عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دهه‌های اخیر پیچیدگی سیستم‌های نرم‌افزاری به شدت افزایش یافته است. یکی از پیچیدگی‌های موجود در سیستم‌های نرم‌افزاری مربوط به دامنه وسیع سیستم و اندازه بزرگ نرم‌افزار است. این پیچیدگی باعث شده که مسئله طراحی فراتر از الگوریتم، ساختمان داده و محاسبات گردد. برای غلبه بر پیچیدگی مرحله طراحی در چرخه حیات نرم‌افزار، این مرحله به دو فاز طراحی سطح بالا و طراحی جزئیات تقسیم می‌شود. معماری نرم‌افزار به‌عنوان یک راه‌حل در طراحی سطح بالا در مسائل پیچیده در نظر گرفته می‌شود. خواسته‌های ...