عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به کاربرد وسیع پی‌های عمیق در سازه‌ها خصوصاً سازه‌های ساحلی، نیاز به دانش درباره رفتار شمع در مقابل انواع بارهای وارده اعم از بار محوری، بار جانبی وبار پیچشی اهمیت می‌یابد. در صورتیکه بار جانبی وارده به سازه دارای خروج از مرکزیت باشد، نیروی وارده ایجاد کوپل پیچشی می‌کند. با توجه به اینکه وارد شدن نیروی جانبی خارج از مرکز معمولا دائمی نبوده و بصورت تصادفی به سازه وارد می‌گردد، مطالعات در مورد این نوع بارگذاری بسیار کمتر از سایر بارگذاری‌ها می‌باشد. این پایان‌نامه بر ...