عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 50

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين تحقيق با هدف "تحليل محتواي مطالب مربوط به تلفن همراه در چهار روزنامه و چهار خبرگزاري معتبر در سه ماهه پاييز 1390" انجام گرفته است. روش این تحقیق تحلیل محتوا و ابزار اندازه گیری پرسشنامه معکوس بوده است و پس از پرشدن پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری تحقیق شامل چهار روزنامه (ایران، جام جم، همشهری و دنیای اقتصاد) و چهار خبر گزاری (مهر، ایسنا، ایرنا، فارس) و روش نمونه گیری به کار رفته در این تحقیق، تمام شمارشی است. ...

در عصر ارتباطات روز به روز بر اهمیت و جایگاه عکس خبري افزوده مي شود تا جایی که امروزه ماهرترین و با تجربه ترین افراد تحریریه ها به شکل دهی صفحه های اول نشریات می پردازند و در این میان انتخاب عکس این صفحه اهمیتی بیش از سایر موارد را به خود اختصاص داده است . چرا كه انتخاب مناسب عکس صفحه اول هر روزنامه می تواند اثر عمیقی بر موفقیت يا عدم موفقیت یک روزنامه درجلب مخاطب داشته باشد. همچنین باید توجه داشت که عکس صفحه اول هر روزنامه می تواند بیان گر خط مشی ها و دیدگاه های گردانندگان آ ...

این تحقیق با هدف "مقایسه استفاده از اخبار سرویس اقتصادی پنج خبرگزاری ایرنا، ایسنا، مهر، فارس و ایلنا در روزنامه های سراسری کشور" انجام گرفته است. روش این تحقیق تحلیل محتوا و ابزار اندازه گیری پرسشنامه معکوس بوده است و پس از پرشدن پرسشنامه ها، جداول توصیفی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل کلیه‎ی روزنامه های سراسری صبح کشور در 6 ماهه نخست سال 1390 است که تعداد آنها 32 روزنامه می باشد و روش نمونه گیری به صورت هدفمند است به طو ...

پژوهش حاضردر پی پاسخ دادن به این سوال است که روزنامه نگاری تحقیقی در کردستان عراق با چه موانع وچالش هایی روبرو است؟ پژوهشگر برای رسیدن به این هدف ازطریق روش مصاحبه عمقی که یک روش کیفی است ، درنظر دارد مهم ترین چالش ها وموانع روزنامه نگاری تحقیقی در کردستان عراق را موردبررسی قراردهد. جامعه آماری این تحقیق تمام سردبیران روزنامه ها، اساتید روزنامه نگاری و روزنامه نگاران کردستان عراق است که 17 نفر ازآن ها (5سردبیر،6استاد و 6 روزنامه نگار) از طریق نمونه گیری غیراحتمالی انتخاب شدند ...

دراین پژوهش، پوشش خبری مسائل بحران درروزنامه های سراسری با تاکید برروزنامه های اعتماد ،شرق اعتماد ملی،کیهان ورسالت به منظورشناخت ساختارومحتوای مطالب منتشرشده بررسی شده است.کلیه مطالب روزنامه های مذکور(1763 مطلب) از زمان وقوع سه رویداد بحرانی درحوزه فجایع طبیعی(زلزله بم در سال 1382)،انرژی(قطع سراسری گازدرسال1386)وحمل نقل(سقوط هواپیماهای توپولوف وایلوشین در سال 1388) تا یک ماه پس از آن تحلیل محتوا شده است.این پژوهش با توجه به قابلیت های نظریه دروازه بانی خبر برای توضیح فراینده ...

در روابط بین الملل، برنامه هسته ای ایران یکی از مسائل مهم در چندین سال اخیر بشمار میرود. این تحقیق روشی که موضوعی سیاسی یعنی انرژی هسته ای ایران، عوامل و عملکردهای آن در گفتمان روزنامه ها ارائه میشود را مورد بررسی قرار میدهد. با در خدمت گرفتن روشی کیفی و با استفاده از مدل پیشنهادی ون دایک در تحلیل انتقادی گفتمان ومدل گذرایی هلیدی، در این تحقیق دویست تیترروزنامه و چندین مقاله راجع به انرژی هسته ای ایران در دو دسته روزنامه های چاپ غرب ودیگری چاپ ایران بررسی شده اند تا ایدئولوژی ...

مطالعه حاضر تلاش کرد تا فرآیند های تولید گفتمان مطبوعاتی توسط روزنامه نگاران انگلیسی زبان و غیر انگلیسی زبان را در روزنامه های انگلیسی زبان مورد بررسی قرار دهد. تمرکز محقق بر روی تکنیک ها و استراتژی هایی قرار داشت که دو گروه نامبرده در انتشار روزنامه های تحت مطالعه بکار می بردند. محقق قصد داشت تا مشخص نماید آیا این دو گروه تکنیک ها و استراتژی های متفاوتی را بکار می برند و اینکه آیا می توان برای نحوه کاربرد تکنیک های گفتمان انتقادی توسط هر یک از دو گروه الگو هائی ترسیم نمود. ...

تصور وادراک ما از رویدادهای كشور و جهان تا حدود زیادی بستگی به تصویری دارد که از طریق وسایل ارتباط جمعی به مامنتقل می شود. وسایل ارتباط جمعی از جمله مطبوعات با ارائه اخبار و اطلاعات گوناگون آگاهانه و یا ناخود آگاه می کوشند به شکل گیری ذهنیات ما از محیط اطراف کمک کنند. در اين ميان جرايد كثير الانتشار به جهت توزیع وسیع، قیمت مناسب، دسترسی سریع و به روز بودن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. انتشار اخبار مقالات مرتبط با سلامت وظیفه مهمی است که بار آن بر دوش رسانه ها سنگینی می ...

ایران همواره سرزمین تیره ها و تبارهای گوناگون بوده است. همه این تیره ها و تبارها که گه گاه زبان ها، دین ها و پاره فرهنگ هایی گوناگونی نیز داشته اند، در پهنه ایران زمین در کنار یکدیگر می زیسته اند. این مساله موضوع همگرایی ملی و انسجام اجتماعی را به یکی از دل مشغولی ها واولویت های جامعه سیاسی ایران مبدل ساخته است. رسانه به عنوان یک نهاد اجتماعی، رابطه ای دو سویه با جامعه دارد، از یک سو از روندهای موجود در جامعه تأثیر می پذیرد، و از سویی دیگر بر تحولات جامعه تأثیر می گذارند. ایج ...