عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش علمی، نیاز همیشگی بشر برای دست‌یابی به افق‌های ناشناخته‌ی جهان هستی است.روش ، شیوه‌‌ی پژوهش علمی است که راه رسیدن به مقصود را برای پژوهشگر هموار می کند. روش شناسی پژوهش‌های ادبی، یکی از شاخه‌های علمی نوین است که آموزش آن، یکی از ضرورت‌های دانشگاهی امروز شده است. شناخت دقیق مفهوم پژوهش و روش در پژوهش ، علاوه بر ارتقای جایگاه پژوهش در مراکز دانشگاهی، شیوه‌ی صحیح و علمی پژوهش را جایگزین شیوه‌های سلیقه‌ای و غیرعلمی می‌کند. با توجّه به تنوّع پژوهش‌های ادبی و روش‌های علمی ...

این پژوهش به منظور شناسایی روش‌های پژوهش مورد استفاده در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشدِ علم اطلاعات و دانش‌شناسی، تغییرات گرایش دانشجویان کارشناسی ارشد با گذشت زمان در استفاده از هر یک از روش‌های پژوهش، و پیش‌بینی تغییرات این نوع گرایش روش‌شناختی در آینده صورت گرفته است. جامعه‌ی پژوهش حاضر تمامی 413 پایان-نامه‌‌ی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی موجود در کتابخانه‌های دانشکده‌های علوم تربیتی دانشگاه‌های تهران، شیراز، شهیدچمران و فردوسی طی سال‌های 1378-1390 است. این پژوهش ...

پژوهش حاضر به هدف ارائه‌ی چارچوب روش‌شناختیِ نظریه‌پردازی در دانش تربیت اسلامی با تکیه بر مبانی فلسفی حکمت متعالیه، سامان یافته است. پس از بیان کلیات پژوهش در فصل نخست، در فصل دوم مهم‌ترین دیدگاه‌ها درباره‌ نظریه‌ تربیتی و روش‌شناسی آن در رویکردهای غربی، و همچنین مهم‌ترین دیدگاه‌های اندیشمندان مسلمان درباره‌ روش‌شناسی نظریه و دانش تربیت اسلامی مرور و مهم‌ترین مؤلفه‌ها و ویژگی‌های روش‌شناسی هر یک تحلیل شده است. سپس در فصل سوم و چهارم -که به یافته‌ها اختصاص دارد- ابتدا مهم‌ترین ...

تحقیق حاضر به دنبال بررسی وضعیت روش شناسی پایان نامه های کارشناسی ارشد ارتباطات در سه دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و دانشکده صدا و سیماست تا مشخص کند که دانشجویان ارتباطات در پایان نامه های خود کدام رویکرد علمی را از نظر فلسفه علم انتخاب کرده اند، روش های حاکم و مسلط در ارتباطات کدام است، کمی یا کیفی بودن روش ها و سیر تحول آنها و همچنین مراحل انجام تحقیق علمی در پایان نامه ها و در نهایت چگونگی فصل بندی و شکل ظاهری پایان نامه ها را بررسی کند. برای رسیدن به این هدف، روش تحل ...

شیعه‌شناسی به رشته‌ای اطلاق می‌شود که از مجموعه‌ی مسائل به هم ‌بافته‌ی یک جمعیت مذهبی به نام شیعه بحث می‌کند. از نحوه‌ی پیدایش و شکل‌گیری آن در تاریخ اسلام، از چگونگی بسط و گسترش آن در میان اقوام مختلف عرب و عجم، از شاخه‌ها و نحله‌ها، رهبران و دانشمندان، منابع و متون، معارف و دانش‌ها، آموزه‌ها، آیین‌ها، اصول عقیدتی، نقش تاریخی و تمدنی و نیز وضعیت فعلی شیعیان در جغرافیای مسکون. این رشته معرفتی بین رشته‌ای بوده و در میان دانش‌های الاهیات و علوم‌اجتماعی جای گرفته و این دو را به ...

شواهد فراوان حاکی از آن است که دانش مبتنی بر رشته‌ها برای حل مسائل انسانی و از جمله در تعلیم و تربیت با محدودیت‌هایی همراه است و رویکرد میان‌رشته‌ای مي‌تواند به عنوان راه حلي براي مسائل حاصل از رشته‌گرايي در تعليم و تربيت مورد توجه قرار گيرد که این مهم، در گام نخست مستلزم تبيين فلسفی چنين رويكردي است. مسئلة اصلي رسالة حاضر، به عنوان پژوهشي فلسفي در قلمرو تعليم و تربيت، اين بود كه بر اساس آراء معرفت‌شناختی ملاصدرا، چه تبييني از رويكرد ميان‌رشته‌اي به پژوهش تربيتي مي‌توان ار ...

با توجه به نوشتن تفاسیر متعدد پیرامون قرآن کریم، می‌طلبد این کتب تفسیری، روش شناسی شوند تا صحت و سقم مطا‌لب آنها روشن شود و دیگر این که آثار علمی و پژوهشی مفسران پیرامون قرآن کریم احیاء شود. لذا در این نوشتار سعی شد تا تفسیر عاملی (اثر مفسر گرانقدر ابراهیم عاملی) که یکی از تفاسیر معاصر و در بردارنده مسائل اجتماعی روز است، روش شناسی شود. ...

هدف پژوهش حاضر بررسی پژوهش‌های انجام شده در زمینه یادگیری الکترونیکی از منظر موضوعی و روش‌شناسی پژوهش از سال 1380 تا کنون در ایران می‌باشد. روش انجام پژوهش توصیفی – پیمایشی و تحلیل محتوای کمی می باشد. این پژوهش دارای دو جامعه است: 1) جامعه‌ اول شامل پایان نامه‌های کارشناسی ارشد گروه‌های برنامه ریزی درسی، برنامه ریزی آموزشی، مدیریت آموزشی، آموزش بزرگسالان، تحقیقات آموزشی و تکنولوژی آموزشی دانشگاه های علامه طباطبایی، تربیت معلم، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان و فردوسی مشهد که از سال ...

با توجه به افزایش دانشجویان کارشناسی ارشد کشور، و تحقیقات پایان نامه ای این دانشجویان، بررسی روندهای حاکم بر موضوعات و روشهای پایان نامه های کارشناسی ارشد ضرورت یافته است. بدین سبب تحقیق حاضر به بررسی موضوعات و روش های مورد استفاده در پایان نامه های جامعه شناسی پرداخته است. برای این منظور در این تحقیق از دو چارچوب مفهومی استفاده شده است: از نظریه «سطوح واقعیت اجتماعی» جورج ریتزر برای طبقه بندی و بررسی موضوعات، و از نظریه «دانش و منافع بشری» هابرماس برای بررسی روش های به کار ر ...