عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 40

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه در ابتدا به تعریف روش نیوتن و انواع آن پرداخته شده و سپس به بررسی مواردی از قبیل قضیه های همگرایی کلاسیک بازبینی شده به جهت بررسی همگرایی الگوریتم های ارائه شده در روش های نیوتن ، همچنین مفهوم تغییرناپذیری آفین و شرایط لیپ شیتز پرداخته و الگوریتم های مختلف روش نیوتن نادقیق را عنوان نموده و به تحلیل همگرایی روش های موضعی نیوتن پرداخته شده است. در ادامه راه حل های درونی انطباقی برای روش نیوتن نادقیق ، روش‌های موضعی نیوتن برای حل دستگاه های معادلات ، الگوریتم ه ...
 
این پایان‌نامه به دو بخش کلی تقسیم می‌شود. در بخش اول روش‌های غیرپارامتری بهینه‌سازی برای مسائل بهینه‌سازی چندهدفه نامقید را توضیح می‌دهیم. این روش‌ها شامل روش‌های بهینه‌سازی چندهدفه‌ی تندترین کاهش، بارزیلای و بروین، نیوتن و شبه‌نیوتن هستند. روش‌های بهینه‌سازی چندهدفه‌ی تندترین کاهش، نیوتن و شبه‌نیوتن برای پیدا کردن طول گام مناسب، از قاعده‌ی آرمیژو استفاده می‌کنند. این قاعده در هر گام نیاز به محاسبات تابعی دارد. به همین دلیل بار محاسباتی زیادی را به این روش‌ها تحمیل می‌کند. ب ...

در این پایان نامه هدف ارائه یک روش عددی کارا برای حل مسائل کنترل بهینه با تابع هزینه است. مفاهیم پایه ای مورد نیاز برای مسائل کنترل بهینه با تابع هزینه ارائه شده است. روش نیوتن و مجموعه های فعال آورده شده و در ادامه این روش ها برای مسائل کنترل بهینه بکار گرفته می شود. نتایج عددی برای نشان دادن کارایی روش ارائه گردیده است ...
 
هدف اصلی این پایان نامه معرفی روش نیوتن برای حل مسائل بهینه‌سازی چندهدفه و ارائه‌ی توسیع این روش به کمک روش شبه‎-‎نیوتن برای حل این‌گونه مسائل و مقایسه این دو روش می‌باشد. بدین منظور پس از بیان مفاهیم مقدماتی مورد نیاز و مروری بر روش نیوتن در حل مسائل بهینه سازی تک هدفه‏، راهکاری برای بکار بردن این روش بر روی مسائل چند هدفه و همچنین الگوریتمی برای این دو روش ارائه شده ‎‎است. این روش از فاکتور های وزن‌دهی یا رتبه بندی کردن توابع هدف استفاده ننموده و جهت نیوتن و شبه نیوتن در ه ...

در حالت کلی کاربرد الگوریتم‌های عمومی برای حل مسایل برنامه‌ریزی خطی در مقیاس بزرگ مطلوب نیست. تحقیقات زیادی در زمینه توسعه الگوریتم‌های خاص برای این دسته از مسایل در جریان است. محققین با استفاده از روش‌های مختلف، الگوریتم‌های متنوعی ارائه داده‌اند که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد. در این پایان نامه، یک روش شبه نیوتنی حافظه محدود BFGS برای حل مسایل برنامه‌ریزی خطی با تعداد محدودیت‌های بسیار زیاد و تعداد متغیرهای زیاد ، ارائه شده است. در این روش با استناد به تحقیقات پی ...

روش‌های اسکالرسازی مهم‌ترین دسته از روش‌های حل مسائل چندهدفه را تشکیل می‌دهند. از طرف دیگر ساختن یک تابع اسکالرسازی مناسب مستلزم داشتن نگرشی عمیق نسبت به ‌ساختار مسأله است که در حالت کلی ممکن نیست. بنابراین پیداکردن روش‌هایی که نیاز به اطلاعات قبلی ندارند می‌تواند بسیار مفید باشد. برای این منظور، اخیراً برخی از روش‌های کلاسیک بهینه‌سازی تک‌هدفه به حالت چندهدفه تعمیم داده شده‌اند. در واقع، این روش‌ها به وزن‌های از قبل تعیین شده، رتبه‌بندی قبلی یا هر نوع اولویت‌بندی قبلی برای ت ...

این پایان نامه شامل سه فصل است. در فصل اول تعاریف، نکات و قضایایی که در فصول بعدی لازم است را مرور می کنیم. همچنین روش های تکراری گرادیان مزدوج، نیوتن و برنولی را بیان می نماییم. در فصل دوم روش نیوتن و برنولی را برای یک معادله ماتریسی درجه دوم تعمیم می دهیم. با در نظر گرفتن ماتریس های ضرایب به شکل - ماتریس، شرایط کافی برای وجود جواب دقیق را فراهم می آوریم. علاوه بر این نشان می دهیم که روش نیوتن و برنولی تحت شرایط کافی پیشنهادی با یک ماتریس صفر اولیه به جواب دقیق همگرا خواهد ...