عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 133

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای رقابتی امروز، برون‌سپاری یکی از استراتژی‌های مهمی است که در شرکت‌های مدرن به کار گرفته می‌شود. انتخاب پیمانکار به عنوان یک مسأله تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) شناخته شده است. معیارهایی که برای ارزیابی پیمانکاران به کار برده می‌شود شامل مسائل کیفی و کمّی می‌باشد. دیگر تکنیک‌های انتخاب پیمانکار ، مسأله انتخاب پیمانکار را از دیدگاه استراتژیک مورد بررسی قرار نداده‌اند. در این پژوهش، برای اولین بار SWOT کمّی که یک ابزار آنالیز استراتژیک است در زمینه انتخاب پیمانکار و در یک ...

طی چند دهه اخیر، دنیای سازمانی دچار تغییرات بسیار در زمینه‌های مختلف شده است. در نتیجه همین تغییرات، سازمان‌ها وارد رقابت شدیدی در زمینه‌های بهبود کیفیت، افزایش انعطاف پذیری، افزایش قابلیت اطمینان، گسترش خطوط محصول، تأکید بر خلاقیت و... شده‌اند. از این رو، یکی از دغدغه‌های اساسی سازمان‌های امروزی، دستیابی به یک شیوه ارزیابی کارا و انعطاف‌پذیر است تا با آن بتوان کلیه ابعاد عملکردی سازمان را مورد بررسی قرار داد. هدف از انجام این تحقیق ارائه ابزاری مناسب برای ارزیابی کارایی سا ...

یکی از نگرانی‌های اصلی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار، انتخاب سهم و یا سبد سهامی است که از دیدگاه سودآوری بهینه باشد. با توجه به این توضیح در سال‌های اخیر ابزارها و روش‌های گوناگونی جهت کمک به افراد مختلف با هدف شناخت معیارهای موثر در سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و رتبه‌بندی شرکت‌ها ارائه شده است که هر یک از آن‌ها با محدودیت‌های روبرو بوده‌اند. با توجه به آنکه براساس تجزیه و تحلیل نسبت‌های مالی، اثرگذاری بسیاری از این معیارها بر یکدیگر اثبات شده است، در این پژوهش مدلی ارا ...

با توجه به اینکه این تحقیق، یک تحقیق کاربردی است، تلاش شده است برای بهبود وضعیت نگهداری و تعمیرات در شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد، بخش یا بخش های از آن که در اولویت بهبود قرار دارند، شناسایی شوند. همچنین استراتژی مناسب نگهداری و تعمیرات متناسب با شرکت بهره برداری قطارشهری مشهد انتخاب شود. در این راستا، مولفه ها و زیرمولفه های موثر بر انتخاب استراتژی نگهداری و تعمیرات شناسایی شده، وضع موجود این عناصر مورد ارزیابی قرار گرفته، اهمیت هر کدام از مولفه ها و زیر مولفه ها تعیین شده ...

امروزه نیازها و خواسته‌های مشتریان به‌سرعت درحال دگرگونی ‌است. روش‌ها و فرایندهای کهنه و ناکارآمد امور در سازمان‌ها که ارمغاني جز تأخیر و عدم‌کیفیت محصولات ‌و ‌خدمات ندارد، سبب نا‌رضایتی مشتریان شده است. در پاسخ به این نارضایتی‌ها، تفکر «مهندسی مجدد فرایند‌های کسب‌ و‌کار» به‌عنوان فنی که هدفش باز‌اندیشی و بهبود چشمگیر در روند اجراي امور و معیارهای حساس همچون هزينه، كيفيت، خدمت و سرعت است ظهور کرده و مورد استفاده قرارگرفته است. این پژوهش با عنایت به ضرورت انطباق روش‌ها و فراین ...

روستاهای دشت اردکان- یزد با توجه به قرار گرفتن درحاشیه کویر برای اولین بار در این تحقیق رتبه بندی شده‌اند بدین منظور جهت رتبه بندی روستاها براساس عوامل مختلف کشاورزی ، بهداشت ، زیربنایی ، اداری و سیاسی ، ارتباطات ، خدمات ، آموزش و فرهنگی و جمعیت و حتی براساس کلیه شاخص ها روشهای متفاوتی وجود دارد که الزاما جوابهای یکسانی را در پی ندارد .در میان روشهای گوناگون در این تحقیق روشهای تاکسونومی عددی که با تلفیق نمودن شاخص های مختلف توسعه درجه توسعه یافتگی روستاهای دشت اردکان – یزد ر ...

یکی از عوامل موثر در موفقیت سازمان ها در دنیای رقابت جهانی امروز کسب رضایتمندی مشتریان خود می باشد.بانک ها به عنوان موسسات اقتصادی همواره بدنبال تحقق توقعات نیازهای مشتریان خود می باشند،لذا این پژوهش با هدف«شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر انتخاب بانک توسط مشتریان با استفاده از تکنیک های دیماتل فازی و تاپسیس فازی»انجام پذیرفت. در این تحقیق ابتدا از طریق مطالعه ادبیات تحقیق 61 شاخص شناسایی شد و سپس با استفاده از نظر سنجی خبرگان 53 شاخص نهایی بعنوان عوامل موثر بر انتخاب بانک ...

در دنیای امروز دیگر تکنولوژی به عنوان مهمترین چالش دنیای کسب و کار مطرح نیست، بلکه مطلوبیتِ حاصل از هوش وکارایی نیروی انسانی و سرمایه انسانیِ مستعد نیز بسیار مهم است. امروزه سرمایه ی انسانی باارزش ترین دارایی هرسازمان محسوب می شود، به همین دلیل برنقش ارزشمند افراد در سازمان تاکید شده و مدیریت مطلوب آنهابسیار مهم و حساس تلقی می شود. این درحالی است که مدیریت استعدادها تضمین می کند که سازمان ها به طور موفقیت آمیزی استعدادهای مورد نیاز خود را بدست آورده ، توسعه داده و حفظ کنند. ...

بنادر به عنوان یک پایگاه خدماتی و پل ارتباطی بین حمل و نقل دریایی و زمینی محسوب می‌شوند. در بازار حمل کانتینر در پایانه کانتینری نیز کیفیت در جذب و نگهداری مشتریان مهم است. سه فاکتور عمده‌ای که عملکرد هر بندری را تحت تأثیر خود می‌گذارند کارائی بندر، اثر بخشی بندر و رضایتمندی شرکاء و مشتریان از بندر است. سه فعالیت اصلی بندر کانتینری را می‌توان به ورود کانتینر، دپو یا انباشت کانتینر در محوطه‌ی کانتینری و خروج کانتینر تقسیم بندی نمود. مسئله اصلی در این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی ...