عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 120

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این رساله، پس از پرداختن به مقدماتی از معادلات دیفرانسیل فازی، روش رونگ کوتا مرتبه 4 بیان می شود. سپس روش تبدیلات دیفرانسیلی فازی که اساس کار در این رساله را تشکیل می دهد برای ‎حل معادلات دیفرانسیل فازی به کار می گیریم. این رساله شامل سه فصل بوده، و هدف نگارنده از آن، ‎ارائه ی روش تبدیلات دیفرانسیلی فازی است، که روشی متفاوت از روش سری تیلور می باشد. روش تیلور به محاسبه مشتقاتی از تابع نیاز دارد. ولی در این روش مشتق بطور مستقیم محاسبه نشده، بلکه مشتقها با یک روش تکراری محاس ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی و مقایسه روش تدریس حل مسئله طبق روش دیویی و روش تدریس متداول در دوره ابتدایی بر پیشرفت تحصیلی درس تعلیمات اجتماعی دانش موزان دختر پایه پنجم شهر تهران در سال تحصیلی 89-90 انجام گرفت. این پژوهش به شیوه مطالعه نیمه آزمایشی، با دو گروه آزمایشی (گروهی که با روش حل مسئله آموزش دیدند) و گروه گواه (گروهی که با روش متداول آموزش دیدند) با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی 89-90 ...

یکی از بهترین روش ها برای حل مسائل مقدار مرزی، معادلات انتگرال و یا معادلات انتگرال- دیفرانسیل «روش طیفی» می باشد. مزیت اصلی به کار بردن روش های طیفی در بدست دادن نتایج دقیق با درجه آزادی کمتری است. روش ما برای حل معادلات دیفرانسیل این است که این معادلات دیفرانسیل به یک معادله انتگرال تبدیل کرده و سپس ماتریس های انتگرال گیری طیفی (SIMs) به کار رفته شده را در یک دستگاه معادلات جبری خطی گسسته سازی کنیمف که در نهایت با دقت طیفی مساله قابل حل است. روش های طیفی از چندجمله ای های م ...

در حالت کلی کاربرد الگوریتم‌های عمومی برای حل مسایل برنامه‌ریزی خطی در مقیاس بزرگ مطلوب نیست. تحقیقات زیادی در زمینه توسعه الگوریتم‌های خاص برای این دسته از مسایل در جریان است. محققین با استفاده از روش‌های مختلف، الگوریتم‌های متنوعی ارائه داده‌اند که هر یک دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشد. در این پایان نامه، یک روش شبه نیوتنی حافظه محدود BFGS برای حل مسایل برنامه‌ریزی خطی با تعداد محدودیت‌های بسیار زیاد و تعداد متغیرهای زیاد ، ارائه شده است. در این روش با استناد به تحقیقات پی ...

برنامه ریزی خطی مساله ای است با مینیمم سازی یا ماکزیمم سازی یک تابع خطی، همراه با محدودیت های خطی به صورت مسای یا نا مساوی است. اولین روش برای حل این مسائل روش سیمپلکس بود که درسال 1947 توسط [6] Gorge Dantzigارائه شد. حتی بعد از این که Klee و Minty در [13] ثابت کردند که پیچیدگی روش سیمپلکس چند جمله ای نیست، این روش همچنان برای حل مسائل برنامه ریزی خطی استفاده می شد. اولین الگوریتم زمان چند جمله ای در سال 1979 توسط [12] Khachiyan ارائه شد. مهمترین پیشرفت در زمینه برنامه ر ...

در این پایان‌نامه روش عددی برای حل مساله‌ی معکوس سهمی‌گون خطی و غیر خطی یک بعدی را بررسی می‌کنیم. تقریب گسسته این مساله بر پایه‌ی تفاضلات متناهی بنا شده است. این تکنیک‌ها برای مشخص کردن پارامتر کنترل که در هر زمان دلخواه درجه حرارت مطلوب را در نقطه‌ی داده شده، در یک بازه‌ی زمانی معین مشخص می‌کند. جواب عددی ابتدا برای مساله معکوس خطی با استفاده از تفاضلات متناهی بدست می آوریم، سپس یک مسئله معکوس غیر خطی با استفاده از سری تیلور خطی ارائه چند فرمول تفاضلات متناهی برای پیداکردن پ ...

مساله زمان‌بندی دروس دانشگاه، یکی از وظایف مهم و وقت گیری است که به صورت دوره‌ای همه دانشگاه‌ها با آن مواجه می‌شوند. ‎‎ در این مساله، هدف زمان‌بندی جلسه‌های یک مجموعه از درس‌ها، در داخل یک جدول زمان‌بندی هفتگی است به ‌طوری که، هر یک از جلسه‌ها، باید بر اساس یک مجموعه از محدودیت‌های داده شده (محدودیت‌های نرم و سخت)، در یک دوره و یک اتاق مجزا، قرار گیرد. از آن‌جایی که این مساله در رده مسایل‎‎-NPسخت قرار دارد ما یک الگوریتم جستجوی ممنوع وفقی را برای حل این مساله مورد بررسی قرا ...

موضوعات مختلفی در دنیای واقعی وجود دارند که برنامه‌ریزی دو سطحی برای مدل‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری در آن‌ها مناسب است، اما به دلیل فقدان الگوریتم‌های موثر برای حل مسائل برنامه‌ریزی دوسطحی کاربرد آنها در دنیای واقعی محدود است. برای حل مسائل برنامه‌ریزی دو سطحی الگوریتم‌های دقیق متنوعی گسترش داده شده است؛ اما همه این روش‌ها بسیار زمان‌بر هستند به خصوص زمانی که مسئله در ابعاد بزرگ باشد و نمی‌توان از رویکردهای معمول در حل این گونه مسائل استفاده نمود؛ این امر منجر به استفاده از ر ...

در این پایان نامه ما قصد داریم مسئله ی مقدار ویژه ی وارون را برای ماتریس های مضاعف تصادفی متقارن n × n مطرح کنیم. این مسئله به دنبال بدست آوردن شرایط لازم و کافی است برای اینکه یک -nتایی طیف یک ماتریس مضاعف تصادفی متقارن باشد. باشد. به طور کلی مسائل مقدار ویژه ی وارون جزء مسائل باز 1 نظریه ی ماتریس ها می باشند. اما در این رساله تلاش می کنیم تا این شرایط را برای مسئله ی موردنظر تا آنجا که مقدور است بدست آوریم. برای این منظور ما ناحیه ی θsn از Rn را که طیف کاهشی مرتب شده ی ...