عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 178

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سلامت روانی بدون شک نقش مهم و اساسی در تضمین پویایی و کارآمدی هر جامعه ای ایفا می کند. در مقطع کنونی با توجه به مشکلاتی چون: عدم انگیزه نگرانی از آینده شغلی و ...لزوم توجه جدی به مقوله بهداشت روانی در دانشجویان بیش از پیش حس می شود در این پژوهش با بررسی نتایج آزمون ‏‎SCI-90-R‎‏ که وضعیت سلامت روانی آزمون شونده را در محورهای نه گانه: شکایت جسمانی، وسواسی-جبری، روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب ، پرخاشگری، ترس مرضی، پارانوئیدو روان پریشی ارزیابی می نماید و مقایسه آن با نتایج مصاح ...

هدف این تحقیق بررسی شیوع علائم شایع روانپزشکی بین دو گروه دانشجویان پزشکی سالهای آخر دانشگاه علوم پزشکی تهران و مقایسه آن با دانشجویان رشته های دانشگاه تهران که در سالهای آخر تحصیل خویش می باشند و از نظر اطلاعات دموگرافیک فردی حتی الامکان مشابه یکدیگرند تا در صورت وجود اختلاف معنی دار ، توجه بیشتری به علت این اختلاف که احتمالا ماهیت رشته تحصیلی خواهد بود مبذول شود و تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد و در پی رفع مشکلات و مسائل این رشته تحصیلی اقدامی صورت گیرد . جامعه مورد ...

عنوان مطالعه ، بررسی و ثبت گزارش با روش ‏‎ICD‎‏ نمونه های مربوط به لوله رحم و پانکراس که طی 20 سال (1379-1360 ) به وسیله دکتر منصور جمالی زواره ای در 4 مرکز دانشگاهی یزد-علوم پزشکی تهران-علوم پزشکی ایران و دانشگاه شاهد گزارش گردیده است، با استفاده از فایل خصوصی نامبرده می باشد. نتایج: 1-از بین کل نمونه های مربوط به لوله های رحمی، بیشترین فراوانی نمونه های پاتولوژی مربوط به دهه سنی چهارم می باشد.2-از مجموع نمونه های مربوط به لوله های رحمی ، از لحاظ توزیع جغرافیایی محل تولد-بیش ...

بیماری گیلن باره یک نوروپاتی التهابی حاد می باشد که با خصوصیات پاتولوژیک ارتشاح در اعصاب محیطی توسط لنفوسیت ها و ماکروفاژها شناخته می شود و بیماری اولین مرتبه با خصوصیات آرفلکسی ، علائم حرکتی و افزایش آلبومین مایع مغزی نخاعی و بدون واکنش سلولی شرح داده شد. هیچ علت مشخصی جهت بیماری یافت نشده است اگر چه که اغلب به دنبال یک عفونت ویروسی رخ می دهد و حداکثر ناتوانی بیمار معمولا در هفته چهارم بیماری بوده و سپس به سمت بهبودی می رود در حال حاضر گیلن باره شایعترنی علت فلج حاد بدون رفل ...

این پژوهش یک مطالعه تجربی است که به منظور بررسی تاثیر روان‌درمانی خانواده بر میزان انصراف از طذلاق در زوجین مراجعه‌کننده به دادگاه مدنی خاص شیراز انجام گرفته است . در این پژوهش 10 زوج متقاضی طلاق شرکت داشتند که 50 زوج در گروه آزمایش و 50 زوج در گروه کنترل قرار گرفته‌اند. کلیه واحدهای مورد پژوهش در زمان انجام این پژوهش در یکی از چهار شعبه دادگاه مدنی خاص پرونده ای با دادخواست طلاق داشته‌اند. مورد پژوهش از طریق نمونه‌گیری آسان و مثمر انتخاب شدند. فرم اطلاعاتی پرسش ...

ناباروری مشکل شایعی است که حدود 20-10% از زوجین در سنین باروری خود به آن مبتلا هستند و از جمله استرس هایی که ساختار روانی و روابط بین فردی شخص را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد استرس ناشی از ناباروری است . پژوهشهای متعدد نشان می دهد که ناباروری و در واقع نگرش نسبت به آن زوجین را با آشفتگی های هیجانی مواجه می سازد . محققین بروز رفتارهای تکانشی و خشمهای پراکنده ، افسردگی و احساس درماندگی و احساس بی ارزشی و بی کفایتی ، اضطراب و تشویش به ویژه با درمانهای طولانی مدت و بعضا ناموفق و ...

علم روانشناسی گرچه نزدیک به 200 سال سابقه دانشگاهی دارد اما از اولین لحظات ظهور آدمیان بر روی کره خاکی همراه و همدم آنان بوده است. در این راستا روند رشد و تکامل روان انسانی در طول عمر نیز از مهمترین مباحث روانشناسی است. در این پایان نامه ضمن برشمردن شمه ای از دوره زندگی و بهنجاریهای آن در بخش دوم به بحث و بررسی درخصوص دوره نوزادی و تغییرات عمده روان آدمی دراین دوران پرداخته شده است. بخش سوم پایان نامه به ویژگیهای روان آدمی در دوران نوجوانی، تغییرات و رشد و نمو روانی در آن پر ...
نمایه ها:
تکامل | 

این پژوهش بر روی 113 تن از دانشجویان پزشکی این دانشگاه به شکل نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شده بودند ، انجام گرفت این دانشجویان توسط پرسشنامه اختصاصی و پرسشنامه "یک " مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 7ˆ25 درصد دانشجویان پزشکی این دانشگاه دچار افسردگی به درجات مختلف هستند. بیشترین میزان افسردگی در دانشجویان ابتدای دوره بالینی دیده شد. در این پژوهش میزان افسردگی در دانشجویان پزشکی مرد بیشتر از زنان بود. 2ˆ14 درصد دانشجویان پزشکی دارای افکار خودکشی و 7ˆ25 درصد این دانشجویان ...

این مطالعه به صورت توصیفی و جهت ارزیابی موقعیت های استرس آمیز به روی100 بیمار مبتلا به Peptic ulcer مراجعه کننده به بیمارستانهای امام خمینی و طالقانی کرمانشاه در سال 1379 و طی مدت یکسال انجام شده است . هدف از این مطالعه تعیین انواع و شدت موقعیت های استرس آمیز در بیماران مبتلا به Peptic ulcer در مراکز آندوسکوپی بیمارستانهای طالقانی و امام خمینی و تکمیل کردن پرسشنامه ای بر اساس رویدادهای زندگی هولمز وراهه که شامل 43 سوال و سایر مشخصات بیماران منجمله سن ، شغل ، وضعیت تحصیلی ، وض ...