عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 104

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در صنعت زمانی که صحبت از کنترل پیش می‌آید ناخودآگاه در ذهن صنعتگر کنترل پس‌خوری (Feedback control) تداعی می‌شود. گرچه کنترل پس‌خوری اساس کنترل بوده و این روش در صورت فراهم بودن شرایط، پایداری را برای کنترل فرآیند با شرایط پیچیده معمولا کنترل پس‌خوری به تنهائی پاسخگو نخواهد بود. در اینجا سعی می‌شود به شش روش مهم کنترلی اشاره شود، البته در کتاب‌ها و مقالات مختلف ممکن است این روش‌ها با عناوین دیگر یا از لحاظ تعدد به تعداد کمتر یا بیشتر معرفی شود و شاید بتوان ادعا کرد که این موضو ...

بمنظور بررسی تاثیر روشهای خاک ورزی و کنترل علفهای هرز بر تراکم؛ تنوع علفهای هرز و عملکرد ذرت رقم سنگل کراس 707 آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی خرد شده ((Split-Plot با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی به اجرا درآمد . عامل اصلی خاک ورزی شامل دو سطح خاک ورزی با گاوآهن برگرداندار در عمق 25 سانتیمتری؛ گاوآهن قلمی در همان عمق و عامل فرعی شامل شیوه های مختلف کنترل علفهای هرز در چهار سطح بصورت: 1- شیمیایی (مخلوط علف کش های آترازین و آلاکلر بصورت پیش رویشی و ‏‎2/4-D‎‏ بصورت پس رویشی ...

این طرح بدنبال بررسی روش های کنترل و مبارزه با نیزارهای فضای سبز شهری و پارک های شهر بندر ریگ می باشد ...

به منظور تعیین مناسب‌ترین روش کنترل علف‌های هرز در زراعت گلرنگ بهاره و دست‌یابی به عملکرد مطلوب و نیز استفاده بهینه از منابع آب و خاک در شرایط دیم، این طرح به مدت 2 سال در سال های 82-1381 قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی در این طرح عبارت بودند از: A1 = بدون کنترل علف هرز (شاهد) A2 = دو بار وجین دستی علف‌های هرز (یکی در مرحله روزت و دیگری قبل از طویل شدن ساقه) A3 = انجام یک بار کنترل مکانیکی به و ...
 
سه بار سمپاشی همراه با ملاس چغندرقند و بکارگیری توصیه های زیر باعث کاهش شدید جمعیت آفات شد. توصیه ها شامل 1) کاشت زودتر از موعد خربزه، 2) ضدعفونی بذور هنگام کاشت بر علیه تریپس، 3) سه مرحهل سمپاشی از زمان تشکیل اولین میوه های ریز با فاصله 7 تا 10 روز، 4) اضافه کردن ملاس چغندر قند به ترکیب سم به منظور افزایش کارآیی سم، 5) در صورت طغیان کنه تار عنکبوتی، ملاس چغندرقند فقط در مرحله اول و دوم بمارزه شیمیایی استفاده شود، 6) با توجه به سابقه فعالیت کنه تاری عنکوبوتی در سالهای قبل، در ...

چکیده ندارد.

در سالیان گذشته کاربرد وسیع سموم شیمیایی در کنترل جمعیت آفات نقش بسزایی داشت . در حال حاضر این سطح در ایران به 50 درصد مساحت کل کشور به عبارتی 2/7 لیتر سم فرموله شده در هکتار بالغ می‌شود. در میان عواملی که باعث آلودگی محیط می‌شود. سموم مقامی بالاتر از همه را دارد. در این گزارش به شرح تفصیلی روشهای مختلف کنترل غیرشیمیایی آفات پرداختشه شده است . و روند توسعه روشهای کنترل غیرشیمیایی در کشور مورد بررسی قرار گرفته است . ...

به دلائل ژئوتکنیکی، مسائل خاک ، شکل سازه‌ها و ترکیب بارهای وارده در اغلب پروژه‌های عمرانی و ملی کشور، در تحلیل پی‌های عمیق کاربرد فراوان دارند. به دلیل عدم رعایت متناسب شمع طراحی شده و شمع کوبیده شده، همواره سرمایه‌های هنگفتی از کف می‌رود. اجرای پی‌های عمیق به دلیل سختی کار، تخصصی بودن و نیاز به تجهیزات گرانقیمت و انحصاری بودنشان، هزینه‌های بالایی را طلب می‌نمایند. از آنجا که اغلب ، این طرح‌ها را، به جهت متفاوت بودن رفتار شمع‌ها و شرایط خاک و به هدف حصول ایمنی و اطمینان کافی، ...