عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اکثر کشورهای جهان برنامه‌ریزی را به عنوان وسیله‌ای برای تبدیل کشور به یک جامعه یکپارچه و ملی تلقی می‌نمودند و وجود قدرت مرکزی را عاملی برای رسیدن به این هدف می دانستند. اما برنامه‌ریزی متمرکز توسط دولت مرکزی معضلاتی را برای این کشورها به بار آورد و برنامه‌ریزی منطقه‌ای جایگاه خود را پیدا کرد. تفکر برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران در برنامه‌های اول و دوم عمرانی قبل از انقلاب شکل گرفت و در برنامه سوم عمرانی عملی شد. یکی از فنون برنامه‌ریزی منطقه‌ای تکنیک داده-ستانده است . تفکر تنظ ...

توزیع درآمد یکی از پرسابقه‌ترین موضوعات تئوری اقتصاد می‌باشد. کمترین مقوله‌ای در اقتصاد وجود دارد که مانند توزیع درآمد از اکثر سیاست‌های اقتصادی تاثیر پذیرفته و بر بیشتر متغیرهای اقتصادی اثر گذار باشد. یکی از مهمترین شاخص‌های ارزیابی هر سیاست اقتصادی در نظرگاه عامه، بررسی آثار توزیعی آن است . به همین جهت دولت‌ها مایلند قبل از هر سیاست باز توزیع درآمد از تاثیرات احتمالی چنین سیاست‌هایی به صورت کمی و ملموس با خبر شوند. بطور کلی این تحقیق به بررسی این موضوع می‌پردازد که نتایج اح ...