عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

-1 زبانهای دهاتی (ration) ناحیه رودبار قصران را ضبط و سپس آوانویسی و معنی می‌کنیم، تا این زبانها را که در حال نابودی هستند بدینوسیله برای محققان آینده، زنده نگه داریم. -2 از روی کلمات اصیل موجود دراین زبانها، فرهنگ لغتی تدوین خواهیم کرد تا احیانا محققان بتوانند این کلمات را بکار برند. ...

ارزیابی خطر پایداری دامنه های طبیعی در منطقع رودبار با استفاده از اطلاعات ذخیره شده در سیستم اطلاعات جغرافیایی ‏‎(GIS)‎‏ صورت گرفته است. لیتولوژی ، فاصله از گسل ، پوشش گیاهی و کاربری اراضی ، بارندگی و حداکثر شتاب زلزله پارامترهای موثر در ناپایداری می باشند که هرکدام به عنوان یک لایه اطلاعات در تحلیل ها برای تهیه نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش مورد استفاده قرار گرفته اند . واحد نمونه در تحلیل ها واحدهای زمینی همگن می باشند که از قطع دادن شش پارامتر ذکر شده حاصل گردیده اند . در ت ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژیکی ‏‎P.T.S.D‎‏ مزمن براساس ملاکهای ‏‎DSM-IV‎‏ در بین افراد بالغ روستای زلزله زده کلیشم (از توابع شهرستان رودبار) صورت گرفته است. ...

شناسایی و پهنه بندی مناطق مستعد زمین لغزش از جمله فعالیت هایی است که در جهت کاهش خسارت های این پدیده امری ضروری است . روشهای مختلفی برای پهنه بندی خطر زمین لغزشها صورت گرفته است ، که یکی از جدیدترین و دقیقترین این روشها استفاده از شبکه عصبی در بدست آوردن این نقشه ها است . در این تحقیق نقشه های رستری 250 متر × 250 متر هشت لایه اطلاعاتی لیتولوژی ، شیب ، کاربری اراضی ، فاصله از گسل ، نقشه ارتفاع رقومی ، بارندگی ، نقشه بیشینه شتاب زلزله و نقشه فاصله از آبراهه ها در منطقه رودبار و ...

برای مقایسه عوارض روان‌شناختی دانش‌آموزان مناطق زلزله‌زده گیلان در چهار متغیر (شدن تخریب ، جنسیت ، زیرآواربودن و وجود سابقه بیماری روانی در خانواده)، 302 دانش‌آموز سال سوم دبیرستان مناطق رشت و رودبار با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای از میان دبیرستانهای شهرهای رشت ، رودبار، منجیل، و لوشان انتخاب شدند، آزمودنی‌ها به سوالات پرسشنامه SCL90 و PTSD پاسخ دادند، پس از جمع‌آوری پرسشنامه‌ها و استخراج اطلاعات ، داده‌ها بوسیله آزمون خی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصله نشان داد ...

بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار جمعیتی منطقه زلزله زده رودبار در مقیاس دهستانی و بخشی دهستانی و بخشی و برقراری ارتباط عناصر جمعیتی با محیط طبیعی منطقه نحوه توزیع و تراکم جمعیت ، ساختار جنسی، سنی و مذهبی، رشد و افزایش جمعیت ، وضعیت آموزش (سواد)ساختمان شغلی، جمعیت شهری و روستائی، تحولات جمعیتی منطقه در بعد از زلزله و پیش بینی جمعیت براساس فرضهای مختلف و برآورد تلفات ناشی از زلزله، مهاجرت به خارج از منطقه و در نهایت جمع بندی و ارائه راه حلها و پیشنهاداتی در جهت توسعه جمعیتی منطقه ب ...
نمایه ها:
گیلان | 
زلزله | 
جمعیت | 

بررسی و تجزیه و تحلیل ساختار جمعیتی منطقهء زلزله‌زده رودبار در مقیاس دهستانی و بخشی و برقراری ارتباط عناصر جمعیتی با محیط طبیعی منطقه نحوهء توزیع و جمعیت ، ساختار جنسی، سنی و مذهبی، رشد و افزایش جمعیت ، وضعیت آموزش (سواد) ساختمان شغلی، جمعیت شهری و روستائی، تحولات جمعیتی منطقه در بعد از زلزله و پیش‌بینی جمعیت براساس فرضهای مختلف و برآورد تلفات ناشی از زلزله، مهاجرت به خارج از منطقه و در نهایت جمع‌بندی و ارائهء راه‌حلها و پیشنهاداتی در جهت توسعه جمعیت منطقه به منظور برنامه‌ریز ...
نمایه ها:
زلزله | 
گیلان | 
جمعیت | 

کشور ایران یکی از نقلط زلزله خیزجهان است . از جمله پی‌آمدهای زلزله ، بی‌سرپرست شدن تعدادی از افراد بازمانده ، بویژه کودکان و نوجوانان است که سالهای سال گریبانگیر جامعه آسیب دیده باقی می‌ماند . شناخت و کسب اطلاعات کمی و کیفی از ابعاد و چند و چون مسائل و مشکلات آنها می‌تواند از مهمترین اقدامات برای دستیابی به بهترین الگوها و گزینههای مطلوب در زمینه سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست شده و حیوان سریع‌تر آلام روحی و برقراری مجدد منظم و سروسامان بخشیدن به اوضاع زندگی این افراد و ...

در این تحقیق بررسی خطر ناپایداری دامنه های طبیعی در منطقه رودبار از طریق تهیه لایه های اطلاعاتی و ذخیره آن در سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل و تلفیق این داده ها با استفاده از تئوری فازی صورت گرفت. نقشه پراکنش زمین لغزشها با بررسی عکسهای هوایی و پیمایش میدانی تهیه شد. لایه های اطلاعاتی شیب، سنگ شناسی، فاصله از گسل، استفاده فعلی از اراضی، بارندگی و حداکثر شتاب زلزله به عنوان پارامترهای موثر در وقوع ناپایداری در منطقه شناخته شدند. هر یک از پارامترهای فوق به عنوان یک لایه ...