عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خانواده به عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی، نقش مهمی در مراقبت از سالمند ایفاء می‌نماید. چالش‌های مهم جوامع امروزی، تهدید کننده توانایی خانواده در مراقبت از سالمند می‌باشد. در این راستا، کسب آگاهی از وضعیت توانمندی خانواده به منظور پرداختن به حمایت‌های خانواده، امری هدفمند خواهد بود. از آنجایی که توانمندی تحت تآثیر عوامل زمینه‌ای در هر جامعه معنا پیدا می‌کند؛ تبیین مفهوم توانمندی خانواده و طراحی پرسشنامه، به‌منظور سنجش توانمندی خانواده‌های ایرانی در مراقبت از سالمند، هدف محقق در ...