عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی ادبیات مربوطه در کشور در زمینه یادگیری زبان انگلیسی نشان می‎دهد که علی‎رغم اهمیت املا در فرآیند یادگیری به طور عام و یادگیری زبان انگلیسی به طور خاص، این مولفه از جایگاهی متناسب با اهمیت آن برخوردار نیست و عمدتاً نادیده گرفته شده است. تحقیقات گسترده‎ای در خارج از کشور در مورد ماهیت این مولفه صورت گرفته است، در حالی که به جرأت می‎توان گفت در داخل کشور گامی در مورد درک ماهیت آن و فرآیندهای درگیر در یادگیری و کسب این مهارت برداشته نشده است. تحقیق حاضر تلاشی در جهت جلب توجه ...