عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 840

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پروژه سعی خواهد شد تا با استفاده از روش اجزاء محدود معادلات حاکم بر فضای یک مخلوط کن داخلی لاستیک در ناحیه اولیه ...

در این پایان‌نامه موضوع خطا در روش اجزاء محدود و چگونگی کاهش آن بوسیله اصلاح مش‌بندی مورد بحث قرار گرفته است همچنین المانهای سلسله مراتبی و کاربرد آنها در اصلاح مش‌بندی بررسی شده است . در روش اجزاء محدود یک معادله دیفرانسیل که روی یک ناحیه تعریف شده است به روش عددی حل می‌شود. در این روش ناحیه مورد نظر به قطعات کوچکی بنام المان تقسیم می‌شود و براین اساس تابع مجهول مسئله بطور تقریبی محاسبه می‌شود. اگر ناحیه مورد نظر دارای مرزهای منحنی شکل باشد، معمولا" یکی از عوامل خطا این است ...

در این پایان‌نامه روش‌های مختلف استاتیکی سدهای بتنی مورد بررسی قرار می‌گیرند. که در این رابطه بعد از تقسیم‌بندی این نوع از سدها ابتدا نیروهای وارده بر آنها بررسی و بارگذاری‌های مختلف ارائه می‌شود و بعد از آن با روش‌های دستی و براساس اصول استاتیکی و تئوری‌های مقاومت مصالح و الاستیسیته هر کدام از انواع سدهای بتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در مرحله بعدی تئوری اجزاء محدود به عنوان یک روش محاسباتی جدید و مناسب معرفی و نهایتا با ارائه مثال از محاسبات سدهای بتنی با استفاده ا ...

هدف از این تحقیق تحلیل پایداری و طراحی نگهداری طرح توسعه سدمسجدسلیمان می باشد . نتایج حاصل از برداشتهای صحرایی ، وجود 4 دسته درزه را در لایه های کنگلومرائی ، ماسه سنگی و گلسنگی منطقه تائید مینماید . روش اصلی تحلیل پایداری دراین تحقیق روش اجزای محدود می باشد که بدین منظور از نرم افزار ‏‎UDEC‎‏ به همراه روشهای طبقه بندی مهندسی سنگها ، ‏‎RMR‎‏ و ‏‎Q‎‏ استفاده شده است . تحلیل پایداری توسط نرم افزار ‏‎UDEC‎‏ نشان می دهد که در توده سنگهای اطراف مجموعه نیروگاهی مورد تحقیق در صورت عد ...

شبکه های قوسی بیشتر در ساختمان پلهای قوسی و تقاطع های غیر همسطح کاربرد دارند . به طور معمول از مقاطع جدار نازک در ساختار سازه ای آنها استفاده می گردد. از طرفی ویژگی هندسی تیرهای قوسی سبب می شود که هنگام اعمال بارهای ثقلی ، زیر اثر لنگر پیچشی قابل ملاحظه ای قرار گیرند . در اثر لنگر پیچشی مذکور تغییر شکل ها و تابیدگی زیادی در مقاطع جدار نازک به وجود می آید . لذا به منظور توزیع لنگر پیچشی بین اعضای شبکه و کاهش تغییر شکلهای تابیدگی ،‌از دیافراگم ها و قاب های عرضی کمک می گیرند . ا ...

در این پایان‌نامه روشهای مختلف تحلیل استاتیکی سدهای بتنی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در این رابطه بعد از تقسیم‌بندی این نوع از سدها ابتدا نیروهای وارده بر آنها بررسی و بارگذاری مختلف ارائه می‌شود و بعد از آن با روشهای دستی و براساس اصول استاتیکی و تئوریهای مقاومت مصالح و الاستیسیته هر کدام از انواع سدهای بتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در مرحله بعدی تئوری اجزاء محدود بعنوان یک روش محاسباتی جدید و مناسب معرفی و نهایتا با ارائه مثال از محاسبات سدهای بتنی با استفاده از هر ...

یکی از راه های جدید، استفاده از کامپیوتر و روش اجزای محدود است که نتایج حاصل از این روش با مقادیر تجربی نیز هم خوانی دارند. در این روش اطلاعات بسیار زیادی در موردمشخصات بدنه به کامپیوتر داده می شود که مستلزم صرف دقت قابل توجه است و امکان بروز اشتباه را هم بالا می برد. همچنین به علت زیاد بودن تعداد درجات آزادی سازه نیاز به کامپیوترهای با ظرفیت بالا دارد. یکی از روش های کاهش حجم محاسبات استفاده از ((سوپرالمان ها)) است. در آنالیز بدنه یک کشتی به جای تقسیم آن به اجزای کوچک (برای ...

در تحلیل غیرخطی کوششی برای بهبود شبیه‌سازی تحلیلی رفتار یک سازه انجام می‌گیرد. در مدل سازی رفتار سازه معمولاً معادله غیرخطی به کار برده می‌شود. در غیرخطی هندسی، تغییر هندسه سازه در برقراری روابط تغییر مکان-کرنش در نظرگرفته می‌شود و غیرخطی‌مصالح، در معادلات که تنشها را به کرنشها مرتبط می سازند استفاده می‌شود. اگر نیروهای وارده به تغییرمکان‌ها وابسته باشند نیروی وارده غیرخطی خواهد بود و غیرخطی شرایط مرزی تغیرمکان، به تغییرشکل سازه بستگی دارد. این پایان‌نامه در2 قسمت مدل‌سازی3 ...

یک مدل دوبعدی جهت حل معادلات امواج بسط داده شده است . سیال غیرقابل تراکم، غیرچرخشی و غیراصطکاکی در نظر گرفته می‌شود. به عبارت دیگر پتانسیل سرعت مورد جستجو قرار گرفته و از معادلات سیال ایده‌آل استفاده می‌شود. حل این مسئله همچنانکه مشهود است ، چه از لحاظ عددی و چه از لحاظ تحلیلی مشکل می‌باشد، علت سختی کار به دلیل وجود شرط مرزی دینامیک (معادله برنولی) در سطح آزاد است . این شرط غیرخطی بوده و مکان سطح آزاد در ابتدا مشخص نیست . در این تحقیق تکنیک المانهای محدود جهت حل معادلات غیرخط ...
نمایه ها:
دریا | 
موج | 
رفتار |