عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 143

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از اهداف اصلی این مطالعه شناخت روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی از جوانب نظری و کاربردی می باشد. از آنجا که شناخت یک روش آماری وقتی ملموس تر خواهد شد که روشهای دیگری که به موازات آن مورد استفاده قرار می گیرند نیز طرح و بررسی شوند، در این تحقیق نیز سعی شده است روشهای دیگر به طور محدود مورد بحث و بررسی قرار گیرند. در فصل اول این مکتوب، ضمن معرفی کلی روش حداقل مربعات جزئی ‏‎(PLS) Squares Partral Least‎‏. در خصوص لزوم بکارگیری روش مزبور در مطالعاتی شبیه این تحقیق بحث میشود. در ف ...

چکیده ندارد.

در مطالعات طرحهای کنترل و مدیریت سیلاب، عموماً برآورد حداکثر بارش محتمل که به دو روش آماری و سینوپتیکی صورت می‌گیرد، بسیار حایز اهمیت می‌باشد. هدف از این تحقیق مقایسه برآورد حداکثر بارش محتمل به دو روش آماری (هرشفیلد) و سینوپتیکی است. بدین منظور 5 حوزه از حوزه‌های آبریز کشور با 25 زیر حوزه که مطالعات PMP سینوپتیکی آنها در دسترس بود، انتخاب گردیده و محاسبات PMP آماری آنها به صورت نقطه‌ای انجام پذیرفته است. با استفاده از روش درونیابی ساده خطی، مقادیر PMP آماری سطحی 25 زیرحوزه م ...

در همه علوم از مدلسازی آماری برای پیش بینی و تعیین ارتباطات بین متغیرها استفاده می شود و انتخاب مدل مناسب و اجرای آن بستگی به ماهیت متغیر ها و پیش فرضهای اولیه دارد . شبکه های عصبی مصنوعی روش نوینی برای مدلسازی هستند که با توجه به ساختار هوشمند و انعطاف پذیرشان رقیب مدلسازی های مرسوم آماری شده اند . و چه در زمینه نظری و چه در زمینه کاربردی به به پیشرفت هستند. ابتدا به معرفی شبکه های عصبی مصنوعی پرداخته و سپس از آنها برای پیش بینی حاملگی ناخواسته استفاده کرده ایم و در این ضمن ...

با وجود موفقیت بی شمار شرکت هایی که از روش های آماری برای بهبود فرآیند ساخت خود استفاده می کنند ، بسیاری ازاین شرکت ها اعتقادی به مفید بودن این روش ها در بهبود سرویس دهی و کنترل و اداره ی فرآیند ها ندارند . اما تفکر آماری به طور موفقیت آمیزی می تواند در تمام فعالیت های تجاری مورد استفاده واقع شود . تفکر آماری به عنوان فلسفه ی یادگیری و اجرا بر پایه ی سه اصل زیر تعریف شده است . 1- همه ی فعالیت ها در ؛ سیستم های فرآیندی ؛ وابسته به هم انجام می گیرد . 2- در هر فرآیندی وجود تغیی ...

هدف پژوهش ، ایجاد چارچوب کلی نظام آمار و اطلاعات و تدوین دستورالعملی برای پاسخگویی به نیازهای آماری در حوزه ستادی سازمان بنادر و کشتیرانی می‌باشد. نظامی که در این مجموعه پیش‌بینی و مطرح می‌شود با توجه به شناخت نیازها و مسائلی است که در ارتباط با آمار و اطلاعات در سازمان مذکور وجود دارد و سعی شده در مقاطع مختلف تهیه این نظام، از نظرات مدیریتها استفاده به عمل آید. مجموعه مشتمل بر چهار فصل است : در فصل نخست تعاریف سیستم یا نظام اطلاعاتی و طرح اولیه نظام آماری ارائه شده است . در ...

بخش عمده رسوبات حمل شده بوسیله اکثر رودخانه‌ها را بار معلق تشکیل می‌دهد. برای تعیین مقدار بار معلق، غلظت رسوب و دبی جریان رودخانه اندازه‌گیری و به یکی از روشهای آماری، مقدار رسوبدهی برآورد می‌شود. نتایج این روشها ممکن است تا چندین برابر با یکدیگر اختلاف داشته باشند. برای بررسی و ارزیابی روشهای موجود در نظر است دبی و غلظت جریان رودخانه کرج در ایستگاه سیرا که دارای رژیم برفی-بارانی است به مدت یکسال با فاصله زمانی 15 دقیقه ثبت شود. سپس رسوبدهی محاسبه شده توسط روشهای مختلف با رسو ...

یکی از مراحل اصلی چرخه بهره وری مرحله ارزیابی سطح بهره وری است. این امر می تواند بطریق گوناگون انجام گیرد. یکی از روشها تحلیل پوششی داده ها است که به طرق گوناگون قابل انجام است. در این پروژه هدف این است که تابع تولید مرز قطعی براساس تحلیل پوشش داده ها و به روش آماری تخمین زده شود و این تابع جهت ارزیابی سطح بهره وری در یک گروه از کارخانجات صنعتی بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. ...

در این طرح بخاطر اهمیت مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله در کشور ایران به بررسی روش های آماری و انرژی جمعیت تعیین پارامترهای طراحی لرزه ای بر اساس شتابگشتهای کشورمان پرداخته می شود ازآنجائیکه با داشتن اطلاعات شبکه شتابنگاری می توان با بررسی احتمالی آنها به پارامترهای طراحی که با شرایط لرزه خیزی کشورما سازگار می باشد دست پیدا کرد در نتیجه به طرح ایمنی در مقابل با زلزله خواهید رسید علاوه بر آن به جهت طبیعت زلزله با مبحث انرژی از منطقه منظر این مقوله به ارزیابی پارامترهای طراح ...