عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1327

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از پدیده های همی که در زندگی اجتماعی انسانها رخ داده است، ظهور شهرها و روستاها و ارتباط پیچیده بین آنهاست. هدف از شناخت روابط متقابل شهر و روستا و نتایج مثبت و منفی حاصل از این روابط، برنامه ریزی در جهت ایجاد تعادل در رابطه شهر با روستاهای پیرامونی است، که هدف نهایی این شناخت و برنامه ریزی، رسیدن به توسعه ای هماهنگ و پایدار در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ... و ایجاد رفاه برای ساکنین شهر و روستاها است. بنابراین با بررسی روابط متقابل شهر با روستاهای همجوار و شنا ...

گزارش مربوط به روستا شامل: -1 خصوصیات زندگی شهری در مقایسه با زندگی روستایی در جامعه روستایی مشکلات زیادی بچشم می‌خورد که می‌توان به میزان بی‌سوادان زیاد اشاره کرد و دیگر اینکه غالبا روستایی از تسلط بر طبیعت و در اختیار گرفتن آن برای تولید بیشتر و زندگی بهتر عاجز است . -2 بررسی تحول آموزش و پرورش در مناطق روستایی تحقیقات نشان می‌دهد که امر آموزش در مناطق روستایی، بیشتر از نظر کمی بوده است . دوری دهات‌ها از یکدیگر و عدم امکانات کافی برای تاسیس مدرسه در کلیه روستاها و ...

این پژوهش با هدف« بررسی شناخت توانایی و استعداد افراد فعال بر میزان اشتغال آنان در نقاط روستایی استان کرمانشاه»در جامعه آماری کلیه روستاهای شهرستان کرمانشاه به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است.حجم نمونه چهار روستا بوده است که تمامی افراد واقع در گروه سنی 35-15 سال ساکن در چهار روستای مورد نظر، معادل 254 نفر بودند که در هنگام مراجعه به روستا، هر تعداد که در روستا حضور داشتند به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. با تکنیک پرسشنامه و مصاحبه جهت بررسی فرضیه های تحقیق، یافته های ت ...

زندگی روستایی در ایران با تحولات بسیار همراه بوده که عمدتا متاثر از کارکردهای جغرافیای طبیعی این سرزمین و نحوه تصمیم گیری زمامداران و سران حکومت وقت- به ویژه مالکان و اربابان روستاها- بوده است. این تاثیر گذاریها سبب ایجاد کارکردهای متفاوت در نواحی روستایی، در مقاطع مختلف زمانی و مکانهای گوناگون گردیده و زمینه ساز ارائه تعاریف گوناگونی از روستا و روستانشینی شده است. بسیاری از این تعاریف، مغایر با ویژگیها و کارکردهای کنونی روستاهای ایران است. شیوه روستا نشینی نیز، با توجه به تح ...

فقیرترین جوامع دنیا را اغلب افراد بدون زمین کشاورزی یا با زمین اندک تشکیل می دهند که عمدتاً در مناطق روستایی زندگی می کنند. نظر به اینکه درامد حاصل از فعالیتهای کشاورزی در این جوامع ممکن است اشتغالی در حد معیشت ایجاد نماید، بی تردید تنوع بخشی به فعالیتهای غیرکشاورزی رامی توان عاملی تأثیرگذار در کاهش فقر روستایی این جوامع دانست. صنعتی شدن روستا به طور گسترده به عنوان اهرمی پویا برای توسعه شناخته شده است. ایجاد اشتغال، توزیع درامد، متنوع نمودن اقتصاد روستایی و کاهش فضایی نابراب ...

در سال های اخیر، افزایش مراکز شهری از طریق ارتقای روستاهای بزرگ و مستعد به شهر، به عنوان یکی از سیاست های اصلی جهت بهبود کیفیت زندگی نواحی روستایی در ایران مورد توجه قرار گرفته است. در این مسیر تعداد زیادی از نقاط روستایی به شهر تبدیل شده اند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی تأثیرات ارتقای روستا به شهر از دیدگاه ساکنین می باشد. محدوده انجام تحقیق روستا- شهر حسن آباد در استان فارس می باشد، که در سال 1388 به شهر ارتقاء یافته است روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی می باشد و داده های مورد ...
نمایه ها:
شهر | 
تبدیل | 
سیاست | 
روستا | 

بر این اساس ، در ادامه کار جهت جمع‌بندی و به دست آوردن نظرات مردم روستاهای کشور درباره برنامه‌های صدا و سیما و برای اولین بار این طرح در 10 روستای شهرستان سمنان در خردادماه 1374 اجرا گردید. سپس در شهرستانهای دیگرکشور از جمله: همدان - اراک - اردبیل - تبریز - گرگان - شهرکرد - اصفهان - کرمان نیز طبق همان روش یعنی انتخاب 10 روستا با توجه به موقعیت جغرافیائی - تعداد جمعیت - دوری از مرکز شهرستانها و شرایط طرح انتخاب شدند. گزارش حاضر ارائه دهنده نظرات مخاطبان برنامه‌های ...

مطالعه روابط شهر و روستا از مهم‌ترین مباحث در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و روستایی است؛ زیرا با مطالعه و شناخت کلی و همه جانبه از یک ناحیه و با کشف استعدادها و توانایی‌های بالقوه موجود در محل می‌توان راه حل‌های مناسبی برای رفع تناقض‌ها و اختلافات منطقه‌ای و خصوصاً تضادهای آشکار بین شهرها و روستاها پیدا کرد. تعاملات بین شهر و روستا پیچیده و غالباً مبهم است و نبود درک درست از تار و پود این روابط، مشکلات فراوانی را بوجود می‌آورد. هدف این پژوهش تبیین الگوی روابط متقابل شهر و روستا ...

چشم انداز جغرافیائی به صورت یک سیستم فضائی است که اجزای آن با همدیگر مرتبطند. بررسی جداگانه هیچکدام از پدیده‌ها وضعیت جامع چشم‌انداز را آشکار نمی‌کند بلکه باید تمام سیستم را یکجا مطالعه کرد، یعنی روابط موجود میان پدیده‌ها را کشف کرد. سکونتگاههای شهری و روستائی اگر چه از نظر فیزیکی از یکدیگر جدا می‌باشند، اما روابط تنگاتنگ موجود بین این سکونتگاهها، مطالعه و و بررسی توام آندو را جهت برنامه ریزی جامع شهر و روستا یادآوری می‌نماید. بدیهی است اولین قدم در این زمینه شناخت روابط موجو ...