عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه ریزی، توسعه، مدیریت و بهره برداری بهینه از سیستمهای منابع آب به اطلاعات متنوع و متعدی در زمینه های هواشناسی، هیدرولوژی، اقتصادی، اجتماعی، ... نیازمند می باشد. در این میان، ریزشهای جوی خصوصا بارندگی یکی از مهمترین فرآیندهای چرخه هیدرولوژیکی بوده که تنها در صورت وقوع آن فرآیندهایی نظیر سیلاب، فرسایش، رسوب گذاری، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی و ... به وقوع می پیوندد. این فرآیند از بیشترین تغییرات مکانی و زمانی برخوردار بوده و کمیت بخشیدن به آن در مکان و زمان همواره مورد تو ...

کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از علتهای مرگ و میر مادران باردار است. در زمان بارداری نیاز مادر به آهن افزایش می یابد که این نیاز توسط مقدار آهن موجود از مواد غذایی برطرف نمی شود. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که کم خونی فقر آهن باعث زایمان زودرس و افزایش مرگ و میر مادران می شود. همچنین تحقیقات نشان می دهد که وزن زمان تولد، دور سر، دور سینه، دور بازو و طول قد نوزادان متولد شده از مادران آنمیک از نوزادانی که مادران آنها سالم بوده اند کمتر است و بنابراین ضرورت دادن آهن به مادران با ...

این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی دانش آموزان شبانه روزی در مقایسه با دانش آموزان روزانه دبیرستانهای نمونه دولتی شهر کرمان در سال تحصیلی 76-75 انجام گرفت. 374 دانش آموز این مدارس (تعداد حذف از مزالعه 16 نفر بودند که در هنگام مصاحبه غیبت داشتند) بصورت نمونه گیری سرشماری پرسشنامه فرم ایرانی استاندارد شده ‏‎SCL-90-R‎‏ را تکمیل نمودند. نتایج نشان داد که 28 درصد از افراد مورد بررسی دچار انواع اختلالات روانی بودند که در کل 8/24 درصد نوع خفیف و 7/3 درصد نوع متوسط اختلالات ...
 
فرهنگ پدیده ای فراگیر ، گسترده و زیربنای توسعه هر جامعه ای است. بررسیهای فرهنگی از جمله مطالعاتی است که بدلیل گستردگی موضوع بایستی همیشه تحدید گردد، چرا که پرداختن به تمام عناصر فرهنگی کارگسترده و زمان براست. با توجه به تعاریفی که (بیش از 400 تعریف )تاکنون از فرهنگ شده ، در می یابیم یکی از عناصر مهم و شاید مهمترین آن دین و باورهای دینی است. به نحوی که بسیاری فرهنگ و دین را مانند صورت و محتوا می دانند که براساس ، صورت دین، فرهنگ و محتوای فرهنگ ، دین است . ضرورت شناخت باورها و ...