عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 212

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در‎ این پایان نامه‏، روش تفاضل متناهی تعمیم‌یافته و کاربرد آن در حل برخی معادلات تحولی خطی مورد بررسی قرار گرفته است. این روش توسیعی از روش تفاضل متناهی کلاسیک ‎‎بوده و برای شبکه‌بندی‌های نامنظم نیز قابل استفاده می‌باشد. اساس این روش بر استفاده از تقریب کمترین مربعات متحرک برای به‌دست آوردن فرمول‌های تفاضلی صریح می‌باشد. روش تفاضل متناهی تعمیم‌یافته برای به‌دست آوردن جواب صریح معادلات سهموی و هذلولوی با مشتقات جزیی با ضرایب ثابت در فضاهای یک‌بعدی‏ و دوبعدی به‌کار برده‌‎‎شده‌ا ...

در این رساله روشهای تفاضلات متناهی جدید برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل جابجایی پخش آشفته تکین در حالت خطی و شبه خطی ارایه شده است. روش تفاضلات متناهی upwind و شبکه های شیشکین را معرفی کرده و برخی از خواص جواب دقیق مساله بررسی شده است. روش عددی IL'in را برای حل دستگاه معادلات دیفرانسیل جابه جایی-پخش آشفته تکین خطی تعمیم داده ایم و ثابت کردهایم روش دقت مرتبه یک دارد و نسبت به پارانتر اغتشاش یکنواخت است همچنین یک روش گسسته سازی جدید با استفاده از روش تفاضلات متناهی غیر استاندا ...

حل معادلات سنت-ونان با روشهای عددی همچون روش های تفاضل متناهی و عناصر متناهی، منجر به بعضی نوسانات نامطلوب در ارتفاع سطح آب می شود. دلیل این ارتعاشات به تقریب مولفه های غیرخطی و فضای متناهی البعد جواب مربوط می شود. یکی از روش های هموار کردن این ارتعاشات، اضافه کردن لزجت مصنوعی به طرح است. به علاوه زمان اجرای برنامه برای حل این معادلات با روش عناصر متناهی استاندارد طولانی است (حتی برای یک زمان کوتاه). هم چنین اگر طول کانال زیاد باشد، دستگاه منتج از گسسته سازی به طور مستقیم قاب ...

دراین پایان‌نامه با روش‌های تفاضل متناهی و انتگرال و مشتق کسری یک تابع و برخی از ویژگی‌های آن‌ها آشنا می‌شویم. به حل معادلات دیفرانسیل پاره‌ای کسری با روش تفاضل متناهی می‌پردازیم که این معادلات شامل معادله‌ی زیر گرمای خطی کسری ومعادله‌ی فوکر‌-‌پلانک خطی کسری می‌باشد. در این پایان‌نامه ازچهار روش تفاضل متناهی برای حل معادلات دیفرانسیل کسری استفاده شده است که هر چهار روش پایدار نامشروط است. ...

تلاش حاضر که تحت عنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد عرضه شده است، به بررسی جریان تراکم‌پذیر بین پره‌های توربین بخار می‌پردازد و از روش‌های مختلفی که بر پایه استفاده از روش‌های حجم‌کنترلی و تفاضل‌محدود قرار گرفته‌اند، استفاده شده است. هر کدام از این روش‌ها دارای مزایای خاص خود هستند که در اینجا از دو روش حل عددی کامپیوتری دنتون و مک‌کورمک استفاده شده است. در این پایان‌نامه با تلفیق این دو روش حل عددی، روش‌هایی پیشنهاد شده است که خواص جریان را بهتر مدل‌سازی می‌کند، این روش‌ها عبارت ...

روش های طیفی به عنوان یکی از دقیق ترین روش های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی شناخته شده اند. اما با وجود دقت بالای این روش ها دستگاه معادلات حاصل از معادلات هم مکانی متناظر آنها بسیار بدوضع است و در نتیجه یافتن جواب آنها امری بسیاردشوار. پژوهشگران شاخه آنالیز عددی برای رفع این دسته از مشکلات به تکنیک های پیش اثرگذار متوسل می گردند. دو دسته از عمده ترین پیش اثر گذارهای روش های طیفی پیش اثرگذارهای مبتنی بر روش های تفاضلات متناهی و عناصر متناهی هستند. در سال های ...

ورق ها از جمله اجزاء اصلي تشكيل دهنده سازه های جدار نازک محسوب مي گردند که در شاخه های مختلف علوم مورد استفاده قرار گرفته اند. از جمله کارایی ورق ها در مهندسی عمران می توان به کاربردآنها در مخازن ذخیره محتوی سیالات ، گنبدها ، سد ها و همچنین دال ها اشاره نمود. تحلیل ورق ها نیازمند حل دستگاه های معادلات دیفرانسیل مراتب بالا است که حل این معادلات با استفاده از فرمول هاي عمومي ارائه شده جهت حل معادلات ديفرانسيل میسر نمی باشد. و در برخی موارد به دست آوردن فرمول هايي جهت حل معادلات ...

در این پایان نامه، به بررسی جواب معادلات دیفرانسیل انتگرال غیرخطی تحت تاثیر میدان مغناطیسی که با تقریب تفاضلات متناهی در زمان های بزرگ به دست آمده اند، می پردازیم. همچنین جواب در زمان های بزرگ از مسائل مقداراولیه - مرزی با شرایط مرزی دیریکله همگن، را مطالعه می کنیم. ...

در این پایان نامه به تحلیل استاتیکی و دینامیکی شمع های منفرد قائم تحت اثر بارهای جانبی واقع در انواع خاک های چسبنده و غیر چسبنده پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از اصل همیلتون و بر مبنای تئوری کلاسیک، معادله حاکم بر رفتار شمع تحت اثر انواع بارهای جانبی را به‌دست آورده و از آن‌ها برای بدست آوردن معادله حاکم بر رفتار شمع تحت اثر بار های دینامیکی و استاتیکی استفاده می کنیم. لازم به ذکر است به منظور مدل‌سازی رفتار غیرخطی-دینامیکی خاک از منحنی P-Y دینامیکی استفاده شده است. همچنی ...