عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رورتی در صدد است تا در مقام یک درمانگر مسائل فلسفی به تجزیه و تحلیل مسائل مختلف معرفتی در پرتو منافع پراگماتیکی آن ها بپردازد. او مدعی است که مسائل فلسفی از قبیل «حقیقت» و «واقعیت» و غیره همچون سایر مسائل دیگر محصول یک امکان تاریخی بوده است و از این رو می توان آنها را کنار گذاشت. بدین منظور، او تمام معرفت شناسی سنتی را با تمام مقولاتش (نظیر حقیقت، عینیت، عقل و غیره) زیر سوال می برد. استدلال او این است که فیلسوفان سنتی(مثل افلاطون، دکارت، و کانت) همواره با باور به واقعیت‌‌های ...

تا سه دهه پیش، فلسفه اخلاق وامدار دو مکتب مهم بود. اولی رویکرد اخلاق «وظیفه گرا» که در آن بر ماهیت کنش تأکید می شود این مکتب ابتدا از سوی ایمانوئل کانت مورد توجه قرار گرفت. طبق اصل مشهور کانتی، انجام یاخواست هر عمل باید به گونه ای باشد که به یک قانون اخلاقی جهان شمول تبدیل شود در مقابل، مکتب اخلاقی دیگری با چالش کشیدن نظریه پیش گفته از سوی جرمی بنتهام و جان استوارت میل به عنوان «اخلاق فایده گرا» باب شد. در این جا ما ان کنش های اخلاقی را در اولویت قرار می دهیم که بتواند بیشتری ...

یکی از مکاتبی که به دلیل تأکید بر ابعاد عملی و کاربرد اندیشه‌ها از رواج نسبتاً گسترده‌ای برخوردار گشته است و در علوم انسانی تأثیر زیادی داشته است، مکتب پراگماتیسم می‌باشد‌ که این مکتب در نوپراگماتیسم که در این تحقیق در صدد نقد آن بر آمده‌ایم؛ توسعه پیدا کرد، با اشتراکات و افتراقات در مبانی. مدافعان این مکتب با تأکید بر فواید و منافع حاصل از یک اندیشه، نظریه مطابقت به منزله معیار صدق را نامعتبر می‌دانند و ملاک و معیار درستی اندیشه‌ها را بر اساس سود و منفعتی که یک اندیشه می‌توا ...