عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 147

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی جریان در کانال‌های خمیده از جمله مسائل مهم و کلاسیک در مکانیک سیالات محسوب می-شود. این مسئله بدلیل کابرد گسترده‌ در صنعت و علوم پزشکی از مدتها قبل مورد توجه بسیاری از محققین بوده‌است. با این حال همچنان ابهامات زیادی در این زمینه وجود دارد. به عنوان نمونه مکانیزم شروع و توسعه جریان های ثانویه در کانالهای خمیده به‌ویژه در حضور سیالات ویسکوالاستیک همچنان نیازمند بررسی بیشتر است. جریان ثانویه در کانال های خمیده بدلیل عدم تعادل نیروهای ناشی از اثرات گریز از مرکز شکل می‌گیرد. ...
نمایه ها:
گزیکس | 

در رساله دکتری حاضر روشی نیمه تحلیلی به نام روش نوارمحدود نیمه انرژی چندترمی جهت تحلیل رفتار پس ازکمانش سازه های جدارنازک کامپوزیتی ارایه شده است. در روش پیشنهادی یک تابع شکلی شامل یک سری درجات آزادی به عنوان تابع تغییر مکان خارج صفحه تعریف میگردد. در این تابع، تغییرات تغییرمکان خارج صفحه در امتداد طولی به صورت توابع هارمونیک و تغییرات عرضی این تابع تغییر مکان به صورت توابع چندجمله ای فرض میشوند. با جایگذاری تابع تغییرمکان خارج صفحه در معادله سازگاری ون کارمن و حل تحلیلی بر ...

پايداري تونل به روش هاي متعددي شامل تجربي، تحليلي و مشاهده اي مورد بررسي قرار مي‌گيرد. امروزهروش‌های عددی به عنوان مهتمرين روش هاي تحليلي به صورت نرم افزارهای رايانه ای به علت سرعت و توان زیاد به طور وسیعی در بررسي پایداری استفاده می شوند. تونل ها داراي اندازه‌هاي مختلفي هستند و در روش های تجربی همچون تخمین زمان پابرجایی با استفاده از مقدار دهانه تونل، اندازه تونل تأثیر داده مي‌شود. اما در روش های عددی تا كنون مشخص نشده است که با تغییر اندازه تونل در یک شرایط ژئومکانیکی خا ...

امروزه روشهای عددی درطراحی های متنوع ژئوتکنیکی بطور گسترده ای توسط مهندسین ژئوتکنیک مورد استفاده قرارمیگیرند دراستفاده ازروشهای عددی به چند موضوع مهم بایستی توجه نمود که مهمترین آن ارزیابی صحیح پارامترهای ژئوتکنیکی میباشد این پارامترها بطور معمول با استفادها زآزمایشهای درجا یا آزمایشهای آزمایشگاهی بدست می آید هرچند که امروزه تاکید برتخمین پارامترهای خاک به خصوص پارامترهای مقاومتی خاک با استفاده ازازمایشهای درجا میباشد ولی قضاوت صحیح مهندسی به عنوان عامل اصلی درتصمیم گیری نهای ...

در سالهای اخیر استفاده از روشهای عددی در محاسبات مربوط به صنایع زیردریا، بیش از پیش اهمیت یافته و بعنوان ابزاری کارآمد در طراحی شناورهای زیرسطحی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. شبیه سازی و تحلیل هیدرودینامیکی زیردریایی در زمینه های متفاوتی همچون مانورپذیری و کنترل، بررسی غوص و صعود، ارزیابی انرژی مورد نیاز جهت پیش رانش و نیز محاسبه میزان بار قابل حمل توسط زیردریایی کاربرد دارد. برای شبیه سازی عددی آزمایشات هیدرودینامیکی بدلیل ماهیت اغتشاشی حرکت، از معادلات متوسط گی ...

حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار یک سیستم یکی ازمهمترین مسائلی است که همواره در زمینه های علوم و مهندسی مورد بحث قرار می گیرد. از آنجایی که تنها موارد معدودی از این معادلات را می توان مستقیما با روشهای تحلیلی حل نمود روشهای عددی زیادی در چند دهه اخیر برای حل چنین معادلاتی پیشنهاد شده است. در میان متداول ترین این روشها، روشهای اجزاءمحدود را می توان نام بردکه استفاده از آن در تحلیل سازه های پیچیده و مکانیک محاسباتی به امری معمول تبدیل شده است. در ادامه توسعه روش های عددی، اخی ...

مدول الاستیک Em یکی از مهمترین پارامترهای مکانیکی توده سنگ می باشد که برای طراحی سازه های سنگی حفاری پوشش شیب سنگی و ... مورد نیاز است دقیق ترین راه بدست آوردن مدول الاستیک انجام آزمایشات برجا است که بسیار زمان بر و پرهزینه می باشد درنتیجه یک سری روابط تجربی برپایه سیستم های طبقه بندی سنگ مخصوصا طبقه بندی RMR ارائه شده که این پارامتر را تخمین می زنند این سیستم ها طبقه بندی به تغییرات سیستم و فاصله داری درزه ها حساس نیستند دراین مقاله مدول الاستیک توده سنگ اطراف تونل با روش عد ...

پدیده اپتیک غیرخطی در بلورها موضوع بسیار پرکاربرد و با اهمیتی است . برای استفاده بلورها به عنوان افزاینده بسامد ورودی،مثل تولید هارمونیک دوم و تفاضل فرکانس ها، لازم است بعضی از کمیت های اپتیکی مربوطه،به عنوان نمونه پذیرفتاری الکتریکی، را داشته باشیم. برای محاسبه پذیرفتاری الکتریکی غیرخطی لازم است معادلات دیفرانسیل نوسانگر غیرهارمونیک به روش های تقریبی و یا عددی حل شوند. از آنجا که محاسبات عددی از دقت بالاتری نسبت به روش های تقریبی برخوردارند لذا در این پروژه معادله نوسانگرغیر ...

تفاضل محدود حوزه زمان از روشهایی است که به وسیله آن می توان به بررسی مسایل الکترومغناطیسی پرداخت. یکی از عللی که باعث می شود تا به سمت روش های عددی در الکترومغناطیس برویم آن است که در بعضی مسایل ساختار مساله به گونه ای است که با روش های ریاضی متداول و با حل مستقیم معادلات ماکسول، رسیدن به جواب غیر ممکن می شود. بدین منظور برای حل این مسایل باید تقریب هایی را در نظر گرفت تا مساله قابل حل باشد. در این صورت دیگر جواب بدست آمده دارای دقت خوبی نبوده و با مقدار حقیقی فاصله زیادی دا ...