عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 398

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محاسبه تغییر مکان ماندگار لرزه ای شیب خاک مسلح در این پایان نامه مد نظر می باشد. روش تحلیلی پیشهاد شده بر مبنای استفاد از تحلیل شبه استاتیکی و تیوری تعادل حدی استوار است. در این روش گوه لزنده در حالت گسیختگی صفحه ای به یک سری قطعات افقی به موازات مسلح کننده ها تقسیم شده و معادلات تعادل نیروهای داخلی و خارجی برای هر قطعه نوشته شده و ارضاء می گردد. پارامتر مهمی که با حل معادلات بدست می آید شتاب گسیختگی بحرانی لرزه ای می باشد. با انتگرال گیری دوگانه از شتاب موجود در شتابنگاشت و ...

در این پایان نامه، ما روش جواب‌های بنیادی را از طریق یک فرمولسازی جدید به حل دسته معادلات با مشتقات جزیی بیضوی از نوع ضرایب متغیر توسعه می‌دهیم که ترکیبی از روش متقابل دوگانه (DRM)و روش کانسا (Kansa)هستند. بطوریکه درمورد روش متقابل دوگانه (DRM)روش حاضر لاپلاسین را به عنوان عامل دیفرانسیل برتر نگهداری می‌کند. ...

در صنعت کشتی سازی با توجه به پیچیدگی مسئله و نبود فرمول ریاضی و یا تجربی دقیق برای محاسبه توان مورد نیاز کشتی سازی برای رانش و نظریه قیمت بسیار بالای شناورها، ابتدا خطوط بدنه کشتی طراحی شده سپس مدل کوچکی از طرح مورد نظر در مقیاس 1/0 الی 01/0 ساخته شده و تست می گردد در صورتی که اهداف مورد نظر را برآورده نکند طرح تصحیح و یا تعویض شده و دوباره تست می شود. این تست ها در آزمایشگاهای مدرن مدل کشتی انجام شده و از هزینه بالایی برخوردار می باشند. در حال حاضر با ابداع روشهای عددی از جم ...
نمایه ها:
صنایع | 
توان | 
رانش | 

این مقاله روش عددی برای محاسبه میدان حاصل از پراش چندگانه رو به جلو از روی تعداد زیادی نیم صفحه جاذب موازی با ارتفاعها و فواصل نامساوی را عرضه می‌نماید. فواصل بین تیم صفحه‌ها بسیار بزرگتر از طول موج فرض می‌گردند. هدف از این بررسی پیش‌بینی انتشار بزرگ سلولی سیگنالهای UHF در محیطهای شهری است و نیم صفحه‌های مذکور بمنظور ساده نمودن تحلیل، ردیفهای موازی ساختمانها را تقریب می‌زنند. روش ارائه شده که بر پایه مدل والفیش - برتونی قرار داشته و در آن محدودیتی بر ارتفاع نسبی و فواصل بین ن ...

یکی از صور مهم معادلات انتگرال شکل معادله انتگرال غیرخطی از نوع Votevva می‌باشد که به صورت U(x1t)f(x1t)+Ot F(x)t1v1u(g1v)d}dv.(x,t)E[.,T]x که در آن u(x,t) آوردن u(x/t) تابع مجهول و توابع f(x/t) و F(u/t/y/ /u) به ترتیب در نواحی SaR و D[O,T]x و SxR تعریف شده‌اند. S{(x,t,s,v):O<-V<-t<-T,(K,S})E X در این نوع معادلات در تئوری مسایل مرزی سهموی و مسایل بیولوژیکی و اپیدمی ظاهر می‌گردد و با توجه به شکل غیرخطی بدون آن یافتن جواب از طریق روشهای تحلیلی امکان‌پذیر نبوده برای یافتن مجهول ا ...

در این مقاله، روش عددی برای محاسبه پروفیل سطح آب در جریانهای متغیر تدریجی با استفاده از روش گام به گام استاندارد معرفی سشده است . در محاسبه جریان متغیر تدریجی، روش گام به گام استاندارد نسبت به گام به گام مستقیم دارای دوئ مزیت می‌باشد که عبارتند از: 1 -عمق آب در استگاههای مورد نظر بدون نیاز به درون یابی محاسبه می‌شود. 2 -این روش در کانالهایی با سطح مقطع متغیر نیز کاربرد دارد. هدف این مقاله بدست آوردن روشی است که مشخصات هندسی کانال را بدون هیچگونه محدودیتی در نظر گیرد. روش بر ا ...

در بخش اول تاریخچه روش رهایی پویا به طور کامل شرح داده شد. در این بخش فرمول‌بندی روش رهایی پویا که استفاده از این روش را حل معادلات دیفرانسیل خطی و غیرخطی بیان می‌کند شرح داده می‌شود. این روش همزمان با روش تفاضل محدود به کار می‌رود. همانطور که انتظار می‌رود این روش روی معادلات تعادل اعمال می‌شود و سپس معادلات با استفاده از روش تفاضل محدود حل می‌شوند. روش مذکور در حل مسائل استاتیکی، دینامیکی خطی و غیرخطی از نظر هندسی و مواد، انتقال حرارت ، سیالات و غیره به کار رفته است . در ای ...

‏‎‎‏‏‎‎‏در این پایان نامه مسأله تخصیص مقادیر ویژه به سیستم های منفرد با استفاده از روش های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که سیستم های منفرد حالت جامعی از سیستم های استاندارد هستند لذا تمام روشهایی که برای سیستم های استاندارد کاربرد دارند، لزوماً تمام روشهایی که برای سیستم استاندارد کاربرد دارند، لزوماً برای این سیستم ها کارا نیستند. بنابراین سه روش متفاوت برای مسأله تخصیص مقادیر ویژه به سیستم های منفرد ارائه شده است که هر کدام با توجه به پایداری الگوریتم ها، حجم ...

تحلیل سیستم های دینامیکی در گذشته بیشتر با استفاده از روش های گرافیکی و تحلیلی صورت می گرفت و تاکید کمی بر استفاده از روشهای محاسباتی به خاطرعدم وجودکامپیوترهایی با سرعت بالا می شد . اما امروزه با افزایش سرعت کامپیوترها امکان تحلیل و بررسی سیستم های پیچیده فراهم شده است . در روش های دینامیک محاسباتی با تلفیق روش های کلاسیک نیوتن - اولر و لاگرانژ معادلات حرکت به فرم مناسب که قابل استفاده از روش های محاسباتی باشد نوشته می شوند . بررسی مسئله تماس دردینامیک اجسام چندجسمی موضوع تح ...
نمایه ها:
دیسک |