عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجائیکه تاکنون تحقیقی در رابطه با معرفی مطبوعات خراسان(چه از جهت کمی و چه از جهت کیفی) در شکل یک گزارش کامل بعمل نیامده است احساس این خلاء بخوبی محسوس بود بر آن شدیم تا ضمن معرفی کلیه مطبوعات استان پهناور خراسان در یک گزارش دست به تحقیق در جهت شناخت و معرفی هر چه بهتر آنها بزنیم. نقش روزافزون ارتباطات جمعی در زندگی اجتماعی معاصر برای بررسی محتوای پیام‌های ارتباطی، اهمیت و اعتباری خاص پدیده آورده است بطوریکه تجزیه و تحلیل محتوای ارتباطات اکنون از روش‌های مهم تحقیق در علوم ...