عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای محاسبه زیر فشار در زیره سازه‌های آبی روشهای مختلف و از آن جمله روشهای بلای، لین خوسلاو چوگایف و همچنین روش استفاده از نرم‌افزارهای کامپیوتری معمول شده است . با توجه به اینکه نقاط قوت و ضعف بسیاری از روشها و بخصوص روشهای ساده بلای و لین ارزیابی نشده است ، در این پایان‌نامه سعی شده است این موضوع به صورت تقریبا همه جانبه مورد توجه قرار بگیرد. از بین نرم‌افزارهای کامپیوتری موجود نرم‌افزار Mseep که بر اساس اجزا محدود بنا شده و در سد درودزن نیز نقاط قوت خود را نشان داده است ، ...

چکیده ندارد.