عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مبردهایی که درحال حاضر در سیستمهای تبرید به کار می‌روند باعث افزایش‌مشکلات زیست محیطی مانند نابود شدن لایه اوزن و اثر گلخانه‌ای‌می‌شوند.بروز این مشکلات و لزوم کاهش مصرف انرژی، دلایلی برای یافتن‌مبردهای جانشین هستند.هدف از این پایان‌نامه بررسی عملکرد ترمودینامیکی‌مبردهای مختلف و یافتن جانشینهای مناسب برای R12 در یخچالهای خانگی‌است .از مبردهای خالص و مخلوط به عنوان سیال عامل سیکل استفاده‌می‌شود.با معرفی یک معادله حالت که می‌تواند رفتار سیالات مبرد (خالص ومخلوط) را در همه فازها ...

در این مقاله، روش عددی برای محاسبه پروفیل سطح آب در جریانهای متغیر تدریجی با استفاده از روش گام به گام استاندارد معرفی سشده است . در محاسبه جریان متغیر تدریجی، روش گام به گام استاندارد نسبت به گام به گام مستقیم دارای دوئ مزیت می‌باشد که عبارتند از: 1 -عمق آب در استگاههای مورد نظر بدون نیاز به درون یابی محاسبه می‌شود. 2 -این روش در کانالهایی با سطح مقطع متغیر نیز کاربرد دارد. هدف این مقاله بدست آوردن روشی است که مشخصات هندسی کانال را بدون هیچگونه محدودیتی در نظر گیرد. روش بر ا ...

چکیده ندارد.

شبیه‌سازی کامپیوتری واحدهای مختلف شیمیایی امروزه مورد توجه قرار گرفته و در بیشتر واحدهای فوق جهت بررسی تغییرات فرایند از این روش استفاده می‌کنند. واحد جداسازی یکی از واحدهایی است که در اکثر صنایع شیمیایی و پتروشیمی جایگاه ویژه‌ای دارد. در این میان عمل تقطیر سهم بسزایی را در میان واحدهای جداسازی دارد. در پروژه حاضر تقطیر آزئوتروپیک همگن مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است . نقطه آزئوتروپ ، نقطه‌ای است که در آن غلظت یک جزء از یک مخلوط در فازمایع و بخار در تعادل، برابر است . بعبا ...

چکیده ندارد.