش in vitro و in situ انجام شد. بدین منظور کاه کنجد جمع آوری و جهت سیلو نمودن به قطعات 4-2 سانتی متری خرد گردید. سپس با استفاده از اوره( 5 درصد)، ملاس(10 درصد) و آنزیم ( 3 گرم به ازای هر کیلوگرم ماده خشک) قبل از سیلو مخلوط و درون سطل‌های 5 کیلویی پلاستیکی سیلو شدند و بعد از 45 روز باز شدند. ترکیبات شیمیایی شامل ماده خشک، ماده آلی، خاکستر، پروتئین خام، چربی خام، دیواره ...