عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معادلات دیفرانسیل فازی برای مدل سازی مسایل در علوم و مهندسی بکار می رود. بسیاری از مسایل در علوم و مهندسی نیاز به حل معادله دیفرانسیل فازی که در شرایط اولیه صدق می کند، دارد. بنابراین یک مساًله مقدار اولیه فازی ظاهر می شود که باید حل گردد. بدست آوردن جواب دقیق معادله دیفرانسیل فازی که مساًله بیان شده را مدل سازی کند پیچیده است. در این پایان نامه معادلات دیفرانسیل فازی را با برخی روشهای عددی حل کرده ایم. ...

با توجه به اهمیت عدم قطعیت برای مدل‌سازی مسائل موجود در علوم و مهندسی و اهمیت معادلات دیفرانسیل در سیستم‌های دینامیکی، محققین تلاش به حل معادلات دیفرانسیل فازی کردند. هدف این پایان‌نامه به دست آوردن جوابی دقیق‌تر نسبت به روش‌های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل فازی می‌باشد. در این پژوهش روشی برای حل معادله دیفرانسیل فازی از مرتبه‌ی اول با شرط اولیه به وسیله‌ی شبکه‌های عصبی پیشرو ارائه شده است. علاوه بر روش فوق، دو روش عددی رانگ-کوتا از مرتبه‌ی چهار و اویلر اصلاح شده برای حل مع ...

در این پایان نامه به مطاله روش رانگ-کوتای مرتبه چهار از نوع تفاضلات پسرو نیوتن بر اساس تقریب های چبیشف برای حل مسایل مقدار اولیه سخت می پردازیم.همچنین نشان می دهیم که روش را می توان به شکل روش رانگ-کوتای مرتبه چهار فرمول بندی کرد.مزیت روش بی کران بودن ناحیه پایداری بوده که برای مقادیر بزرگ ∝، -A(∝) پایدار است. کارایی روش با اعمال آن روی چند مساله مقدار اولیه سخت نشان داده می شود.             ...