عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1) هدف پژوهش: هدف کلی از انجام این پژوهش، مقایسه بین روزنامه‌نگاری مطبوعاتی با روزنامه‌نگاری وبلاگی از دیدگاه روزنامه‌نگارانِ وبلاگ‌نویس است. 2) روش پژوهش: با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و به ویژه حجم و سطح طرح تحقیق، مناسب‌ترین روش انجام این پژوهش، روش پیمایشی (زمینه‌یابی) است. 3) جامعه آماری و روش نمونه‌گیری: جامعه آماری این تحقیق شامل روزنامه‌نگارانِ وبلاگ‌نویس شاغل در تحریریه روزنامه‌های سراسری شهر تهران است. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. به این ...

روزنامه نگاری ایران را می بایست وام دار بزرگانی دانست، که در خصیصه و ویژ گی ها، متمایز از یکدیگرند که با مطالعه و انباشت چنین تجربه های ارزشمندی، می توان به تدوین نوعی از «روزنامه نگاری ایرانی» امید بست. یکی از این یگانه های دوران، محمدتقی بهار معروف به «ملک الشعرا» است که در بخش اعظمی از دوران حیات خود به انتشار روزنامه و روزنامه نگاری اهتمام ویژه ای نشان داد. در این تحقیق، ملک الشعرا، به عنوان کنش گری در نظرگرفته شده است که در سه ساحت ادبیات، سیاست و روزنامه نگاری، کنش های ...

این تحقیق با هدف "مقایسه استفاده از اخبار سرویس اقتصادی پنج خبرگزاری ایرنا، ایسنا، مهر، فارس و ایلنا در روزنامه های سراسری کشور" انجام گرفته است. روش این تحقیق تحلیل محتوا و ابزار اندازه گیری پرسشنامه معکوس بوده است و پس از پرشدن پرسشنامه ها، جداول توصیفی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه‎ی روزنامه های سراسری صبح کشور در 6 ماهه نخست سال 1390 است که تعداد آنها 32 روزنامه می باشد و روش نمونه گیری به صورت هدفمند است به طو ...

هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش مطبوعات ورزشی در لمپنیسم حاکم بر فوتبال ایران و نیز سنجش توانایی آن ها در جهت مقابله با این پدیده می باشد که بر پایه 6 فرضیه و 2 پرسش اصلی (نقش داشتن روزنامه نگاران در دلالی و پوشش اخبار تیم ها و بازیکنان در مقابل دریافت پول یا رشوه از آن ها) استوار است. این پژوهش به روش پیمایش انجام پذیرفته و ابزار جمع آوری اطلاعات آن پرسشنامه بسته محقق ساخته بوده است. با بهره گیری از جدول مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 384 نفر از تماشاگر ...

پژوهش حاضر، بر اساس نتایج تحلیل محتوای کمی مطالب زیست محیطی سه روزنامه سراسری ایران، همشهری و مردم سالاری تدوین شده و هدف اصلی آن شناخت جایگاه روزنامه‌نگاری زیست محیطی در مطبوعات ایران با توجه به اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و توسعه با تاکید بر توسعه پایدار به عنوان نقشه راه توسعه جهانی است. در این پژوهش سعی بر آن بوده است تا میزان برجسته‌سازی رویدادها و مسائل زیست محیطی سال 1389 مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش در نتیجه سرشماری تمامی مطالب زیست محیطی منتشر شده در سال1389 در ...

هدف از تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد روزنامه نگاری، بررسی دیدگاه کارشناسانن وسایل ارتباط جمعی درباره اهداف افشاگری های سایت"ویکی لیکس" و تاثیر آن در حوزه روزنامه نگاری است. روش بررسی یا متدولوژی کار شامل دو شیوه اسنادی و پیمایشی (پرسشنامه ای) بوده است نوشته‌های فراوانی به فارسی و انگلیسی درباره افشاگری های ویکی لیکس موجود است که در فهرست منابع به آنها اشاره شده است و لذا مستندات موضوع، نظرات کارشناسان و نظر بنیانگذاران سایت ویکی لیکس کاملاً در دسترس قرار داشتند در روش پیمای ...

هدف از این تحقیق بررسی رعایت اصول و معیارهای اخلاق رسانه‌ای در برنامه 90 است. که یک فرضیه اصلی و چندین فرضیه فرعی دارد، و یک سوال اصلی در این پژوهش مطرح شده است که دیگر سوالات فرعی موضوع را از ابعاد دیگری برای دست یافتن به نتایج مورد نظر بررسی می‌کنند. جامعه آماری 56 نفر از روزنامه‌نگاران ورزشی هستند که بنا به توصیه استاد راهنما روزنامه‌نگاران ورزشی به روزنامه‌نگاران فوتبال‌نویس در نشریات ورزشی روزانه با تیراژ بالای 10 هزار نسخه در روز انتخاب شدند و 14 کارشناس ورزش و رسانه نی ...

با توجه به وابستگی‎های بوجود آمده در جامعه ما به مطبوعات با بررسی و شناخت عملکرد آنها از لحاظ رعایت اصول خبرنویسی می‌توان به نقاط ضعف آنها پی برد و به رفع نقایص احتمالی آنها کمک کرد. اهداف: بررسی میزان رعایت اصول صحیح خبرنویسی در میان 4 روزنامه پرشمار تهران هدف اصلی این پژوهش است که برای بررسی این هدف، 7 فرضیه تعریف شده است. روش‌های اجرا: تحلیل محتوا است که 96 شماره روزنامه‌های ایران، همشهری، مردم سالاری و آرمان روابط عمومی در طی سال 89 جامعه آماری ما را تشکیل می دهد. ابزار ...

این تحقیق به بررسی روزنامه نگاری توسعه ازطریق تحلیل محتوای مطالب توسعه درچهار نشریه ؛ دونشریه محلی استان کردستان شامل هفته نامه سیروان وهفته نامه دیدگاه وضمیمه روزانه ویژه استان کردستان روزنامه های جام جم وایران درسال 88 می پردازد. 715 واحد تحلیل(مطلب توسعه) از 96 شماره نشریه ، از نظر28مقوله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون 16 فرضیه نشان داد که در نشریات مورد بررسی ، اخبار و مطالب مربوط به توسعه به طور یکسان ومتعادلی انعکاس نیافته و بیشترین تعداد مطلب مربوط به توسعه ...