عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 56

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پدیده‌ی حباب تپنده یکی از موضوعات مهم در دینامیک محاسباتی است که مورد علاقه بسیاری از دانشمندان و مهندسین می‌باشد. این حباب در اثر پدیده کاواکیدن تشکیل می‌شود. به‌علاوه، اعمال یک میدان صوتی در سیال موجب به تپش درآمدن آن می‌شود. در این پایان‌نامه، تاریخچه و دینامیک حباب تپنده بررسی می‌شوند و نیز معادله‌ی حاکم بر رفتار آن، یعنی معادله ریلی-پلسه-کلر، توصیف می‌گردد. همچنین معادله‌ی ریلی-پلسه-کلر توسط روش‌هایی همچون اویلر، اویلر اصلاح شده، رونگه-کوتا-فلبرگ45 (RKF45) و رونگه-کوتا ...

در این پژوهش ارتعاشات آزاد غیر خطی و پایداری میکرو/نانو تیر‌ها و لوله‌ها به عنوان یکی از مهمترین نوع میکرو/نانو سازه‌ها مورد مطالعه قرار می گیرد. در واقع با توجه به اهمیت و کاربرد روز افزون نانوسازه‌ها، بررسی و شناخت خصوصیات مکانیکی و ارتعاشی آن‌ها ضروری به نظر می رسد. لذا در این پایان نامه، ارتعاشات با دامنه بزرگ و پایداری میکرو/نانو تیر‌ها و لوله‌ها با استفاده از تئوری اصلاح شده کوپل تنش و تئوری گرادیان کرنش بررسی می‌شود و معادلات حاکم با استفاده از روش‌های نیمه تحلیلی هموت ...

امروزه تلاش‌های زیادی جهت شناسایی ساختارهای زیرسطحی و دستیابی به آن‌ها صورت گرفته است. برای شناسایی خصوصیات این ساختارها که عمق یکی از این پارامترها می‌باشد، از روش‌های تخمین عمق نظیر اویلر دی‌کانولوشن و طیف توان انرژی استفاده می‌شود. جهت بررسی روش‌های تخمین عمق اویلر دی کانولوشن و طیف توان انرژی در کاوش‌های معدنی، مدل‌های مصنوعی بکار گرفته شدند. مدل‌های ساخته شده براساس ساختارهای کروی، افقی و عمودی می‌باشد. در بین این مدل‌های مصنوعی، کره با عمق‌های 10 متر، 20 متر و30 متر، شع ...

با توجه به اهمیت عدم قطعیت برای مدل‌سازی مسائل موجود در علوم و مهندسی و اهمیت معادلات دیفرانسیل در سیستم‌های دینامیکی، محققین تلاش به حل معادلات دیفرانسیل فازی کردند. هدف این پایان‌نامه به دست آوردن جوابی دقیق‌تر نسبت به روش‌های عددی برای حل معادلات دیفرانسیل فازی می‌باشد. در این پژوهش روشی برای حل معادله دیفرانسیل فازی از مرتبه‌ی اول با شرط اولیه به وسیله‌ی شبکه‌های عصبی پیشرو ارائه شده است. علاوه بر روش فوق، دو روش عددی رانگ-کوتا از مرتبه‌ی چهار و اویلر اصلاح شده برای حل مع ...

در این پایان‌نامه حل یک مدل عفونت HIV از سلول‌های CD4 +T ناشی در شیمی ریاضی را مورد بررسی قرار می‌دهیم. با استفاده از روش‌های حل عددی اویلر، اویلر اصلاح‌شده و رونگه-کوتا مرتبه 4 و روش تبدیل دیفرانسیل به حل مدل می‌پردازیم. در انتها به مطالعه و مقایسه روش‌های موردنظر می‌پردازیم. ...

اهمیت بررسی پدیده انفجار زیر آب بر کسی پوشیده نیست. عمده کاربرد این مساله، حفاظت از سازه های دریایی در برابر انفجارهای ناخواسته ویا تخریب آنها توسط انفجارهای عمدی است. در این پایان‌نامه پدیده انفجار زیرآب به صورت دوبعدی شبیه سازی شده است. از معادلات اویلر برای توصیف رفتار سیال استفاده شده است و معادلات حالت گاز ایده آل و تیت، به ترتیب برای حباب حاوی مخلوط گازی و محیط آب پیرامون آن بکار گرفته شده اند ضمن اینکه از معادله حالت اصلاح شده ی اشمیت برای شبیه‌سازی پدیده کاویتاسیون اس ...

در این تحقیق به طراحی و تحلیل یک میکرو/نانوسوئیچ قابل تنظیم با دولایه پیزوالکتریک، تحت شوک مکانیکی، پرداخته شده است. همچنین یک روش جدید بر مبنای روش کاهش مرتبه گالرکین برای حل سریع و آسان معادلات حرکت استخراجی ارائه شده است. مدل پیشنهادی میکرو/نانوسوئیچ در تحقیق حاضر شامل یک میکرو/نانوتیر اویلر-برنولی با مقطع مستطیلی است که به صورت دوسرگیردار، تحت تحریک الکترواستاتیک اولیه توسط یک لایه زیرین، با یک فاصله اولیه از آن تعبیه شده است. به منظور قابل تنظیم کردن زمان و محدوده دامنه ...

در این پژوهش، به منظور مطالعۀ ارتعاشات آزاد و پایداری نانولولۀ کربنی حامل جریان سیال، با استفاده از مدل پوستۀ استوانه‌ای دانل و بر اساس تئوری اصلاح شدۀ تنش‌کوپل برای نخستین بار مدل جدیدی ارائه می‌شود. این مدل تنها دارای یک پارامتر مقیاس طول ماده بوده و قادر است اثرات اندازه مربوط به ساختار لولۀ کربنی در مقیاس نانو را لحاظ کند. بر این اساس معادلات دینامیکی حاکم و شرایط مرزی متناظر با استفاده از اصل همیلتون به دست آمده و در ادامه به کمک روش عددی مربعات تفاضلی، اثرات مربوط به سی ...

در این پژوهش تولید شبکه‏ی بی‏سازمان تطبیقی با حل جریان غیرلزج صورت گرفته است. هدف نهایی، تدوین و ترکیب خودکار دو بسته‏ی نرم‏افزاری تولید شبکه و حل جریان می‏باشد. تولید شبکه‏ی بی‏سازمان با یک الگوریتم سریع انجام شده است. این الگوریتم با یک شبکه‏ی درشت ورودی آغاز می‏شود. ریزسازی شبکه‏ی بی‏سازمان مثلثی، بر اساس ترکیبی از جایگذاری گره و تقسیم سلول صورت گرفته است. برای افزایش کیفیت سلول‏ها از الگوریتم‏های تعویض ضلع و هموارسازی استفاده شده است. برای کنترل ابعاد سلول‏ها در نواحی مخت ...