عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده: در این پژوهش شرایط تولید سوریمی ماهی کپور نقره ای با تغییر متغیرهای زمان شستشو (5، 10 و 15 دقیقه)، دفعات شستشو (1، 3 و 5 دفعه) و نسبت آب به گوشت (1:2، 1:4 و 1:6) با استفاده از روش سطح پاسخ بهینه سازی شد. بدین منظور با استفاده از نرم افزار Design Expert طرح مرکب مرکزی با 6 تکرار در نقطه مرکزی طراحی شد. متغیرهای وابسته یا پاسخ ها شامل رنگ، محتوای پروتئین، ظرفیت نگهداری آب، بازدهی، pH و خواص بافتی (سختی، چسبندگی، بهم پیوستگی، خاصیت ارتجاعی و خاصیت صمغی) اندازه گیری شدند. ...

در این پژوهش پروتئین هیدرولیز‌شده‌ی سویا از طریق هیدرولیز آنزیمی، توسط آنزیم آلکالاز تهیه و بهینه نمودن شرایط هیدرولیز جهت دستیابی به درجه هیدرولیز و بازیافت نیتروژنی بهینه و بیشترین فعالیت آنتی‌اکسیدانی با استفاده از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی انجام گرفت. همچنین، فعالیت پروتئین‌های هیدرولیز شده در شلاته‌کردن یون‌های آهن و احیا نمودن آهن نیز مورد بررسی قرار گرفت. اثرات ترکیبی دما، زمان و فعالیت‌آنزیم، به عنوان سه متغیر مستقل اثرگذار در درجه‌ی هیدرولیز، بازیافت نیتروژنی و م ...

در این پایان‌نامه به بیان کلیتی از روش رویه‌ی پاسخ شامل، روش شیب‌ترین صعود با و بدون محدودیت خطی، روش شبکه‌بندی مستطیلی، انواع طرح‌های مرکب مرکزی، سیستم‌های ستیغی و تحلیل آن‌ها، تحلیل رویه‌های پاسخ معمولی، دوگانه و چندپاسخی پرداخته شده است. سپس کاربرد دو نرم‌افزار R و SAS در روش‌های رویه‌ی پاسخ مورد بررسی قرار گرفته، و بسته‌ی نرم‌افزاری rsm در R و روال rsreg در SAS شرح داده شده است. در ادامه روش رویه‌ی پاسخ دوگانه بیان گردیده و شیوه‌های مختلف بهینه‌سازی در این موضوع معرفی شده ...

در این مطالعه از غشای تبادل یون بر پایه‌ی (Poly Phenylen Oxide) سولفونه شده و (Poly Vinyliden Fluoride) اصلاح شده به عنوان جاذب جدید برای حذف یون سرب از محلول‌های آبی در سیستم گسسته استفاده شده است. تاثیر عوامل موثر مانند pH، دما، مقدار جاذب، غلظت اولیه یون فلزی و زمان تماس بر میزان حذف مورد بررسی قرار گرفت. روش رویه پاسخ(RSM) و طرح باکس-بنکن جهت یافتن شرایط بهینه برای رسیدن به بیشترین ظرفیت جذب (q) و بازده حذف(%R) یون سرب مورد استفاده قرار گرفت. اثرات اصلی و متقابل بین عام ...

در این پروژه جهت حذف ترکیبات تیوفنی از یک مدل گازوئیل، از ترکیب دو روش اکسیداسیون به وسیله پراکسید هیدروژن و جذب سطحی بر روی جاذب نیکل – کلینوپتیلولیت با درصد های متفاوت از فلز استفاده شد. جاذب به روش تلقیح مرطوب سنتز شد. به منظور تعیین شرایط بهینه جذب، کاهش تعداد آزمایشات و صرفه جویی در وقت و هزینه ها و نیز توسعه یک مدل ریاضی بین فاکتورها و پاسخ از طراحی آزمایش به روش پاسخ رویه سطح از نوع باکس – بنکن با استفاده از نرم افزار مینی تب استفاده گردید. تمام مطالعات با استفاده ...

در این پروژه جذب‌ رنگ‌های فوشین و مالاشیت سبز با پلیمرهای قالب مولکولی مورد بررسی قرار گرفته است. جاذب به روش پلیمریزاسیون توده‌ای با استفاده از مونومرهای متااکریلیک اسید و اتیلن گلیکول دی متااکریلات و آغازگر رادیکالی در حضور مالاشیت گرین به عنوان مولکول الگو تهیه شد. رنگ موجود در جاذب به وسیله حلال‌های متانول و استیک اسید شویش شد و پس از حذف رنگ به کار رفته در آن، مورد استفاده قرار گرفت. در کار اول، قابلیت استفاده از پلیمر قالب مولکولی برای استخراج همزمان و اندازه‌گیری رنگ‌ه ...

هدف از این تحقیق تعیین شرایط بهینه تولید پروتئین هیدرولیز شده با خاصیت آنتی اکسیدانی با استفاده از روش سطح پاسخ و کاهش ضایعات و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا بود. برای این منظور، تعداد 15 کیلو گرم ماهی انجک (Schizocypris altidorsalis) طی چند مرحله از صیادان مستقر در چاه نیمه های زابل تهیه و پس از شستشوی اولیه، در فریزر تا انجام کار در دمای 20- درجه سانتی‌گراد نگهداری شد. در طی آزمایشات اولیه 4 متغیر مستقل شامل دما، زمان، غلظت آنزیم و غلظت سوبسترا در 5 سطح مختلف و با تغییر ...

در این پروژه حذف فوتوکاتالیتیکی رودامینB توسط سیستم UV/Bi2O3 مطالعه گردید و متیل اورانژ توسط سیستم Vis light/Ag2O-Bi2O3 مورد بررسی قرار گرفت. نانو بیسموت اکسید با استفاده از روش رسوبی و نانو کامپوزیت Ag2O-Bi2O3 به روش هم رسوبی تهیه گردید . نمونه های سنتز شده توسط الگوی پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و اسپکتروسکوپی تبدیل فوریه IR شناسایی شدند. بررسی ساختاری نشان داد بیسموت اکسید سنتزی دارای ساختار کریستالی می باشد و متوسط اندازه کریستال ها nm 22/4 است. مورفولوژی آن ...

ایران مهم‌ترین تولید کننده و صادر کننده پسته در جهان است. در این پژوهش از دو خشک‌کن بسترسیال باپیش‌تیمار میکروویو و میکروویو بسترسیال آزمایشگاهی به ترتیب برای خشک کردن نمونه‌های مغز پسته رقم فندقی و اکبری استفاده شد. اثر شرایط مختلف خشک کردن بر روی ضریب‌پخش رطوبت موثر، انرژی مصرفی کل، چروکیدگی و تغییرات کلی رنگ (dE) مغز پسته مورد مطالعه قرار گرفت. رطوبت اولیه نمونه‌های پسته رقم فندقی557/0 و پسته رقم اکبری 569/0 برپایه خشک بدست آمد. برای خشک‌کردن نمونه‌های مغز پسته رقم فندقی ا ...