عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه محتوای کتب علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدائی می‌باشد. به این منظور نحوه ارائه محتوا در سه قسمت پرسشها، تصاویر و متن مورد بررسی قرار گرفته است . برای اجرای این پژوهش با توجه به اهداف ، ماهیت و امکانات پژوهشگر از روش توصیفی استفاده شده است . جامعه آماری کتابهای علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدائی بوده است و کل جامعه نیز به عنوان نمونه مورد پژوهش قرار گرفته است . اطلاعات مربوط به نحوه ارائه محتوای کتابهای علوم تجربی با استفاده ا ...

در این پژوهش ، همانگونه که از موضوع آن پیداست سه ساله علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی 75-76 در نظام آموزشی کشور جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش تحلیل کمی محتوای برنامه درسی که ابتدا به وسیله ویلیام رومی در کتاب "شیوه‌های پژوهش در آموزش علوم" مطرح شد، مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.بوسیله این روش می توان محتوایی را که بصورت فعال ارائه شده است از محتوای غیرفعال تمیز داد. در این روش ، جهت انجام ارزشیابی و تحلیل کتب ، محتوای کتابها به سه قسمت تقسیم می شود: متن، تصاویر و ...