عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال‌های اخیر کاربرد فرآیند‌های جذب سطحی چرخه‌ای در تولید اکسیژن و نیتروژن از هوا به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است و توسط محققان دنبال می‌شود. فرایند جذب سطحی تناوب فشار (PSA) امروزه در حوزه‌ی وسیعی از فرآیند‌ها کاملاً شناخته‌ شده است و در مقایسه با سایر روش‌های متداول جداسازی به خصوص برای مقدار محصول پایین‌تر و درجه خلوص بالا‌تر ترجیح داده می‌شود، لذا تلاش‌های زیادی در جهت رشد و توسعه آن در دست اقدام می‌باشد. در این پایان‌نامه، مطالعه آزمایشگاهی و شبیه‌سازی تولید اکسیژ ...

طراحی تغذیه برای مهندس ریخته‌گر اهمیت فراوانی دارد. در این پژوهش فرایند تغذیه در انجماد قطعات ریختگی با استفاده از علم شبیه سازی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت محل تشکیل حفره انقباضی و قابلیت مذاب رسانی تغذیه پیش بینی می‌شود. در ابتدای امر، دما در نقاط مختلف قطعه شبیه سازی شده و سپس با استفاده از مدل‌های ریاضی، محل حفرات انقباضی نیز شبیه سازی می‌شود بهدیهی است در صورت مشاهده حفره در قطعه، پارامترهای مربوط به شکل قطعه و یا تغذیه تغییر می‌یابند تا قطعه بدون حفره انقباضی حاصل ...