عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 335

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صنعت گردشگری به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی می باشد که به عنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پس ازکشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می گردد و کارشناسان پیش بینی می کنند به عنوان سودآورترین صنعت جهان درآید. در این میان اکوتوریسم گرایش نوین در صنعت جهانگردی است. به طور کلی اکوتوریسم بدلیل پیشوند اکو و واژه توریسم، فعالیتی غیر مخرب و سودآور فرض شده و در دو دهه اخیر بخصوص در کشورهای در حال توسعه مورد استقبال قرار گرفته است. این مساله ضرورت توجه به توسعه اکوتوریسم را در کشور مطرح می ن ...

در دنیای رقابتی امروز، برون‌سپاری یکی از استراتژی‌های مهمی است که در شرکت‌های مدرن به کار گرفته می‌شود. انتخاب پیمانکار به عنوان یک مسأله تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) شناخته شده است. معیارهایی که برای ارزیابی پیمانکاران به کار برده می‌شود شامل مسائل کیفی و کمّی می‌باشد. دیگر تکنیک‌های انتخاب پیمانکار ، مسأله انتخاب پیمانکار را از دیدگاه استراتژیک مورد بررسی قرار نداده‌اند. در این پژوهش، برای اولین بار SWOT کمّی که یک ابزار آنالیز استراتژیک است در زمینه انتخاب پیمانکار و در یک ...

دیدگاه ها و نگرش های متفاوتی نسبت به موضوع و ماهیت امنیت و سازمان های نظامی وجود دارد که این دو تحت نفوذ عواملی مانند نوسان قدرت، رقابت ، همگرایی‌، واگرایی‌، بحران‌های سیاسی ، بحران‌های اقتصادی ، بحران‌های قومی و مذهبی ، ائتلاف صلح ، تجارت ، جنگ و ... است.استراتژیست ها با استفاده از ماتریس ها و جداول ارزیابی تهدیدات ، فرصت ها ، نقاط قوت و نقاط ضعف می توانند عوامل تهدید کننده‌ی امنیتی ( در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و نظامی ) و نظامی را مورد ارزیابی قرار داده و پیش بینی هایی را بر ...

گردشگری نظام پیچیده ای است که ابعاد مختلف زندگی انسان ها را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به نقش و اهمیت مناطق ساحلی درگذران اوقات فراغت و تمرکز فعالیت ها و تأسیسات گردشگری در آن و همچنین روند رو به رشد جمعیت و هجوم آن به سواحل برای تفریح و گذران اوقات فراغت، توجه به گردشگری و اثرات آن در این مناطق ضروری است. برای رسیدن به توسعه پایدار در مناطق ساحلی نیازمند یک مدیریت صحیح و اصولی می باشیم که الگوی مدیریت یکپارچه بعنوان راهکار مدیریتی مناسب در کشورهای جهان مدنظر قرار گرفته ...

هدف از تدوین این پایان نامه و تعیین برنامه استراتژیک پژوهشکده تحقیقات فضایی در واقع تدوین سند راهبردی سطح کل پژوهشکده است که حاوی استراتژی های چندگانه ای است که پژوهشکده را قادر می سازد به مقاصد خود دست یابد. به عبارت دیگر، با تعیین ماموریت و چشم انداز پژوهشکده و بررسی و تحلیل عوامل خارجی و داخلی، استراتژی هایی که در راستا با ماموریت سازمان هستند و پژوهشکده را به سمت چشم انداز خود سوق می دهند تعیین شدند. در این تحقیق، از روش کتابخانه ای و روش میدانی برای گرداوری اطلاعات اس ...

در عصر حاضر اكثريت شركتها به اين نكته واقفند كه خدمات پس از فروش نه تنها ضامن بقاي توليد و گردانندگان شرکت هاي توليدي است بلکه يکي از مهمترين عوامل موثر براي رقابت در بازارهاي جهاني است.هم اينك مؤسسات خدمات پس از فروش، به ويژه در صنعت خودروسازي به دليل حركت تندي كه صنعت خودروسازي در مسير تكامل به خود گرفته،ازرشدوتوسعه چشمگيري برخوردار شده است. از همين رو براي دست اندركاران خدمات پس از فروش، ‌راهي جز اين نيست كه با بهره گيري از شيوه هاي نوين مديريتي و روش ها و تكنيك هاي علمي‌و ...

هدف از اتجام این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی کشتی استان مازندران بود بود. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی تحلیلی است. برای گرد آوری اطلاعات از بررسی اسناد و مدارک، مطالعه ادبیات پیشینه، نظرسنجی استفاده شد. . در بخش نظر سنجی از پرسشنامه تحلیل سوات (79.2/.=α) استفاده شد. بدین منظور60 نفر از خبرگان کشتی استان به عنوان نمونه انتخاب و از آنها نظرسنجی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های توصیفی، آزمون فریدمن و توزیع دو جمله ای، از ماتریس های ارزیابی درونی و بیرو ...

یکی از ارکان اساسی در برنامه ریزی استراتژیک ، تحلیل محیط داخلی و خارجی و یافتن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیرامون پدیده مورد مطالعه است . هدف پژوهش حاضر ارزیابی استراتژیک الگوی مشارکت شهروندی الکترونیک در شهر رشت است. مشارکت شهروندی الکترونیک ، استفاده از فناوری اطلاعات در فرایند مشارکت شهروندی تعریف می شود. این مفهوم تلفیقی از سه مفهوم مشارکت شهروندی، شهرداری الکترونیک و شهروند الکترونیک است. با توجه به نوپا بودن این پدیده در کشور ما ، در جهت گسترش آن موانع تکنولوژیکی، س ...

در ادبیات اقتصادی، مکانیزم قیمتها وظیفه تخصیص منابع محدود را میان فعالیتهای مختلف اقتصادی بر عهده دارد. این تخصیص در حالت رقابت کامل، اگرچه کارایی را حداکثر می سازد ولی تضمینی برای رسیدن به توزیع عادلانه درآمدها وجود ندارد.. استان سیستان و بلوچستان با توجه به وسعت و جمعیت زیاد، از جمله استانهای محروم کشور بشمار می آید که برنامه ریزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری های مهم در این استان می تواند کمک شایانی به این منطقه باشد. در این تحقیق به تحلیل اثرات اجرای سیاست هدفمند کردن یارا ...