عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 180

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رجوع به قرآن با رویکرد تفسیری نشان می دهد قرآن کریم در عرصه مبانی علوم انسانی ورودی حداکثری دارد. هستی ماوراء ماده (مفاهیمی مانند غیب، عرش، ملائکه، جن و ...)، خداشناسی توحیدی (توحید در خالقیت و ربوبیت)، پیوند دین و دنیا و دنیا و آخرت به عنوان مهم‏ترین مبانی هستی شناختی؛ وجود مستقل و تجرد روح، پیوند روح و بدن، اختیار، تأثیرپذیری توأمان فرد و جامعه از یکدیگر، فطرت، کرامت و خلافت انسان و قرب الهی به عنوان مهم ترین مبانی انسان شناختی و امکان معرفت مطابق با واقع، عدم انحصار ابزار، ...

در این تحقیق ، اثر بخشی واقعیت درمانی گروهی بر بهزیستی روان شناختی زنان مطلقه مورد بررسی و آزمایش قرارگرفته است . جامعه ی آماری این تحقیق ، زنان مطلقه ی مراجه کننده به مرکز مشاوره بهار زندگی و مرکز مشاوره مدیران خانه در منطقه 7 شهرداری تهران است . روش نمونه گیری از طریق نصب اعلامیه های تشکیل کلاس رشد و بالندگی فردی در محدوده ی شهرداری منطقه 7 بوده که نمونه ای به حجم 16 نفر (8 نفر در هر یک از گروههای آزمایش و کنترل) انتخاب شد . گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت مشاوره ی گ ...

یکی از مشکلاتی که امروزه دنیای مدرن با آن روبه‌رو است، مسئله گریز دختران نوجوان و جوان از منزل می‌باشد. در واقع یکی از نگرانی‌های عمده خانواده‌ها افزایش روزافزون این پدیده و چگونگی جلوگیری از بروز آن است. این مسئله در ایران برای والدین نگران‌کننده‌تر است زیرا ابعاد فرهنگی فشار زیادی بر خانواده‌هایی که دختران‌شان فرار کرده‌اند وارد می‌سازد. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه عملکرد روان شناختی خانواده، سبک‌های دلبستگی و باورهای غیرمنطقی دختران گریزان از منزل با دختران عادی می‌باشد ...

از دیدگاه قرآن هدف از خلقت انسان کمال است که در گرو کسب کرامت است. کرامت در قرآن از کریم بودن خداوند آغاز می شود که یکی از صفات جمالیه پرورگار و دارای مصادیق مختلفی در هستی است نظیر: کرامت قرآن،فرشتگان، انبیاء و سایر انسان ها. از مبحث کرامت در روان شناسی با عنوان عزت نفس یاد گردیده که به معنای احساس ارزشمندی و سودمندی انسان نسبت به خود، که همراه ارزشیابی و ارزیابی است.روان شناسان در تبیین مفهوم عزت نفس، با قائل شدن به ارزشمندی وجودی انسان، هر آن چه را که موجب ارزش و پیشرفت و ...

ضرورت امر امید، وضع نامطلوب امید در نظام های تربیتی جاری و نگاه به قرآن و روایات در قالب دستور العملی تربیتی، نگارنده را برآن داشت تا سوالاتی را در این پایان نامه بررسی کند و پاسخ دهد. 1. مفهوم امید از دیدگاه قرآن و روایات چیست؟ 2. راه های ایجاد امید در انسان از دیدگاه قرآن و روایات چگونه است؟ 3. نقش امید در تربیت انسان از دیدگاه قرآن و روایات چیست؟ 4. مفهوم امید از دیدگاه روان شناسی مثبت گرا چیست؟ 5. وجوه تشابه و تفاوت امید در تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن و روایات با روان ...

در چندین سال اخیر نظریه‌های روان‌شناسی در برنامه‌های آموزشی و تربیتی کشورمان جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. از این میان می‌توان به روان‌شناسی انسان‌گرایی اشاره کرد. تصویری که این روان‌شناسان از انسان به دست می‌دهند، خوشبینانه و امیدبخش است.. آن‌ها محور اصلی نظام فکری خود را بر "خود" و "خودشکوفایی" بنا نهاده‌اند. مکتب عرفان اسلامی نیز که ریشه در منابع اصیل اسلامی دارد، منبعی غنی از مباحث انسان‌شناختی است؛ و یکی از مکاتبی است که در سطح وسیع به موضوع"خود" و"خودشناسی" ...

«روان‌شناسی در شعر کودک و نوجوان» عنوان پژوهشی است که در آن پژوهنده با مطالعه و تحقیق به روش کتابخانه‌ای به بررسی و بیان تأثیرگذاری‌های شعر بر ابعاد گوناگون روحی ـ روانی شخصیّت کودک و نوجوان پرداخته است. در بخش اوّل انواع نظم و شعر کودک و نوجوان را همراه با مثال معرّفی کرده، سپس قالب‌های برجسته و درون‌مایه‌های اصلی شعر این گروه سنّی را با نمونه‌های شعری بر شمرده است. در بخش دوم که پیکره‌ی اصلی پژوهش است، پس از گذری بر روان‌شناسی و مکاتب مهم آن و بیان ویژگی‌های کودک و نوجوان ...

این پژوهش، با هدف بررسی رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی و روان‏شناختی با الگوی مصرف لوازم آرایشی در زنان ایرانی انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه زنانی که دارای سن تقویمی بالای 15 سال که سواد خواندن و نوشتن دارند و همچنین از خدمات و لوازم آرایشی به نحوی استفاده می‌کنند، می-باشد. حجم نمونه با توجه به حجم جامعه از میان زنان شهر تهران که در سنین باروری (45-18 سال) قرار داشتند بر اساس جدول مورگان در سطح خطای 05/0 تعداد 400 نفر محاسبه و انتخاب شد. روش نمونه‏گیری در این پژوهش ...

هدف: پژوهش حاضر با هدف به کارگیری تمرین و تجسم ذهنی از راه شبیه سازی در برنامه آموزش مهارت های مقابله و ارزیابی تاثیر شبیه سازی ذهنی فرآیندی و فرآوردی همراه با آموزش این مهارت ها بر مهارت های مقابله (متمرکز بر مسئله و متمرکز بر هیجان) و سلامت عمومی انجام گرفته است. روش: در این پژوهش از روش آزمایشی استفاده شده است. از میان زنان مراجعه کننده به کلینیک های روان شناسی و روانپزشکی شهر تهران 32 آزمودنی به شکل تصادفی انتخاب و در 3 گروه آزمایشی و یک گروه کنترل جایگزین شدند. تمامی گر ...