عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت آموزش و یادگیری خصوصاً در سنین کودکی که پایه ساز آینده جامعه نیز به شمار می‌رود، بر کسی پوشیده نیست. با وجود این که هنوز این سوال که : «کدام سیستم آموزشی و روش یادگیری بهترین خواهد بود؟ » جواب قاطعی در بین جوامع مختلف و نظریه پردازان آن‌ها پیدا نکرده است و روش‌های مختلف آموزشی و ترکیب آن‌ها در مراکز آموزشی مختلف به کار گرفته می‌شود، اما ، رشد تحقیقات ثابت کرده است که ذهن کودکان با تجارب مثبت و منفی شکل می‌گیرد و دانش که ساختاری ساختنی دارد ، تحت عنوان همین تجارب و در زم ...

بررسی تاثیر دو روش آموزشی، کلاسیک و مبتنی بر استراتژیهای تفکر انتقادی بر میزان یادگیری پایدار دانشجویان پرستاری ...

این بررسی تجربی با هدف بررسی مقایسه ای دو روش سخنرانی و جزوه بر میزان آگاهی دبیران دوره آموزش ضمن خدمت مرکز تربیت معلم قزوین از خودآزمایی پستان در نیمه اول سال 1376 انجام شد. در مجموع 40 نفر مورد بررسی قرار گرفتند که میانگین سنی آنها 2/35 سال بود در گروه سخنرانی میانگین آگاهی از خودآزمایی پستان قبل از آموزش 45/3 با انحراف معیار 33/3 و بعد از آموزش میانگین 60/16 با انحراف معیار 33/2 بوده است. در گروه جزوه میانگین آگاهی قبل از مطالعه جزوه 90/6 با انحراف معیار 67/3 و بعد از مطال ...

برای تحقق سلامت فرد و جامعه، آموزش سلامت فرصت های آگاهانه برای یادگیری دانش و مهارت های سالم بودن، از طریق انواعی از ارتباطات، به منظور بهبود سواد بهداشتی فراهم می کند، تا افراد بتوانند برای مراقبت از خود توانمند باشند. در این تحقیق هدف، طراحی الگوی کاربردرسانه ها و روش های آموزشی در آموزش سلامت بود. تا سیستم متولی امر آموزش سلامت با به کار گیری آن در ارائه خدمات آموزشی آگاهانه، هدفمند و تخصصی تر عمل نماید. این تحقیق از نوع آمیخته به روش اکتشافی انجام شد. در این روش تحیقی در ...
نمایه ها:
رسانه | 
الگو | 
طراحی | 

مالاریا، یک بیماری عفونی، ناشی از انگل تک یاخته از جنش پلاسمودیوم است که بصورت حاد و مزمن با علایمی چون تب، لرز، کم خونی و بزرگی طحال مشخص می گردد.به گزارش ‏‎W.H.O‎‏ امروزه در سال بین 500-300 میلیون نفر در سطح جهان با مالاریا مبتلا می شوند که از این تعداد 7/2-5/1 میلیون نفر، از جمله یک میلیون کودک کمتر از پنج سال جان خود را از دست می دهند. روی هم رفته نزدیک به 40% جمعیت جهان (بیش از دو میلیارد نفر) اکنون در معرض ابتلا به مالاریا قرار دارند.در کشور ما نیز بیماری مالاریا از قدی ...
نمایه ها:
آموزش | 
بهورز | 

هدف از این تحقیق؛ بررسی روش های تمرینی کل، جز و تعیین روش برتر از حیث میزان و سرعت یادگیر در شنای قورباغه است. به این منظور چهل نر آزمودنی ی با دامنه سنی (30-25) سال به دو گروه 20 نفری ‏‎A‎‏و ‏‎B‎‏ تقسیم شدند (40=‏‎F‎‏) گروه ‏‎A‎‏ به روش تمرین (کل) و گروه ‏‎B‎‏ به روش تمرین (جزئ) به مدت چهارده جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. برای همسان سازی افراد گروه ها، قابلیت های شناوری (وزن، سن، درصد چربی زیر پوست و نسبت طول دست ها به قد) اندازه گیری شد. اختلاف معنی ‌داری در میانگین قابلیت ها ...
نمایه ها:
آموزش | 
شنا | 
ورزش | 

هدف پژوهش حاضر تبیین و تحلیل روش های آموزشی امام رضا (ع)با تکیه بر مسند الإمام الرضا (ع)است. نوع پژوهش، کاربردی و با روش تحلیل مفهومی و اسنادی می‌باشد. جامعه ی پژوهش متنی و شامل کلیه مضامین مرتبط با روش های آموزشی امام رضا (ع)در مسند آن حضرت میباشد که به صورت هدفمند و در راستای سوالات پژوهش انجام شده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که روش-های آموزشی امام رضا (ع) در برگیرنده فنون آسان ساز شامل دسته‌بندی مطالب، جملات کوتاه و بهره-گیری از داستان؛ فنون جلب توجه مخاطب شامل تأک ...

همانگونه که آموزش لغت در فراگیری زبان خارجی، اهمیت ویژه ای دارد، روش آموزش لغت نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. بر اساس مطالعات روان شناسی شناختی، زبان شناسی و تحولات نوین در آموزش واژگان، دو روش آموزش واژگان مورد بررسی قرار گرفته اند: روش مجموعه مرتبط معنایی و روش مجموعه غیر مرتبط معنایی. در روش مجموعه مرتبط معنایی، واژه هایی که از نظر معنایی به یکدیگر شبیه اند در یک گروه و زیر یک عنوان تدریس می شوند؛ ولی در روش مجموعه غیر مرتبط معنایی، لغات مورد نظر بدون دسته بندی و به صور ...

گسترش آموزش در سازمانهای کشور یکی از ارکان توسعه علمی، رشد اجتماعی، شکوفایی، استعدادها و زمینه ساز خلاقیت های انسانی در سازمان هاست که آموزش های متعارف و جاری به تنهایی برای برقراری این رکن مهم کافی نیست و توجه به روش های جدید آموزشی و اجرای برنامه هایی از قبیل آموزش مکاتبه ای و از راه دور برای دستیابی به هدف های توسعه لازم و ضروری است. نزدیک ترین مفهوم آموزش از راه دور، کاهش موانع زمانی، مکانی و محدودیت های مربوط به برخی از مقررات نظام آموزشی متعارف به منظور ایجاد زمینه های ...