عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر،هنجاریابی، تعیین روایی وپایایی پرسشنامه رغبت و مهارت کمپبل برای دانش آموزان دوره متوسطه نظری شهر اصفهان بوده است. به همین منظور 400 دانش آموز به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایی انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش هنجاریابی از نوع آزمون سازی است. نتایج نشان دهنده پایایی به روش آلفا بین0/72 تا 0/76 برای مقیاسهای جهتگیری رغبت،0/72 تا 0/76 برای مقیاسهای جهت‌گیری مهارت، 0/72 تا 0/82 برای 29 مقیاس رغبت اصلی، 0/73 تا 0/88 برای 29 مقیاس مهارت می باشد. پایای ...

روایی مهم‌ترین ویژگی هر سنجه و تنها جواز استفاده از نتایج یک پژوهش است. وقتی پژوهش درباره موضوعاتی همچون دینداری باشد، بررسی روایی از اهمیت بازهم بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا این قبیل موضوعات به‌دلیل پیچیدگی و پنهان‌بودگی، بیشتر در معرض آسیب‌های روشی، در مرحله جمع‌آوری و ارزیابی و تحلیل نتایج هستند. به‌رغم این، به نظر می‌رسد که غالب مطالعات سنجش دینداری در ایران، دقت لازم را درباره روایی به کار نبسته‌اند. این کم‌توجهی به سه صورت رخ داده است؛ یک، عدم بررسی روایی؛ دوم عدم بر ...

هدف: تهیه نسخه فارسی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه عوامل محیطی بیمارستان کریگ (CHIEF) در کودکان فلج مغزی اهداف این مطالعه بودند. روش بررسی: فرآیند ترجمه و معادل سازی بر اساس پروتکل پروژه بین المللی ابزار کیفیت زندگی (IQOLA) انجام شد. پس از بررسی روایی ظاهری و انجام آزمون مقدماتی، 75 نفر از والدین کودکان فلج مغزی 5- 12 ساله جهت بررسی روایی افتراقی آیتم ها و هم خوانی درونی نسخه فارسی پرسشنامه عوامل محیطی بیمارستان کریگ را تکمیل نمودند. به منظور تعیین پایایی در دفعات آزمون پس ...

هدف از انجام این مطالعه، تطبیق و ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی سیاهه اختلال هماهنگی رشدی در ایران، برای شناسایی کودکان در معرض خطر ابتلا به اختلال هماهنگی رشدی بود. همسانی درونی، روایی سازه، روایی تشخیصی و روایی هم‌زمان این پرسشنامه با استفاده از یک نمونه بزرگ از دانش آموزان دبستانی و والدینشان ارزیابی شد. در کل والدین 922 پرسشنامه را تکمیل کردند. به منظور بررسی پایایی باز‌آزمایی نیز از 15 تن از والدین خواسته شد تا پرسشنامه مورد نظر را پس از دو هفته مجدداً تکمیل کنند ...

هدف پژوهش ساخت، هنجاریابی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تشخیص شخصیت شغلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهر اصفهان بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع آزمون‌سازی بود به همین منظور 400 نفر (200 دختر و 200 پسر)، به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. بر این اساس به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ضریب پایایی مقیاس‌های پرسشنامه تشخیص شخصیت شغلی به شیوه آلفای کرونباخ و بازآزمایی محاسبه شده که نتایج به روش آلفا برای برونگرایی- ...

هدف: تهیه و بومی سازی نسخه فارسی مقیاس کارایی صندلی چرخدار و تعیین روایی و پایایی آن در افراد مبتلا به آسیب طناب نخاعی از اهداف این مطالعه بودند. روش بررسی: ترجمه نسخه اصلی انگلیسی مقیاس کارایی صندلی چرخدار طبق پروتکل ترجمه و معادل سازی IQOLA انجام شد. پس از بررسی روایی ظاهری و محتوایی آیتم های مقیاس کارایی صندلی چرخدار توسط 13 کاردرمانگر مجرب و صاحب نظر، مطالعه مقدماتی روی 8 فرد مبتلا به آسیب طناب نخاعی انجام شد. به منظور تعیین روایی ساختاری و پایایی بین ارزیاب ها 75 فرد ...

تعداد زیادی از بیماران روان پزشکی در حوزه مهارتهای روزمره زندگی مشکل دارند. از آنجایی که ارزیابی و آموزش این مهارتها از جنبه های مهم کاردرمانی به شمار می رود بررسی پایایی و روایی آزمونی معتبر در این حوزه ضروری به نظر می رسد. هدف: هدف از این پژوهش بررسی پایایی و روایی آزمون مهارتهای روزمره زندگی میلواکی در بیماران روانی شدید بود. روش شناسی: مطالعه از نوع روش شناختی است. نمونه پژوهش بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال دوقطبی بستری در مراکز اقامتی- درمانی و توان بخشی استا ...

این پایان نامه به بررسی اعتبار، روایی پرسشنامه کیفیت خواب و رابطه آن با سلامت عمومی در دانشجویان دانشگاه های تهران پرداخته است. نمونه مورد آزمون از میان دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه های آزاد و دولتی در رشته های گوناگون در سال تحصیلی 90-89 انتخاب شدند و بر روی 323 نفر از دانشجویان صورت گرفت. ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه ابزار جمع آوری اطلاعات ، شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ، پرسشنامه سلامت عمومی و پرسشنامه اضطراب بک است. ضریب اعتبار آزمون 0/752 به دست آمد. از ...

هدف از انجام پژوهش حاضر ساخت ابزاری معتبر برای سنجش کیفیت زندگی وابسته به کم شنوایی نوجوانان کم شنوا بود . نسخه اوليه پرسشنامه، سيستم پاسخگویی و نمره دهی بر اساس مرور منابع طراحی شد. برای تعيين روايی صوری و محتوایی نظر 14 نفر از صاحبنظران کسب شد. برای تعيين وضوح متن، روایی سازه، افتراقی و پايائی آزمون-بازآزمون پرسشنامه توسط نوجوان کم شنوای 18-12 سال در مقاطع راهنمايی و دبيرستان مدارس عادی و استثنايی شهر تهران در سال 1390 تکميل شد. دانش آموزان مورد نظر بر اساس نمونه گيری ط ...