عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روان‌شناسی زبان از علوم جدیدی است که از تلفیق روان‌شناسی و زبان‌شناسی به وجود آمده است. این علم، با کمک اصول روان‌شناسی و زبان‌شناسی به تحلیل متون ادبی می‌پردازد و افقی روشن را در برابر خوانندگان متون ادبی آشکار می‌سازد. پژوهشگران این علم، از زبان به عنوان ابزاری برای دستیابی به معنا استفاده می‌کنند. آن‌ها از کارکردهای مختلف زبان بهره می‌برند و متون ادبی را بررسی می‌کنند؛ اما هر متنی ظرفیت تحلیل را ندارد و تنها متونی که تأویل‌پذیر هستند و نویسنده‌ خواننده را در انتخاب مسیر آز ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
ترجمه | 
ذهن | 
زبان | 

چکیده ندارد.

‏‎This paper reports on an analysis of research article introduction from three related fields,English for Specific Perposes(ESP),Psycholinguistics, and Sociolinguistics,using Swales'[Swales,J.M(1990).Genre analysis .English in Academic and Research Settings.Cambridge:Cambridge University Press] Creat-A-Research-Space(CARS)model.The results of the analysis indicate no marked differences in research article introductions across the disciplines in terms of move 1 and 3 along wi ...

چکیده ندارد.

معنادار بودن تفاوت بین دو گروه از لحاظ آماری حتی در سطح 1 درصد = a معنادار است . که نشان دهنده اینست که بین جامعه دانش‌آموزان شنوا و ناشنوا از لحاظ کارکرد در تست هوش دال - 48 تفاوت واقعی وجود دارد و جهت این تفاوت به سود افراد شنوا است . با توجه به اینکه محتوای تست مذکور صرفا" دلالت بر هوش غیرکلامی و انتزاعی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که هوش غیرکلامی دانش‌آموزان شنوا بیش از دانش‌آموزان ناشنوا است . البته یافته‌های این پژوهش را نمی‌توان به سایر گروههای سنی و افراد سایر استانها تس ...