عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روایت‌شناسی روی‌کردی ست ساختار‌گرا که به‌دنبالِ یافتنِ نظامِ حاکم بر انواعِ روایی و ساختار و بافتِ بنیادینِ روایت است. روایت نوعی از بیان است که با عمل و سیرِ حوادث در زمان سر‌و‌کار دارد. پس از این‌که چامسکی نظریّه‌ی «دستورِ‌زبانِ زایا‌گشتاریِ» خود را مطرح کرد و دو سوسور میانِ زبان و گفتار تمایز قائل شد، توجّهِ روایت‌شناسان به بحثِ امکانِ وجودِ «ساختارِ جهانی و عامِّ روایت» و امکانِ کشف و تبیینِ این ساختار، علی‌رغمِ تکثّرِ روایت‌ها در حوزه‌های زبانی و ملّیِ مختلف، جلب شد. از ...

پژوهش حاضر، به تحليل روايت نمايشي در تاريخ بيهقي با نگاهي به هفت داستان از اين كتاب،مي‌پردازد. در فصل اول به طور مختصر واژه‌هاي درام و روايت تعريف شده است و در پايان هر بخش از اين فصل از تاريخ بيهقي مثال‌هايي آورده شده است.تاريخ بيهقي را نمونۀ كامل بلاغت طبيعيِ زبان فارسي به شمار آورده‌اند. بلاغت در آثار ادبي،باعث اثر گذاري بر مخاطب مي‌شود؛ و آن‌چه بيهقي را از سايرين متمايز ساخته دغدغۀ او براي اثرگذاري بر خوانندگان است. بيهقي در كنار دقت و سواسي كه در بازتاب دادن واقعي رويدا ...

هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثربخشی روایت درمانی به شیوه ی زوجی بر رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان بود. این پژوهش به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری شامل کلیه والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال 1389 بودند. به منظور اجرای طرح پژوهشی، ابتدا از میان مناطق پنج گانه و منطقه جی آموزش و پرورش شهر اصفهان، ناحیه دو به صورت تصادفی انتخاب گردید و سپس از میان دبستان‌های این ناحیه ، یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد. از میان ...

چکیده ساختارگرایی یکی از مهمّ‌ترین نظریه‌های ادبی است و یکی از شاخه‌های مهّم آن روایت‌شناسی است. ساختارگرایی به دنبال یافتن اصول فراگیر و جهانی در همه‌ی پدیده‌های معنادار، از جمله زبان و داستان است و روایت‌شناسی ساختارگرا نیز در صدد توصیف قوانین کلّی حاکم بر روایت‌ها و به نوعی به دنبال وضع دستور زبانی برای انواع روایت‌هاست. از میان اوّلین پژوهشگرانی که به مطالعه درباره‌ی روایت‌شناسی پرداختند، می‌توان به فرمالیست روس ولادیمیر پراپ اشاره کرد. پس از پراپ، افرادی چون استروس، ...

به عقیده ی روایت شناسان روایت توالی ادرک شده ی وقایعی است که ارتباط غیر اتفاقی دارند .بر اساس این تعریف،روایت گری به معنی چگونگی گزینش،نوشتن و انتقال این وقایع، در رویکردهای روایت شناختی ازمولفه های اساسی ساختار روایت تلقی می‌شود و جایگاه ویژه‌ای دارد.از داستان‌های مشابه دیگر می‌شود .این امر،سبب گرایش نویسندگان ایرانی از جمله غزاله علیزاده به شیوه‌های جدید روایت‌گری شده است. ...
نمایه ها:
روایت | 

این پژوهش درباره‌ی "روایت در ادبیات‌نمایشی کودک و نوجوان در ایران پس از انقلاب اسلامی" است. برای رسیدن به این منظور در فصل اول، مفاهیم اولیه و کلیت پژوهش مورد تعریف و تحلیل قرار گرفته‌است، تا اهمیت این پژوهش و اهمیت نگاه به ادبیات‌نمایشیِ کودک‌و‌نوجوان در ایران، خود را نمایان سازد. از آن‌جا که در تعریف روایت توجه به دو بخش اصلیِ محتوا و ساختمانِ روایت ضروری بیان می‌شود، در فصل‌های دوم و سوم ؛ محتوا و ساختمان روایی آثار کودک و نوجوان با تفکیک و شناخت بخش‌های اساسی ساختمانی و س ...

این تحقیق با بررسی انیمیشن‌های بی‌کلام، به این مطلب می‌پردازد که چگونه اجزای مختلف این نوع انیمیشن‌ها بدون استفاده از عنصر گفتاری، روایت خود را به پیش می‌برند. منظور از انیمیشن-های بدون‌کلام آن‌دسته از فیلم‌هایی است که به عمد از گفتگو استفاده نکرده‌اند. در این تحقیق پس از پرداختن به پیشینه‌ی روایت در سینمای زنده و انیمیشن، و نیز پیشینه‌ی شخصیت‌های انیمیشنیِ بی‌کلام، برای تحلیل ساختار روایی، ابتدا فرم فیلم‌ها مورد بررسی قرار گرفته، پس از آن اجزای تشکیل دهنده‌ی روایت و داستان ...

به نظر می رسد گویشوران سیستانی در روایت های خود از مولفه های گفتمانی خاصی استفاده می کنند. در این پژوهش سعی بر آن است تا سه مولفه گفتمانی ( discourse feature ) پیوستگی ( cohesion ) ، ارجاع مشارکین ( participant reference ) و نقل قول ( reported speech ) در ده روایت سیستانی بر اساس رویکرد نقشگرای دولی و لوینسن ( 2001 ) مورد بررسی و تحلیل قرارگیرند. داده های این پژوهش از طریق ضبط مستقیم روایت های سیستانی شامل داستان و خاطره از 20 گویشور سیستانی که بیسواد و یا کم سواد بود ...

روایتگری یا زاویه دید یکی از عناصر مهم داستان است که مخاطب از این طریق با شخصیت‌ها، اندیشه آن‌ها و حوادث داستان آشنا می‌شود. هر نویسنده باید آنچه در ذهن دارد را به طور کامل به مخاطب منتقل کند. مخاطب، داستان را از زبان راوی داستان می‌شنود. این راوی ممکن است خودِ نویسنده یا راوی دانای کل یا یکی از شخصیت-های داستان باشد. زاویه دیدی که هر نویسنده برای داستانش انتخاب کند نوع این راوی را مشخص می‌کند. شیوه روایتگری هر اثر به عنوان شگردی در جهت کشف و شهود، القای معنا و حتی معناسازی ب ...
نمایه ها:
روایت |