عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقاله حاضر به بررسی روان شناسی اسلامی و مقایسه آن با رویکرد جدید امروزی می باشد روانشناسی اسلامی شاخه ای از روان شناسیاست که به مباحث دینی نزد مسلمانان می پردازد و به برخی اصول موضوعه از جمله بحث از طبیعت انسان هدفمندی انگیزه و علاقه وبحث از نفس و ماهیت آن پرداخته است. مکتب روانشناسی اسلامی هم مثل سایر مکاتب روان شناسی پشتوانه فلسفی دارد و پاسخ به اینسوال که آیا اصول روانشناسی اسلامی علمی است؟ وبعد کاربرد و فایده رون شناسی اسلامی و مقایسه آن با سایر علوم غیر اسلامیپرداخته است ...

این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیتی در رانندگان متخلف و غیرمتخلف در شهر تهران انجام شد تعداد نمونه ها متشکل از 200 نفر از رانندگان متخلف و غیرمتخلف بود که به مدت یکسال در شهر تهران رانندگی کرده بودند برای سنجش پنج عامل بزرگ شخصیتی (برونگرایی، روان رنجور خویی، دینداری، وظیف شناسی و گشودگی) با تخلفات رانندگی از پرسشنامه شخصیتی گردون و برگه های خلافی رانندگان استفاده شده است. روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش برای مقایسه بین رانندگان متخلف و غیر متخلف در ...

از آن جا که انسان همواره به دنبال سلامت جسمی و روانی است، و از نگرانی ها و ناراحتی های روحی و روانی گریزان است، و به دنلال منبع آرامش و اطمینان است، و با توجه به این که دنیای تکنولوژی به داروی مفیدی جهت تسکین دردهای روحی و روانی دست نیافته، و گاه به نگرانی و ناراحتی او افزوده است، ضروری به نظر می رسد، که انسان باید به یک منبع قوی و نیرومند متصل باشد، تا بتواند بر عوامل زمینه ساز، بروز اختلالات خلقی و روانی غالب آید، اینجاست؛ که کتاب آسمانی قرآن و احادیث معصومین (علیهم السلا ...

شهادت از اصول بی گمان و یقینی نزد خردمندان است که در تمامی جوامع بشری به عنوان یکی از راه های اثبات دعوی، پذیرفته می شود. هر چند که در شروط و ویژگی های آن، بین جوامع گوناگون تفاوت هایی ممکن است وجود داشته باشد. در اسلام نیز این اصل عقلایی پذیرفته شده و برای آن شروط و ویژگی هایی مقرر شده است. این دلیل در فقه اسلامی، مورد توجه خاص قرار گرفته و بر این اساس، علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقهی(قرآن،سنت، عقل،اجماع) به بررسی و بیان این امر مهم پرداخته اند. به تبع ق ...
  
ورزش، عاملی است که قادر به تأمین سلامت جسمی و روانی فرد معلول است و در صورت نپرداختن به آن، بدن دچار اختلال می شود، روند بهبودی کند یا متوقف می گردد و به طور کلی زندگی فرد معلول به طور جدی به مخاطره می افتد. از این رو ورزش، از عوامل ضروری در ادامه زندگی معلولان به شمار می آید اگر چه نقش فعالیت جسمانی به عنوان مهمترین عامل در تأمین سلامت انکارناپذیر است. پژوهش ها نشان داده اند که اغلب افراد توصیه رایج برای فعالیت جسمانی دقیق تمرین با شدت متوسط در بیشتر روزهای هفته) را رعایت نم ...
 
هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه امام علی علیه السلام در نهج البلاغه و دیدگاه روانشناسان درباره عزت نفس و اعتمادبه نفس است. بررسی اینکه امام علی علیه السلام و روانشناسان، هرکدام عزت نفس و اعتماد به نفس را چگونه تعریفکرده اند؟ و چه ارتباطی میان این دو دیدگاه وجود دارد. داده ها به صورت مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. نتایجنشان داد امام علی علیه السلام عزت نفس را احترام به خود و شناخت از خود می دانند و مضامین روانشناسی هم عزتنفس را به همین گونه تعبیر می کنند. امام علی علیه ال ...