عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 348

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود عنصر روایت در ادبیات، دین، فلسفه، خاطرات و ... لزوم شکل گیری رشته ای جدید تحت عنوان روایت شناسی را سبب شد. مقوله زاویه دید و زمان به عنوان مهمترین وجوه ساختار روایی، به عنوان عناصر مرکزي بسياری از نظريه‏هاي ادبي از جمله نظريۀ ژرار ژنت(Genette Gerad) است. وي در مقوله زاویه دید، با کانون سازي، - چه کسي روايت مي کند؟ و داستان از زاويه ديد چه کسي بيان مي شود ؟- باعث شناخت شناسنده در مواجه با متن مي‏شود؛ اما همپای زاویه دید، زمان یکی از ابزارهای روایی است که نویسنده از آن بهر ...

روایت‌شناسی روی‌کردی ست ساختار‌گرا که به‌دنبالِ یافتنِ نظامِ حاکم بر انواعِ روایی و ساختار و بافتِ بنیادینِ روایت است. روایت نوعی از بیان است که با عمل و سیرِ حوادث در زمان سر‌و‌کار دارد. پس از این‌که چامسکی نظریّه‌ی «دستورِ‌زبانِ زایا‌گشتاریِ» خود را مطرح کرد و دو سوسور میانِ زبان و گفتار تمایز قائل شد، توجّهِ روایت‌شناسان به بحثِ امکانِ وجودِ «ساختارِ جهانی و عامِّ روایت» و امکانِ کشف و تبیینِ این ساختار، علی‌رغمِ تکثّرِ روایت‌ها در حوزه‌های زبانی و ملّیِ مختلف، جلب شد. از ...

پژوهش حاضر بر آن است تا ساختار روایت را در روایت‌های شخصی نوشتاری که در دو موضوع ترس و شجاعت توسط زبان‌آموزان ایرانی سطح پیشرفتۀ زبان انگلیسی، گویش‌وران زبان فارسی، و گویش‌وران زبان انگلیسی آمریکایی نوشته‌شده‌اند را با استفاده از ساختار روایی لباف (1972) و مقوله‌های ارزیابی شیرو (2003) بررسی کند. اهداف این پژوهش آن است که (1) تحقق طبقه‌بندی‌های لباف و شیرو را مورد بررسی قرار دهد و تفاوت‌ها و شباهت‌ها را در آرایش روایت شخصی در دو زبان بیابد؛ (2) تفاوت‌ها و شباهت‌های یافت شده ر ...

روایت ازجمله مباحثی است که در چند دهه‌ی اخیر از جنبه‌های مختلف، کانون توجه پژوهشگران و نظریه‌پردازان واقع شده‌است. در هر متن روایی، نویسنده در القای مفاهیم مورد نظر خود، از تکنیک‌ها و ابزار مختلفی استفاده می‌کند. نگارنده در این رساله، به بررسی تطبیقی رئالیسم جادویی به عنوان یکی از تکنیک‌های روایت در رمان‌های اهل‌غرق و حارس المدینه‌ الضائعه پرداخته و نقاط مشترک و تفاوت آن‌ها را مورد بررسی قرار داده‌است. به ‌این ترتیب برای انسجام بیشتر پژوهش، بررسی این مسأله در دوسطح ساختار ...

تطبیق و شرح "تصاویر شاهنامه ی بایسنغری" با استفاده از "روایت شناسی" به عنوان دانشی نو ظهور از مهمترین رویکرد های پژوهشی در این تحقیق است . رسیدن به نتایج این پژوهش حاصل نظرورزی های روایت شناسانه در بررسی "نظام روایت ها" و" پیشینه ی روایت گری" در نقاشی ایرانی بوده و این پژوهش با فرض روایت گری یا عدم روایت گری در نقاشی ایرانی و همچنین با فرض تفاوت نوع روایت در نقاشی ایرانی با دیگر سنن تصویری نظیر غرب، سعی دارد تا با مطالعه و تحلیل روایت شناسانه ی تصاویر "شاهنامه ی بایسنغری ...

روایت‌شناسی یا مطالعه‌ی روایت یکی از زمینه‌های ساختارگرایی است که به مطالعه‌ی نظری روایت یا (دستور زبان روایت) می‌پردازد، این علم تجزیه و تحلیل رابطه‌ی میان داستان و همه‌ی عناصر وابسته به آن است. ساختارگرایانی نظیر پراپ، گرماس، تودوروف، ژنت، برمون، بارت و... در مطالعه‌ی روایت بیش‌تر به کشف الگوها و بن‌مایه‌های زنجیره‌ای داستان‌ها توجه کرده‌اند. زویا پیرزاد از نویسندگان معاصر ماست که در دهه‌ی اخیر آثار او مورد توجه مخاطبین بسیاری قرار گرفته‌است که در این پایان‌نامه سعی شده است ...

روایت شناسی از شاخه های جدیدی است که با نقد ادبی، نظریه ادبی و زبان شناسی گره خورده است. به کمک آن می توان جوانب مختلف را جست وجو کرد و روابط درون متنی را آشکار ساخت. پراپ، از و اثبات ساختار » ریخت شناسی قصه های پریان « نویسندگان برجسته ی مکتب فرمالیست روس، با تدوین کتاب یکسان برای این قصه ها از آغازگران علم روایت شناسی جدید شد. گرماس نیز یکی از روایت شناسان ساختارگرای فرانسه با الگوپذیری از پراپ، سوسور و یاکوبسن، ضمن اصلاح و تعدیل الگوی پراپ، سعی کرد تا با گذر از سطح و ...

صدرالدین محمد ابن ابراهیم شیرازی در خصوص مساله توحید در دین مبین اسلام و آیات و روایاتی که در این زمینه در چهار قسم توحید ذاتی، صفاتی، افعالی و عبادی مطرح شده است همچون دیگر عقاید اسلامی سعی داشته که از نتایج حاصل از افکار خود در نظام فکری فلسفی خویش در ارایه تفسیر صحیحی مستقل از گزاره های دینی که در قالب آیات و روایات مطرح شده بکوشد که ما در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه حوزه فکری فلسفی او تا حدود بسیار زیادی مستقل از آیات و روایات و معانی اصلی آنها عمل کرده است طوری ...

هر شکل روایت، هرگونه گزارش، از حکایت اخلاقی تا رمان، از فیلمی سینمایی تا قصه ی کودکان، از حکایتی که مردم از رؤیاهای خود تعریف می کنند تا لطیفه ها و آگهی های تبلیغاتی، همه بر گزارش داستانی استوارند. هر داستانی، که در واقعیت سلسله ای از حوادث برای کسی محسوب می شود، از بیان حادثه ای آغاز می شود، رخدادی، قتلی، شرح یک زندگی، یا حتی شرح اندیشه ای، همگی هنگامی که بیان می شوند، سویه ی داستانی می یابند. داستان کوتاه نیز از جمله حوزه هایی است که روایت در آن نقش کلیدی را ایفا می کند، ...