عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 321

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين تحقيق به منظور بررسي مقايسه تأثير دو روش تدريس فعاليت-محور و سنتي بر درک خواندن فارسي‌ دانش‌آموزان کرد زبان پسر پايه دوم راهنمايي شهرستان بوکان در سال 1388 انجام گرفت. فرضيه‌هاي مورد تحقيق عبارتند از: الف- روش تدريس فعاليت-محور به پيشرفت درک خواندن دانش‌آموزان کرد زبان کمک مي‌کند. ب- روش تدريس سنتي به پيشرفت درک خواندن دانش‌آموزان کرد زبان کمک مي‌کند. ج- بين روش تدريس سنتي و فعاليت- محور بر پيشرفت درک خواندن دانش‌آموزان تفاوت وجود دارد. جامعه آماري کليه دانش‌آموزان پس ...

پرسش از روش‌های انتقال آموزه‌های اعتقادی به کودکان و نوجوانان، دغدغه‌ی همه‌ی پدران، مادران، معلمان، مبلغان، نویسندگان کودک و نوجوان، برنامه سازان صدا و سیما و همه‌ی کسانی است که به فردای اعتقادی کودک و نوجوان و چگونگی انتقال آموزه‌های اعتقادی به آنها می‌اندیشند. بر اساس پیشینه بحث، کاستی برخی از پژوهش‌های پیشین در آن است که شماری از آنها تنها از منظر قرآن و روایات، بدون توجه به یافته‌های روانشناسی رشد در زمینه مراحل مختلف ادراک کودکان، به مساله روش‌ها و قالب‌ها پرداخته‌اند ...
نمایه ها:
کودک | 
روش | 
قصه | 
کودک | 
قرآن | 
حدیث | 
قصه | 
شعر | 

بسیاری از پدیده هادر جهان اطراف ما ذاتا غیرخطی بوده و قابل توصیف به وسیله معادلات غیرخطی می باشند.به دلیل ظهور کامپیوترهای پیشرفته،تولید وحل مسایل خطی آسان است.امادرحالت کلی جواب دقیق برای مسایل غیرخطی قدری مشکل خواهدبود.دراین پایان نامه ازروش هموتوپی طیفی،برای پیداکردن جواب های مساله مقدارمرزی غیرخطی مرتبه دوم استفاده می کنیم. این پایان نامه درستی و کارایی بالای روش هموتوپی طیفی را نسبت به روش استاندارد هموتوپی برای حل مسایل غیرخطی نشان می دهد. ...

"تربیت دینی" به عنوان یکی از ابعاد مهم تربیت به حساب می‌آید. به‌گونه‌ای که در آیات قرآن به این بعد مهم اشاره و یکی از علت‌های فرستادن پیامبر در میان جمعیت درس نخوانده را خواندن کتاب، آموختن حکمت و تزکیه آنان معرفی می‌کند. لذا"تربیت دینی" از دیرباز مورد توجه پیامبران، مصلحان اجتماعی، اندیشمندان و مربیان قرار گرفته است. از آن جا که در دین مبین اسلام، تربیت دینی با محوریت توحیدی مطرح است، بنابراین رجوع به آیات شریف قرآن، افکار بزرگان دین از جمله پیامبراکرم (ص) و ائمه اطهار می‌تو ...
نمایه ها:
روش | 
ارزش | 
قران | 

تفسیر و فقه الحدیث از جمله علومی هستند که از دیرباز مورد توجه علمای شیعه قرار داشته است. از کسانی که در حوزه این دو علم به خلق آثاری پرداخته، قطب الدین راوندی در قرن ششم بوده است. همه آثار ایشان یا در حوزه حدیث و فقه الحدیث است یا تفسیر و فهم آیات قرآن. ما در این پژوهش به دنبال کشف مبانی و روش‌های تفسیری و فقه الحدیثی راوندی هستیم. از مبانی تفسیری او می‌توان به «اعتقاد به معجزه بودن قرآن» و از روش‌های تفسیری ایشان می‌توان به «استفاده از روش تفسیری قرآن به قرآن در جهت فهم آیات ...

به منظور بررسی تاثیر شیوه ای مختلف خشکانیدن بر حفظ کیفیت زعفران ، آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و در 4 تکرار به اجرا در آمد. در این بررسی زعفران با چهار روش متفاوت شامل دو روش سنتی (روش سنتی ایران، روش اسپانیایی ) و دو روش صنعتی(استفاده از خشک کن تحت خلا و خشک کن کابینتی با فشار آتمسفر ) رطوبت زدایی گردید . سپس میزان رنگ ( کروسین و کروستین ) ، عطر و بو (سافرانال ) و طعم (پیکروکرسین ) درنمونه های خشک شده به روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید . نتایج این تحقیق نشان داد که ...

در این پایان‌نامه یک الگوی برنامه‌ریزی خطی، پویا، و چند بخشی اقتصادی با روش برنامه‌ریزی هدف ،تدوین گردیده است ، ساختار الگو شامل دو نوع محدودیت می‌باشد. -1 محدودیتهای ساختاری که نمایانگر روابط خاکم بین متغیرهای عمده اقتصادی است -2 محدودیتهای هدف که دربرگیرنده اهداف تعیین شده توسط مسئولان برنامه‌ریزی برای برخی از متغیرهای عمده اقتصادی می‌باشد. ویژگی خاص این پایان‌نامه این است که روش برنامه‌ریزی هدف برای اولین بار در تدوین یک الگوی برنامه‌ریزی اقتصادی در مورد اقتصاد ایران بکارگ ...

این آزمایش شامل 9 تیمار بود یکی شاهد ( بدون مصرف فسفر ) و مقادیر مختلف فسفر به دو روش مصرف نواری و پخش سطحی . مقادیر مصرفی شامل ‏‎1.25R,R,0.75R,4R‎‏ بودند (‌‏‎R‎‏ مقدار توصیه شده بر اساس آزمون خاک بود .) مقدار روش مصرف نواری بیشتر از میانگین عملکرد تیمارها به روش مصرف بصورت پخش سطحی بود و بترتیب میانگین عملکرد تیمارها و تکرارها و مصرف نواری و پخش سطحی بترتیب 2600 و 2415 کیلوگرم در هکتار بود . میانگین عملکرد تیمار ‏‎1.25R‎‏ در روش مصرف نواری از بقیه تیمارها بیشتر بود . ...

«گردو» گیاهی «هتروزیگوت» است و به همین دلیل پایه های حاصل از تکثیر جنسی آن (از طریق کاشت بذر) دارای یکنواختی نبوده و نمی توان به کیفیت محصول اطمینان نمود؛ لذا باید از روش های تکثیر غیرجنسی گردو (قلمه، پیوند، ازدیاد میکرو) استفاده نمود. در این طرح اطلاعات مربوط به روش های تکثیر غیرجنسی گردو از جمله روش های ریشه دار نمودن قلمه، پیوند و ازدیاد میکرو با استفاده از منابع داخلی و خارجی تهیه و تدوین گردیده است. ...
نمایه ها:
روش | 
گردو |