عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 141

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رودخانه‌ها تحت تأثیر پدیده فرسایش و رسوب‌گذاری دست‌خوش تغییرات گوناگونی می‌شوند که از آن جمله می‌توان تغییر راستا، جابجایی های عرضی و طولی، وقوع میان‌برها، تغییر نوع رودخانه، تغییر تراز بستر، تغییر دانه‌بندی و دگرگونی ویژگی‌های هندسی مسیر را اشاره کرد. از آنجا که حفاظت کناره‌های رودخانه در مقابل فرسایش از مباحث اساسی در مهندسی رودخانه است، لذا استفاده از آب شکن به عنوان تعدیل‌کننده شرایط هیدرولیکی، قدرت فرسایشی آب و توان حمل مواد رسوبی را کاهش داده و زمینه مساعدی برای رسوب‌گذ ...
نمایه ها:
آبشکن | 

در این تحقیق يك مطالعه آزمایشگاهی با هدف بررسي چگونگي نحوه پاسخ آبراهه‌های ماسه‌ای به تغييرات دبي جريان و رسوب در آزمایشگاه هیدرولیک مؤسسه تحقیقات آب انجام گردیده است. شايان ذكر است با توجه به اهداف مورد نظر در این پژوهش، برای دو نمونه مصالح ماسه‌ای درشت‌دانه، آزمایش‌ها در دو حالت كلي جريان آب ماندگار و جريان آب غير‌ماندگار برنامه‌ريزي و انجام شده‌اند و براي هر دو حالت، تمامي آزمايش‌ها با مدلسازی جريان بدون رسوب (زلال) و جريان همراه با تزريق رسوب انجام شده‌اند. نتایج آزمایش‌ ...

رودخانه‌ها به عنوان منابع حیاتی از قدیم نقش مهمی را در زندگی بشر و تمدن‌ها ایفا می‌نمایند، وجود سیلاب‌ها و طغیان رودخانه‌ها نیز همواره باعث خسارات مالی و جانی بسیاری گردیده است. به طور عمومی بررسی رفتار رودخانه از پیچیدگی‌های بسیار زیادی برخوردار است از جمله عواملی که بر این پیچیدگی‌ها می افزاید، دخالت و ساخت و ساز‌های غیر‌مجاز در محدوده رودخانه می‌باشد که می‌تواند موجب بروز صدمات زیادی به جان و مال مردم گردد، از این رو انجام مطالعات، تحقیقات و در پی آن انجام فعالیت‌های سازگ ...

طراحی بهينه کانال‌های خاکی و رودخانه های آبرفتی و همچنین پيش‌بيني مقاطع پايدار برای رودخانه‌ها سبب کاهش هزينه‌هاي اقتصادي و جلوگيري از تخريب تاسيسات مجاور و زمين‌هاي حاصل‌خيز کشاورزي کناره رودخانه مي‌شود. هندسه هيدروليکي يک رودخانه، اهميت اساسي در طراحي، برنامه‌ريزي، مديريت و ساماندهي رودخانه در علم مهندسي رودخانه دارد.محققين به شيوه‌هاي مختلف به دنبال ارائه روابطي جهت پيش‌بيني عرض و عمق پايدار رودخانه بوده‌اند. در ابتدا روش‌هاي مختلفي که محققين براي پاسخ به اين سوال به کار گ ...

رودخانه‌های پیچانرودی همواره در حال تغییر شکل پلان در جهت‌های طولی وعرضی می‌باشند. یکی از پدیده‌های متداول در این رودخانه‌های ایجاد میان‌بر می‌باشد که در اثر آن بخشی از مسیر رودخانه از آن جدا شده و در اثر آن مشخصات هندسی و هیدرولیکی بازه های بالادست و پایین دست دستخوش تغییرات می‌گردد. با توجه به اینکه، امروزه با توسعه اراضی حاشیه رودخانه‌ها، هرگونه تغییر مسیر رودخانه و نیز تخریب سواحل باعث بروز خسارات مالی و تبعات اجتماعی متعددی خواهد شد. همچنین هرگونه تغییر بر پیکره رودخانه ...

انسان ها همواره در طول تاریخ تمایل به حضور در کناره آبها داشته اند. اما این حضور تأثیرات زیادی بر منابع آبی داشته است و رودخانه ها در این میان از حساس ترین و تغییرپذیرترین منابع می باشند که همواره در معرض تغییر، اصلاح، کانالیزه شدن و آلودگی قرار گرفته اند .با افزایش آگاهی های محیطی ضرورت احیای مناطق متراکم و فرسوده شهری، حفاظت و بهسازی منابع طبیعی در شهرها، افزایش کیفیت منابع آبی و ارتقای کیفیت های فضایی به شدت احساس می شود. با توجه به این دیدگاه، باززنده سازی رودخانه های شهر ...

هدف پژوهش حاضر ارئه یک مدل برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه اکوتوریسم در مطالعه رودخانه های استان چهرامحال وبختیاری است . روش گردآوری داده‌ها در این تحقیق ازنظرهدف توصیفی– پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است جامعه آماری پژوهش شامل 5 نفر کارشناس گردشگری در سازمان مرکزی میراث فرهنگی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد. در تحقیق حاضر برای افژایش میزان روایی پرسشنامه مطالعات زیادی ازجمله مطالعه کتب و تحقیقات مرتبط صورت گرفته و سپس به اساتید مربوطه داده شد در این تحقیق به دلیل انکه ...

مدیریت منابع آب در رودخانه ها نقش مهمی در تجزیه و حمل فاضلاب های شهری و صنعتی و رواناب های کشاورزی ایفا می نمایند. همچنین مدیریت بلندمدت رودخانه ها نیازمند شناخت وضعیت کیفی، مورفولوژیکی، هیدرولوژیکی و ویژگی های بیولوژیکی آنها است. در این راستا به منظور بررسی تحلیل کیفی آب در بالادست و پایین دست سد، از پارامترهای شیمیایی آب استفاده می‌شود. ایستگاه های مورد بررسی عبارتند از: علی آباد، سلیمان تنگه و ریگ چشمه. آمار مربوط به ایستگاه های فوق از اداره کل امور آب استان مازندران اخذ م ...

مصالح ساختمانی مناسب یکی از ملزومات و نیازهای اساسی هر پروژه عمرانی می‌باشد. یکی از مهمترین و پر کاربردترین مصالح ساختمانی مورد نیاز پروژه ها را شن و ماسه تشکیل می‌دهد. شن و ماسه به دو نوع اصلی تفکیک می‌شود، شن و ماسه رودخانه‌ای یا طبیعی و شن و ماسه کوهی یا شکسته. هر یک از این انواع ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود را دارند. در این میان شن و ماسه طبیعی به دلیل علل مختلفی همچون گسترش وسیع در سطح دشت‌ها، سهولت برداشت، هزینه اندک فراوری و کیفیت نسبی مناسب مصالح در کاربردهای روزمره آ ...