عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: دین به طور عام به عنوان عاملی تاثیر‌گذار در نوع نگرش انسان به خود، محیط پیرامون و هدف زندگی، تاثیر فراوانی بر همه ابعاد زندگی بشر دارد. علیرغم این اهمیت، تعریف حوزه، تعیین مفاهیم و مولفه‌های دین و دینداری با ابهامات نظری و روشی روبرو است که ریشه بسیاری از این ابهامات در نبود ابزار مناسب اندازه گیری نهفته است. تهیه ابزار اندازه‌گیری معتبر و روا نخستین و مهمترین گام در حوزه سنجش دینداری می‌باشد. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتبار‌یابی و روایابی ابزار سنجش دینداری با رویکرد ...

گسترش بنگاه ها و پیشرفت فن آوری، موجب افزایش تعداد مشتریان و تنوع نقاط تماس آنان با بنگاه ها شده است. مدیریت این گونه تماس ها تحت عنوان «مدیریت روابط با مشتری»، علاوه بر بهبود سودآوری سازمان، می‌تواند موجد یک مزیت رقابتی نیز ‌باشد. ولی، درباره مفهوم و مولفه های آن اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. لذا پژوهش حاضر ضمن مروری بر ادبیات موضوع، با استفاده از فن دلفی و تحلیل های آماری، یک مدل معتبر و پایا برای ارزیابی مدیریت روابط با مشتری تدوین و تأثیر آن را بر عملکرد بنگاه خواهد سنج ...