عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از کامپیوتر در انجام برنامه ریزی مهندسی نگهداری و تعمیر (نت) بخصوص در مراکز صنعتی و کارخانجاتی که دارای تجهیزات و ماشین آلات زیادی می باشند لازم و حیاتی بوده و باعث تسریع در امر برنامه ریزی و حذف خطاهای انسانی و در نهایت کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات می گردد. لذا در این پایان نامه به تجزیه و تحلیل سیتم مهندسی نت با استفاده از متدولوژی RUP و زبان مدلسازی UML پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از تحلیل و طراحی منطقی انجام شده، طراحی فیزیکی و پیاده سازی این سیستم بو ...