عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی روش های کنترل انتشار بو از سپتیک های خانگی تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی هدف و ضرورت اجراء پروژه: به منظور حفظ بهداشت و سلامت مردم، جلوگيري از آلودگي آب و خاک، حفظ ظاهر محيط، استفاده مجدد از پساب و جلوگيري از انتشار بوهاي آزاردهنده، ضروري است تا فاضلاب هاي توليد شده در هر اجتماع به درستي مديريت شود. بر اين اساس سيستمي براي تصفيه فاضلاب در روستاها مناسب است که ويژگي هاي زير را داشته باشد: • کارايي مناسب داشته باشد، • ساده و ارزان باشد، • نياز ب ...

صنعت گردشگری به عنوان زمینه و گستره ی موثری در توسعه اقتصادی، اجتماعی مناطق مطرح می باشد. درحال حاضر صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین منابع درآمد و افزایش فرصت های شغلی و نیز توسعه و گسترش زیر ساخت ها و توسعه اجتماعی –فرهنگی و نیز به عنوان موتور و محرک رشد و توسعه اقتصادی مناطق می باشد. گردشگری دارای اشکال مختلف و انواع گوناگونی است که بسته به شرایط محیطی، متفاوت می باشد. یکی از انواع گردشگری، گردشگری روستایی می باشد و می توان گفت که گردشگری روستایی فعالیتی است برای شناس ...

مطالعه، شناسایی و برنامه ریزی روستاهای کشور با قابلیت های فراوان بالقوه و بالفعل گردشگری در جهت حفظ و نگهداشت جمعیت در نواحی روستایی و دستیابی به توسعه پایدار گردشگری اهمیت دارد . ...

همانگونه که ملاحظه گردید، در سراسر تحقیق ما به بررسی بعد مادی فرهنگ و نقش آن در تسهیل و یا بازدارندگی توسعه روستایی در سیستان پرداختیم. در کلیات ، سخن از ویژگیهای استان سیستان و بلوچستان به میان آمد، ویژگیهای جغرافیایی و طبیعی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی استان را برشمردیم، تصویری مختصر از سیستان ارائه گردید و ضمن بررسی برخی از شاخصهای اجتماعی و اقتصادی آن، یافته‌های سرشماری عمومی کشاورزی سال 67 را در این منطقه مورد بحث قرار دادیم. بررسی ساخت اجتماعی، نظام قشربندی و نظام بهره‌ ...

خلاصه یکی از ویژگی های اساسی تسک داشتن شباهت به دنیای واقعی است. الیس (2003) تسک را به عنوان فرآیندی می بیند که منجر به استفاده از زبانی می شود که شباهت مستقیم یا غیر مستقیم دارد به اینکه چطور زبان در دنیای واقعی استفاده می شود. و یا اسکیهن (1998) معتقد است که در تسک رابطه ای با فعالیت های دنیای واقعی وجود دارد. با توجه به اهمیت ویژه شباهت به دنیای واقعی در تسک، این تحقیق سعی در مقایسه عملکرد و نگرش زبان آموزان در تسک های واقعی و آموزشی در دو ناحیه شهری و روستایی دارد. شرکت ...
نمایه ها:
تسک | 
نگرش | 
شهری | 

چکیده: شرکتهای تعاونی دهیاری با هدف کاهش تصدي گري دولت، ازدياد مشارکت مردم در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، کمک به عمران و آباداني و رشد اقتصادي روستاها، جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها، ايجاد اشتغال و توسعه بخش تعاون در مناطق روستايي کشور تشکیل شده است. موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی دهياری براساس اهداف ذکر شده، تنوع زیادی دارد و شامل انجام فعاليت هاي اقتصادي و سرمايه گذاري در بخشهاي توليدي و خدماتي، فعاليتهاي فني و مهندسي و اجراي پروژه هاي عمراني و خدماتي، فعاليت های باز ...

در این تحقیق تلاش شد ضمن تلفیق روش های کمی تحقیق با روش مشارکتی شیوه های جدید تحقیق در حوزه روستایی مورد آزمون قرار گیرد . همچنین علاوه بر سرپرستان خانوار که عموما در این گونه تحقیقات مورد سوال قرار می گیرند ، نظر گروه های دیگر روستایی ( مانند بزرگان و معتمدان روستا ، زنان و جوانان روستایی به تفکیک دختران و پسران ) نیز بررسی شود . در نهایت این تحقیق در 160 روستای منتخب از پنج استان آذربایجان شرقی و غربی ، مرکزی ، فارس و هرمزگان انجام شد و در طی آن با 1000 نفر از سرپرستان خانو ...
نمایه ها:
دختر | 
پسر | 
مرد | 
زن | 

اعتقاد ب این است که یکی از عوامل مهم توسعه روستایی درون زا در کشور، شوراهای اسلامی روستا هستند . این شوراها حلقه تماس دولت با مردم و مشاوراصلی دولت در اجرای برنامه های محلی توسعه روستایی می باشند. این ها برای حل مشکلات مردم روستا و خلاء مدیریتی روستاها اقدام می کنند و در مقام تسهیل گر روابط در طراحی و اجرای فرایند توسعه ، از یک سو با دولت و ساختار گسترده آن و از سوی دیگر با مردم و ویژگی ها و نیازهای متنوع آن در ارتباط می باشند . در این بین ضروری است که شرایط مناسبی برای ارتبا ...

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخش های مهم فعالیت های اقتصادی محسوب می شوند. همچنین حضور پررنگ زنان در بخش مشاغل به خصوص هنری در توسعه صنعت گردشگری روستایی ضرورت دارد. تحقیق حاصل در صدد بررسی و تحلیل نقش هنر زنان روستایی در توسعه صنعت گردشگری روستای دریکنده بابل می باشد. هدف از این پژوهش بررسی نقش هنر زنان روستای دریکنده در توسعه صنعت گردشگری می باشد. این تحقیق ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانه ای و میدانی است که داده های آن از طریق پرسشگری ...
نمایه ها:
زنان | 
هنر |