عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 58

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه اثرات لغزش در جریان چگالشی در یک نازل همگرا- واگرا با مدل سازی عددی، بررسی شده است. به این منظور معادلات دینامیک گاز برای فاز بخار و معادلات جوانه زایی، رشد قطره و تبادل انرژی بین مایع و بخار مناسب با رژیم جریان با فرض جریان یک بعدی و پایا ارائه شده اند. همچنین جهت در نظر گرفتن لغزش بین دو فاز مایع و بخار و محاسبه سرعت فاز مایع، معادله اندازه حرکت برای فاز مایع با در نظر گرفتن عبارتی مناسب برای نیروی پسا حل شده است. معادلات ارائه شده به شیوه ای خاص برای اعما ...

در این پایان‌نامه، ابتدا به بیان صورت کلی دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی پرداخته (ر.ک. [1و2] ) و شرایط وجود و یکتایی جواب برای آنها را بیان می‌کنیم. سپس انواع معادلات دیفرانسیل تأخیری معرفی شده ( ر.ک. [3] ) و برخی روش‌های عددی حل آنها از قبیل روش‌های تک گامی رونگه – کوتا و روش‌های چندگامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن معادلات دیفرانسیل جزیی غیرخطی تأخیری از نوع سهموی (ر.ک. [6] ) ارائه می‌گردد. در بخش اول برای اثبات وجود [8]، معادله‌ی دیفرانسیل را به یک معادله تابعی معم ...

در این پژوهش یک روش عددی برای حل معادلات دیفرانسیل با استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی بررسی می‌شود. بطور خاص از شبکه عصبی مصنوعی برای تولید ضرایب رانگ‌کوتای مرتبه دوم و سوم و از الگوریتم‌های تکاملی برای تولید ضرایب رانگ‌کوتای مرتبه (4)5 استفاده شده است. شبکه عصبی بصورت جداگانه برای تولید روش رانگ‌کوتای مرتبه دوم و سوم که یک مسئله دو جسم را حل می‌کند طراحی شده است، بگونه ای که آموزش شبکه عصبی مقادیر بهینه ضرایب این روش‌ها را بدست می‌دهد. از دو الگوریتم ممتیک مبتنی بر الگوریتم‌ ...

در این رساله رده ای از روش های عددی به نام روش های تخفیف را برای حل دستگاه هذلولوی قوانین پایستگی ارائه می دهیم. در این روش ها برای گسسته سازی نسبت به متغیر مکانی، از روش های بادسو و برای گسسته سازی نسبت به متغیر زمانی، از روش های ضمنی-صریح رانگ کوتا استفاده می کنیم. ثابت می کنیم روش های تخفیف در حد تخفیف صفر برای قوانین پایستگی اسکالر و رده ای از توابع محدود کننده شار، کاهنده نوسان هستند. روش های مورد بررسی برای محاسبات موازی بسیار مطلوب اند و به دلیل استفاده از تجزیه دامنه ...

در این پایان نامه یک معادله دیفرانسیل فازی FDE را با استفاده از مفهوم دیفرانسیل پریزی کلی شده قوی تفسیر می کنیم سپس سپس نشان می دهیم که با این مفهوم هر معادله دیفرانسیل فازی را می توان به یک دستگاه از معادله دیفرانسیل عادی ODE تبدیل کرد سپس با حل کردن معادله دیفرانسیل عادی مرتیط دو جواب را برای معادله دیفرانسیل فازی به دست می اوریم که در ان روش تقریب رانگ کوتا کلی شده از مرتبه دو و سه بیان میکنیم و انالیز خطلی آن را نسان می دهیم ...

در این پایان نامه ابتدا به معرفی روش های رونگه کوتای صریح و ضمنی می پردازیم و شرایط پایداری برخی از آنها را بیان می کنیم. سپس با استفاده از نظریه گراف ها به نحوه ساخت روش های رونگه کوتا و به تبع آن روشهای رونگه کوتا نیستروم می پردازیم. همچنین روش های تکرا ر موازی و پیشگو- اصلاحگر را در مورد آنها اعمال می کنیم و در نهایت با استفاده از روش رونگه کوتا نیستروم صریح، روش خاصی برای حل معادلات دیفرانسیل نوسانی به دست می آوریم. ...

در این پایان نامه فرمول تفاضلی پسرو جدیدی مبتنی بر تقریبات با قطع سری چبیشف برای حل مسائل مقدار اولیه سخت بکار برده می شود. در این روش به جای اینکه تابع f در سمت راست معادله دیفرانسیل انتگرالگیری شود از قطع سری چبیشف (چند جمله ای درونیاب که از نقاط خاص که همان نقاط چبیشف هستند عبور می کند) استفاده می شود. در ابتدا به تعاریف و پیشنیازهایی از معادلات دیفرانسیل معمولی، تعریف مسئله سخت و نحوه بدست آوردن فرمول تفاضلی پسرو و روش رونگه – کوتا ارائه می شود. در ادامه به معرفی چند جمله ...

پنتوگراف نام دستگاهی است که در سقف قطار نصب می‌شود و وظیفه آن انتقال جریان برق از کابل‌های برق که در بالای قطار در طول مسیر قرار دارند به قطار جهت تامین انرژی الکتریکی می‌باشد. با مدل سازی ریاضی این دستگاه و بررسی آن یک نوع از معادله‌های دیفرانسیل را بدست می‌آید که به معادله‌های دیفرانسیل پنتوگراف معروف می‌باشد. در این پایان نامه قصد داریم به بررسی روش‌های حل عددی معادله‌های دیفرانسیل پنتوگراف بپردازیم. این معادله‌ها با روش‌های عددی حل می‌شوند. در فصل اول کمی در مورد پیشینه ح ...

در سال 1966، بوچر روش‌های خطی عمومی را به‌عنوان یک چارچوب واحد برای روش‌های عددی متعارف، به منظور مطالعه‌ی خواص سازگاری، پایداری، همگرایی و فرموله کردن روش‌های جدید که برتری‌هایی نسبت به این روش‌ها داشته باشند، معرفی کرد. توسیعی از روش‌های خطی عمومی معروف به روش‌های خطی عمومی با مشتق دوم در حالتی که مشتق دوم نیز مانند مشتق اول قابل محاسبه باشند، توسط بوچر و حجتی معرفی شد. در این پایان‌نامه، تعاریف سازگاری، پایداری و همگرایی یک روش خطی عمومی با مشتق دوم بیان شده است و نشان داد ...