عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معادلات دیفرانسیل معمولی و معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی در مدل‌سازی بسیاری از پدیده‌ها در علوم مختلف، از اهمیت بالایی برخوردارند اما در اغلب موارد حل دقیق این معادلات امکان پذیر نمی‌باشد. به همین جهت ضروری است که با استفاده از روش‌های عددی کارآمد، برای این دسته از معادلات جواب‌های تقریبی مناسبی فراهم آورد.در این پایان نامه به یکی از این روش‌های عددی تحت عنوان "روش‌های طیفی" پرداخته می‌شود. از جمله روش‌های عددی که برای حل این معادلات استفاده شده است، می‌توان به روش‌های تفا ...

‏ در این پایان‌نامه یک روش عددی بدون شبکه برای حل ‎‏معادلات‎ دیفرانسیل جزئی‏ بر اساس توابع پایه شعاعی انتگرال‌گیری شده ‎با الگوریتم آموزش تطبیقی ارائه می‌شود. تاکنون دو روش ‎شبکه‎ی‌ توابع پایه شعاعی انتگرال‌گیری شده‏ و ‎شبکه‎ی‌ توابع پایه شعاعی مشتق گیری شده‏ برای حل انواع معادلات دیفرانسیل معرفی شده است. در این پایان‌نامه ضمن توصیف هر دو روش‏‏، الگوریتم آموزش تطبیقی برای ‎شبکه‌ی توابع پایه شعاعی انتگرال‌گیری شده‏ به‌کار برده شده است. کاربرد توابع پایه شعاعی در تقریب داده‌های ...

هدف از این پایان نامه معرفی موجک هار و بیان کاربردهای آن است که در پنج فصل گنجانده شده است. ابتدابه بیان تعاریف اولیه و روابط معادلات دیفرانسیل کسری می‌پردازیم. سپس توابع موجک هار و لژاندر را مطالعه می کنیم. در ادامه معادلات کلاین گوردن و سینوی-گوردن و نقطه جنبشی نوترون را معرفی می‌کنیم. ...